Followers

Google+ Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Wednesday, 28 March 2012

20.03.2012       March 20, 201212 Chiccan, 18 Ceh, 8 Manik

Dratzo! Döndük! Dünyalı müttefiklerimiz, özellikle de Dünya’nın birçok gizli kutsal toplumları tarafından gelişmeler yapılmaya devam ediyor. Avrupa’daki birçok ülke ve yeni ekonomik sistemin örneğine sempati duyan diğerleri şimdi statükoya meydan okuyanlara katılıyor. Aynı anda, ahlaksız spekülatörlerin bir grubu ve onların enerji şirketlerinin ortak komplocuları küresel petrol fiyatlarına baskı yapmaya devam ediyorlar. Bu kitlesel hilekarlığa karşı atak geliştirmek için, büyük karanlık rejimleri devirmeye hazır olanlar, gezegeninizin ham petrol ve petrol ürünlerine bağımlılığını hızla ortadan kaldırabilecek çeşitli araçların kullanımını denemekle meşguldürler. Bu küresel toplumlarınızın temel yönelimini yeniden odaklayacak olan birçok projeden birisidir. Yeni hükümetlerin beraberinde getireceği yeni bir finansal sistem sizi suni olarak yaratılan kıtlık yükünden kurtaracaktır. Sıfır noktasında ve güneş enerjilerinde bulunan doğal bir küresel bolluğa ve gerçek özgürlüğe dayalı yeni bir dönemin başlama zamanıdır. Dünya Ana’ya karşı yapmanız gereken görevler de vardır. Değerli gezegeniniz sizin tarafınızdan diriltilmeye ve desteklenmeye ihtiyaç duyar.

Tuesday, 13 March 2012

13.03. 2012


   March 13, 2012


5 Etznab, 11 Ceh, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Varlık fonlarınızın dağıtımı çok yakındır. Yükselmiş Üstatlar kendi gizli dünyalarından fon transferine başlamaya hazır oldukları sözünü verdiler. Bu transferler yalnızca zorunlu güvenlik gerçekleştiği zaman başlayacaktır. Karanlık Kabal son 20 yıldır bu transferler konusundaki emirleri durdurdu. Kökeninde, Kabalistler kendi yeni dünya düzeninin hükümetlerini ve ona bağlı olarak sıkı yönetim hükümlerini gerçekleştirdiklerinde fonlara el koymayı düşünüyorlardı. Gördüğünüz gibi, bu gerçekleşmedi. Yine de, Yükselmiş Üstatlar, fonların fiilen ortaya çıkışı başlamadan önce, dost hükümetlerin iktidara gelmesini ya da iktidara gelmeye hazır olmasından emin olmayı istiyorlar. Bu şart şimdi sağlanmaktadır ve böylece bu para transferinin ortaya çıkması yakındır. Bu para hareketi çeşitli gizli kutsal topluluklara, çeşitli karanlığa meyilli rejimlerin ortadan kalkmaya başladığını gösteren bir işarettir. Bu, karanlık rejimler içindeki üst yönetim görevlilerinin yoğun tutuklamalarıyla başlayacaktır.

Tuesday, 6 March 2012

06.03.2012


   March 6, 2012


7 Manik, 0 Ceh, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Yeni hükümetleri kurmak için ilerlemeler yol almaya devam ediyor. Gizli kutsal topluluklar uluslararası bankacılıktaki büyük liderlerin bir çoğunu istifaya zorlamıştır. Yeni finansal sistemi güvence altına alan anlaşmalar uygulamaya konulmaktadır. Çeşitli büyük hükümetlere, geçici yeni hükümetlere yetkinin nasıl ve ne zaman aktarılacağına ilişkin bir program verilmiştir. Ortadoğu’da çeşitli “tehlike noktaları” görmekteyiz. Bu Kabal’ın yeni dünya savaşına yol açabilecek olan bir büyük yangını başlatmak istediği yerdir! Görevimiz bunun ortaya çıkmasını önlemektir. Bu bölgede ve bu bölgeye sınır olan çeşitli ülkelerde diplomatik ve irtibat takımımızı yerleştirdik. Herhangi bir potansiyel olayı yönetmeyi amaçlıyoruz. Bununla birlikte, hızla savaşa doğru dönebilen olaylar meydana gelmedikçe, doğrudan müdahale etmeye niyet etmiyoruz. Bu bölgenin potansiyel dinamiklerini anlıyoruz ve bu bölgedeki hiçbir ülkenin diğerine saldırmayacağını garanti etmekteyiz. Savaşın kıvılcımlarını yaratmak için karanlığın destekçileri tarafından uygulanmakta olan korkunç planın bilincindeyiz.

ch

Sheldan Nidle Free Webinar