Followers

Google+ Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Tuesday, 29 October 2013

29 Ekim 2013

1 Eb, 15 Tzec, 10 Caban


Dratzo! Bazı harika haberlerle döndük! Yeni realitenize doğru ilerleme hızlanmaktadır. Bu kürenin her yerinde birçok gizli konferanslar önümüzdeki hafta yeralacak olan büyük bir toplantıda ortaya çıkacak olan olumlu sonuçları yaratmıştır. Çabaları kolayca ileriye yönlendirebilen toplum eylemler için zaman gelmektedir. Yeni bir para sistemi yaratacak ve yeni hükümetleri ortaya çıkaracak olan olaylar için son bir hareket bekliyoruz. Birçok program herhangi bir daha fazla gecikme düşüncesine şimdi son verileceği bir noktaya erişti. Birçok ülkelerin ekonomileri de yıkılıyor ve borç mevcut finansal sistemi savunulamaz kılmaktadır.  Ayrıca, utanç verici “UFO örtbası”na resmi bir son vermeyi kapsayan şok edici olaylar için hazır olduğunuza inanıyoruz. Gerçekte, bizden ve Yükselmiş Üstatlarınızdan haberdar olmanızın zamanıdır. Mevcut sistem artık sürdürülebilir olmayan delik ve yırtıklarla doludur ve tam bilinçliliğe doğru harikulade yürüyüşünüzü sürdürmenize izin veren bazı şeyleri başlatmak mantıklıdır. 

Tuesday, 22 October 2013

22 Ekim 2013


7 Chicchan, 8 Tzec, 10 Caban


Dratzo!! En son konuştuğumuzdan beri pek çok şey oldu. Birçok anlaşma yürürlükte ve örtülü olayların sonraki aşaması için bir plan tamamlandı. Bu şeylerin ilerlemesinden mutluyuz ve şimdi diğer olayların da meydana gelmesi önemlidir. Şimdi, anlaşma yapılan plan yürürlüktedir. Bu şeyler sizce ayrıntılarıyla bilinir olmamasına rağmen, çeşitli karanlık hükümetler yollarının sonundadırlar. Mevcut durum kararlaştırılmasına rağmen, sonraki adımda ne olacağı konusunda size herhangi bir bilgi veremeyiz, ancak çeşitli bolluk fonlarının fiili dağıtımları çok yakındır. Mevcut durum çok akışkandır ve bir şeyler daha ileriye gitmeden önce bir dereceye kadar istikrar gerektirir. Bunu çok yakından gözlemekteyiz ve uygun olduğu zaman yardım etmeyi amaçlıyoruz. Aynı şekilde, bir dizi tutuklamalara  ve fonların düzenlemelerine yardım etmekteyiz. Karanlık kabalın gözlendikleri ve kontrol edildiklerinden emin olmaksızın güçlü kalmalarına izin verilemez. Bu utanmaz bireyler zamanlarının kalmadığını ve yeni bir çağın başlamaya hazır olduğunu bilirler!

Tuesday, 15 October 2013

15 Ekim 2013


13 Etznab, 1 Tzec, 10 Caban


Dratzo! İyi haberlerle döndük! Karanlığın son sadık destekçileri şimdi Işığın izleyicileriyle özel bir zirve toplantısındadırlar. Önceden çok güçlü olan bu arsız bireyler kendi küresel teslimiyetlerinin son zamanlarının pazarlığını yapmaktadırlar. Karanlık kabal halen birçok zenginliği kaybetmiştir ve Işık onların altın rejimlerini dönüştürecektir. Zirveye ulaşan anlaşmalar, özgür, bolluk içinde ve her bireyin gerçekten kurtuluşuna imkan veren yeni bir alemi kurmak için son bir zamanlamayı yaratacaktır. Ayrıca, anlaşmalar mevcut “fiili” hükümetlerin liderlerinin nasıl istifa edeceğini de ayrıntılarıyla belirtecektir. Yeni yönetim geçmiş olayların neden meydana geldiğini ve diğer olayların insanlık için yeni bir realiteyi nasıl inşa edeceğini açıklamak için özel bir dizi davaları sahneye koyacaktır. Bu günün olaylarının arkasındaki nedenleri daha iyi anlamanıza yardım edecektir.

Tuesday, 8 October 2013

8 Ekim 2013


6 Batz, 14 Tzotz, 10 Caban


Selamat Balik! Sizinle konuşacak pek çok şeyle geldik. Binlerce yıldır dünyanızı kontrol etmiş olanlar boyun eğmeleri ve teslim olmaları için zamanın hızla yaklaşmakta olduğu gerçeği karşısında tedirgin ve rahatsızdırlar. Bu haberleri keyifle alıyoruz, ancak eski üstatları Anunnakiler gibi, sadece zaferleri düşünmüş ve bozguna uğramaya yabancı olanlara bu düşüncelerin ne kadar yabancı olduğunu anlıyoruz.    Şimdi onlar silahları bırakacaklar ve güçlerinin ellerinden kayıp gitmekte olduğu gerçeğiyle yüzleşecekler. Yeni yönetiminizin koruyucuları hareket noktasını kürenizin ekonomileri, finansal bölgeleri ve hükümeti gibi zalim egemenleri tarafından birçok alanlarda verilen zararın kabulüyle aynı zamana denk getirecek şekilde planlamayı amaçlamaktadırlar.  Yasal sisteminiz tarihinizdeki bu döneme mezar taşı olacaktır. Karanlık kabal doğal hakkınız olan özgürlük ve kişisel bağımsızlığınızı yeniden kazanacağınız bu yeni döneme tanık olacaktır. O zamanda, ruhsal ve uzay ailelerinizle karşılaşacaksınız ve insanlık için neşe ve bolluk çağı doğacak!

Tuesday, 1 October 2013

1 Ekim 2013


12 Kan, 7 Tzotz, 10 Caban


Dratzo! Birçok haberle döndük. Dünyanız şimdi bir parça karmaşa içindedir. Yeni realiteniz eski işlevsiz yapılar arasındak kök salmaya başladıkça, ilginç ikilikleri ortaya çıkaran bir durum yaratılacak. Bu durumda birçok yeni unsurlar yerindedir, ancak henüz işlevsel değildir ve ne eski ne de yeni realite tam olarak işlevsel değildir. Doğal olarak, karanlık kabal, Dünya gezegenindeki değişiklikler için zamanlamayı karıştırmak için bu boşlukta planlarını devreye sokarak kar sağlamaya çalışmaktadır. Oysa bunlar ilahi plana katılmayı sağlamak için oluşturulmuştur. Ve aslında, bağlantı personelimiz son haftayı kabalın lider gruplarını bu gerçek hakkında bilgilendirmeye ayırmıştır. İlahi sinyal nihayetinde verildiği zaman, yerel ruhsal hiyerarşi tarafından güçlü bir şekilde müdahale etmek için yetiştirildik. O zamana kadar, mümkün olduğu kadar yardımcı olacağız ve inandığımız şeye hazır olacağız; bu da personelimiz tarafından kitlesel bir müdahale olacak. Şimdi burada birkaç darboğaz kaldı, ancak bunlar da çözüme çok yakınlar. Birkez yapıldığında, konuştuğumuz herşey tamamlanabilecek.
 
Başarılmış olan şeyi tekrar özetleyelim. Yaklaşan değişimin ilkelerinden biri küresel bankacılık ve para sistemlerinin işleyiş tarzındaki dönüşümdür. Dünyalı müttefiklerimiz paranın ne için kullanılacağına ve nasıl dağıtılacağına ilişkin bir kapsamlı reform üretmişlerdir. Doğal olarak, bu bankacılık sistemini ve bankaların kuruluşunu etkiler. Bu yeni para ve bankacılık politikaları yürürlükte onaylandı ve onların uygulanması için koşullar hazır olana kadar saklı tutulmaktadır. Karanlık bunun hem bankacılık, hem de kürenin her yerindeki ticaret borsalarındaki pozisyonlarını etkili bir şekilde baltalayacağını çok iyi bilir ve ardından geleceğini yıkacağının farkındadır. Aynı zamanda, kendi personelinin yok edecek olan birçok tutuklamanın ortaya çıkması da vardır. Bu karanlık bireyleri, her zaman sahip olmayı bekledikleri kaynaklardan mahrum bırakan, onların tutunacakları şeyler olmadan düşmeleri için herşey hazırdır. Bununla birlikte, onları çok korkutan şey özel güvenlikli hapishanelerde tutuklu kalmaları ve cezalandırılmaları düşüncesidir.

ch

Sheldan Nidle Free Webinar