Followers

Google+ Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Wednesday, 28 May 2014

20:05:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle -- 20:05:2014

9 Men, 18 Moan, 10 Caban

Selamat Jarin! Pek çok iyi haberlerle karşınıza geldik! Karanlık kabalın son çabaları başarısız oldu. Şimdi yeryüzü insanlığı için yeni bir realitenin başlangıcı olacak olan olaylar gerçekleşmektedir. Karanlık bu işte bozguna uğratılamayan güçler olduğunu fark ediyor. Son on yılda bu amaçla bireyler ve gruplar bir araya geldiler ve karanlığı ve onların hain planlarını tarihin çöp tenekesine atmak için bir ittifak oluşturmaya karar verdiler. Bu sürecin gerçekleşmesi yaklaşık beş yıl aldı. Şimdi meydana gelmekte olan şey bu realitenin işleyiş şeklini dramatik bir şekilde değiştirecek olan bir dizi politikanın gerçekleştirilmesidir.  Bu pakette yer alan şey küresel bir borç affı ve kürenin finansal ve yönetim sistemlerini yeniden kurmaktır. Bu yeni politikalar bolluğu teşvik edecek, yolsuzluğu önleyecek ve her bireyin kişisel hürriyetini yeniden kazanmasına imkan verecektir. Yeni yönetim kendisiyle serbestçe etkileşim içinde olmanıza imkan verecek ve gerekten doğal hayırsever olacaktır. Nihayetinde, ifşaat meselesi vardır. Bu tek eylem yaklaşık 13 bin yıldır süren yalanlara, kötülüklere ve büyük manipülasyona son verecektir.

Monday, 19 May 2014

13:05:2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


 Sheldan Nidle -- 13:05:2014

2 Lamat, 11 Moan, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Sonsuza dek neşe içinde olun!) Size daha çok iyi haberlerle geldik! Kaçınılmaz olanı ısrarla geciktirmiş olanlar geri dönülemez bir noktaya erişmektedirler. Onların yenilgisi gerçekleşmekte, çünkü dünyalı ortaklarımızdan adanmış bir grup bu alçakça saçmalığın artık devam etmesine izin vermeyi reddettiler. Şimdi özgürlüğünüzü kazanmanıza ve yeni bilgi, bilgelik ve teknolojinin kapılarını açacak olan harikaların tadını çıkarmanıza izin verecek önlemler yürürlüktedir. Bu olaylar her şeyin sadece başlangıcıdır.  Her biriniz bu realite ortaya çıktıkça yükselecek olan özelliklere ve enerjilere sahipsiniz. Yaklaşan yeni yönetim ve ortaya çıkan yeni finansal sistem bilinçliliğinizdeki sürekli hızlanan gelişme için temel sağlayacaktır. Uzun zaman önce, Atlantis dalgaların altında kaldığı için, size geçici üstatlar verildi. Bunlar Anunnaki idi. Onlar küçük bir grubu sizin üzerinizde bir sınıf olması için gerekli araçları oluşturdular. Bu şimdi sona ermektedir. Yeni bir realite şekillenmektedir. Bu dünyalı destekçilerin gücünü yok ediyor ve herkese verilmiş olan ilahi özgürlüğü size veriyor.

Monday, 12 May 2014

03:06:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle -- 03:06:2014

12 Pax, 10 Muluc, 10 Caban 

Dratzo! Yine sizinle konuşacak pek çok şeyle geldik! Dünyalı müttefiklerimiz şimdi onların gerek gördüğü çok sayıda görevi tamamlamakla meşguldürler. Bu zorunlu projeler büyük resmin bir parçasıdır. Dünya Ana kademeli olarak gerçek bir 5. Boyut alemine dönüşmektedir. Bu prosedür birçok önemli faktöre bağlıdır. Kesinlikle çok önemli olan sizin tam bilinçli Işık Varlığına dönüşmenizdir. Karanlık kabal kendi mevcut güç pozisyonlarının çok kırılgan olduğunun farkındadır. Birçok koşul önemli ekonomik gerçekliklere yeniden yön vermeyi tehdit etmektedir.  Bu ekonomik ve politik koşullar son 13 bin yıldır karanlığı hakim pozisyonda tutuyor. Anunnaki kadim Atlantis kayıtlarına ilişkin birçok rezervlerin kamuya açıklanmasının eşiğinde olduğunu bilir. Bu tarihi bilgiler öz değerleriyle birlikte kaçınılmaz ekonomik çöküşle birlikte, onların gücünü tehdit etmektedir. Bu da geçici olarak “hiçbir şeyin değişmediği” yanılsamasını sürdürmekte olan bir dizi karşı önlemlere yol açmıştır. Gerçekte, müttefiklerimiz onların haksız yere edinilmiş değerlerini yok etmeye ve onları güçlerinden ayrılmaya zorlamaya hazırdır. Sizin için bolluk ve özgürlük zamanı hızla yaklaşmaktadır.

06:05:2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


 Sheldan Nidle -- 06:05:2014

8 Imix, 4 Moan, 10 Caban

Dratzo! Yine iyi haberlerle geldik! Size özgürlüğü, bolluğu ve yeni yönetimi getirmek için gezegenin her yerinde olaylar meydana gelmektedir. Bu harika döngü tamamlandığı zaman, ifşaat olacak. Dünyanızda meydana gelmekte olan şeye sevgiyle kucak açıyoruz. Bu güneş sisteminin ilahi planına ne kadar muhteşem bir şekilde uygun düşüyor. Değişiklikler her yerde var oluyor. Merkür bir diğerini yaratan aktif bir volkanla kelimenin tam anlamıyla infilak etmektedir. Venüs, Gaia ve Mars şimdi bu kürelerin ilk zamanlarındaki realitelerine yeniden dönmelerine yol açacak olan bir dizi iklim değişikliklerinin ortasındadırlar. Bunda bizim rolümüz tam bilinçli Işık Varlıklarına büyük dönüşümünüze rehberlik etmektir. Bu görevler yürürlüktedir, çünkü Tanrı bu yeni bilinçliliğin kabulü için sizi hazırlamaktadır. Bu sırada karanlık ve onun destekçileri bu kaçınılmaz dönüşümü durdurmak için yaptıkları her plan başarısız oldukça sarsılmaktadırlar. Bu güneş sisteminin her yerine hızla yayılacak ve yeni bir muhteşem yıldız ülkesini oluşturacak olan bir galaktik bilinçliliğe kendinizi kaydırmak için yaratıldınız.

29:04:2014Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle -- 29 April, 2014

1 Ix, 17 Kank'in, 10 Caban

Dratzo! Sahnenin arkasında olaylar meydana gelmeye devam ediyor! Çok sayıda önemli belgeler imzalandı ve o zaman karanlık tarafından görmezden gelindi. Nihayetinde bu karanlık için büyük bir gaf. Büyük ülkelerin çoğunda karanlık kabalın gücünü yasal olarak ya da başka bir şekilde elinden alma ihtiyacı yoğunlaşmıştır. NESARA’yı uygulamak şimdi insanlığı onların pençesinden kurtarmak için hareket eden koalisyonların büyük bir önceliğidir. Karanlık görünürde sonsuz bir zenginliği büyük destekçilerine sağlamaya devam ettikçe, bu ortaya çıkmaktadır. Bu zenginlik nüfusunuzun çoğunluğunun acılarıyla ve ızdıraplarıyla sarılmıştır.  Sürekli olarak meydana gelmekte olan şeyden bıkkınlık geldi. Ancak yeni odaklanma, bizim de desteğimizle, şimdi size zaferi hızlı bir şekilde getirebilir. Birçok eylem kapıdadır ve hızlı bir şekilde görünür sonuçlar bekliyoruz. Dünyalı müttefiklerimizle yürüttüğümüz toplantılarda, zamanı belirlenmiş olaylar ilerlemektedir. Karanlığın arsızlığı onlara pahalıya malolacaktır ve onların yenilgisine neden olacaktır. Onları düşüşü yeni yönetime ve yeni bir finansal sisteme; bunlara bağlı olarak herkes için büyük bir bolluğu yol açacaktır.

22:04:2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


*      Sheldan Nidle – 22 April, 2014
*       
*      7 Manik, 10 Kank'in, 10 Caban
*       
*      Selamat Balik! Olaylar ilerlemeye devam ediyor! Karanlık birbiri ardına potansiyel bir engelle karşılaştıkça, yalpalamaya ve sarsılmaya devam ediyor. Bolluğunuza hızlı bir biçimde yol açacak olan para reformlarının ilk aşamasını gerçekleştirmek için gerekli araçları bize vermeyi vaat eden bir senaryo şekillenmektedir. Para sistemi reformları ve yeni bankacılık düzenlemeleri altını baz alan paraları yaratacak olan bir sistemin sadece başlangıcıdır. Bu şeyler bu kürenin her tarafından NESARA benzeri  bir dizi hükümetler tarafından yönetilecek olan yeni bir çevreye yol açacaktır. İlk temas ve tam bilinçliliğe dönüşünüz hakkındaki resmi duyurular için yolu hazırlayacak ve ifşaatı meydana getirecek olan yeni bir yönetim ağı budur. Bu süreç, aynı zamanda İç Dünyalı kardeşlerinizi size görünür kılmaya da imkan verecktir. Biz, Yükselmiş Üstatlarınızla birlikte, bu büyük yolculuk için ortamı hazırlayacağız. Siz ilerledikçe, Dünya Ana da kendi yeryüzü alemine değişiklikler getirecektir. Bu değişiklikler onun yeryüzünü kadim Lemuryanın sonraki günlerinde mevcut olan büyüklük ve şekle döndürecektir. Bu şekilde, sürekli bir altın Çağ meydana gelebilir!

15:04:2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic FederationSheldan Nidle - 15 April 2014

13 Ben, 3 Kank'in, 10 Caban

Dratzo! Dünyanız karanlık kabal ve Işık arasındaki gizli büyük bir mücadeleye yakalandı. Işık birçok yasal mücadeleleri kazandı ve çok güçlü birçok müttefik topladı. Bu müttefikler şimdi canla başla bolluğunuzu ortaya çıkaracak olan bir stratejiyi tamamlamaktadırlar. Bolluk fonları yeni yönetimin başlangıcına işaret edecektir. Bu bolluk içinde paylaşacak olanların iyi bir “takipçi” olmayı öğrenmelerini rica ediyoruz. Güç ve zenginliğin nasıl birlikte çalıştığını anlayın ve NESARA içinde yeralan çeşitli unsurların gerçekleşmesinde destekçi olmaya hazır olun. NESARA gerçek küresel kapasiteye sahip olan bir program içinde gelişecektir. İlk alan kimseler olarak, NESARA’yı başarılı kılmak için gerekli olan eylemlerin alanını anlamanız gerekiyor. Yeni yönetimler bizi resmi olarak duyurduğu zaman, bizim de gelişimize sizi hazırlamak ve çok eski kökeninizin yıldızlardan geldiğini size açıklamak için bir dizi özel duyurulara başlamamız gerekiyor. İlaveten, tam bilinçlilik ve nasıl özel ruhsal ve fiziksel özelliklerinizi nasıl yeniden kazanacağınız hakkında daha fazla şey bilmeniz gerekiyor.

08:04:2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


6 Ben, 16 Mac, 10 Caban

Dratzo! Kürenizin her tarafından bir şeyler vızırdamaktadır! Karanlık kabalın liderlerini ürküten birçok olay meydana gelmiştir. Şimdi olaylar bu arsız bireyleri pes etmeye ve yeni bir küresel para sisteminin doğuşuna izin vermeye zorlamaktadır. Bu gelişmenin yanında, yeni bir uluslararası finansal sistemin kurulmasıdır. Birbiriyle bağlantılı bu olaylar dizisi birçok çürümüş, yolsuz ve eskiden mutlak güce sahip olan hükümetlerin varlığını tehdit eden şok dalgaları yaratmaktadır. Giderek artan bir sıkıştırma şimdi görünür olmaktadır ki,  bu kısa zamanda yeni yönetimin ortaya çıkmasına imkan vermeye neden olacaktır. Bu ortaya çıkan olgu bizim varlığımızın ifşasının gerçekleşmesine imkan verecek. Karanlık, binlerce yılın sona erişinin çok yaklaştığını kolayca görebilir. Ahlaka, bağımsızlığınıza ve giderek artan bolluğunuza dayalı yönetim onun yerini alacak. Bu yeni boyutta, sizden gizlenen pek çok şeyi öğreneceksiniz; dünya dışı kökenleriniz ve Atlantis ile Mu’nun batmış kıtalarının varlığı bunların arasında bulunuyor.

01:04:2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 1 April 2014

12 Cimi, 9 Mac, 10 Caban

Dratzo! Dünyanız değişmektedir. Dünyanızın ilgili olduğu şeyin özünü değiştirmek için olaylar maddi dünyaya inmektedir. Şimdi, çok karanlık ve açgözlü karanlık destekçileri tarafından yönetilen borca batmış bir dünyada yaşamaktasınız. Onlar zaferlerinin tanınmayı gerektirdiğini derinden hissederler. Bu karanlık bireyler toplumdaki mevcut pozisyonlarının onlara getirdiği şeyden memnundurlar. Bundan el çekme ve teslim olmaya zorunlu oldukları düşüncesi derin bir içsel öfke duygusuna neden olur. Bizim birçok çalışma arkadaşımız onları köşeye sıkıştırmakta ve onlara sadece bir seçenek, istifa seçeneğini vermektedir.  Bu realite artık çoğunluk üzerinde azınlığın hakim olduğu bir realite olamaz. Işık yeni bir günde gelir ve yeni bir günü getirir! Bu yeni gün genel bir bollukla birlikte küresel bir şenliği de kapsayacaktır. Yönetim insanların amacına göre yönetecektir. Büyük yasa dışı şirketler ve bankalar çözülecek ve onların ikamesi insanların arzularıyla sınırlandırılacaktır. Eski yöntemler hızla ortadan kalkacaktır. Yeni bir realite yerleşecektir.

04:03:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic FederationSheldan Nidle -- 04:03:2014

10 Etznab, 1 Ceh, 10 Caban

Selamat Bratzo! (Sirius dilinde "Tatmin İçinde Olun") Şimdi bazı haberlerle döndük. Yeni para sistemleri sonuçlandırılmaya ve değiş tokuş edilmeye hazır olduğu için, RV meselesi ilerlemeye devam ediyor. Bu karanlık kabalın gücünün azaltmakta olduğunun bir işaretidir. Diğer yanda, yeni bankacılık düzenlemelerinin son ifadelerinde onay sağlandı. Bunlar geçmişteki II. Dünya Savaşı dönemindeki küresel sahtekarlığı yaratan yasa dışı büyük bankacılık kurumlarını parçalayacak (1945-2013). Bunların açgözlülüğe dayalı manipülasyonları ve bunun sonucu olan örtbasları bu zaman dönemindeki çeşitli savaşların gerçek nedenleriydi. Şimdi, geniş katılımlı hükümetler ve iyi konumlandırılmış bireyler yasal olarak birçok bankacılık düzenlemeleri ve tutuklamalar için gerekli delilleri sağlamaktalar ve bu sahtekarlığın gerekçelerini oluşturmaktalar. Yeni yönetimler ortaya çıktıkça ve bolluk programları uygulanmaya geçtikçe bu hızlanacak. Bununla birlikte, bu bir dizi faaliyet de sadece bir başlangıçtır.

ch

Sheldan Nidle Free Webinar