Followers

Google+ Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Tuesday, 30 April 2013

30 Nisan 2013

 1 Oc, 18 Kank'in, 9 Eb

Selamat Balik! Yine geldik! Heryerde, dünyanız hızlı bir şekilde ilahi dönüşümüne doğru değişmektedir. Tanrı yeni bir reaite resmi olarak ilan edilinceye kadar, bu kutsal anı hazırlamaya devam etmektedir. Aynı zamanda, Agartha da gerçekte kim olduklarını kamuya açıklamaya hazırlamak için çeşitli yeryüzü işlemlerini hatırlatarak, bu an için hazırlanmaktadır. Birçok bağlantı takımlarımız da yeni realitenizi meydana getirmek için yapmakta oldukları işi ifşa etmeye hazırlanmaktadırlar. Biz de birçok Yükselmiş Üstatlarla, onların gizli kutsal topluluklarını halkın görüşüne açık hale getirmek için çalışmaktayız. Eşsiz bir an yaklaşmaktadır ki, o zaman kürenizin bir tür yerel, bölgesel ve ulusal yönetime hızlı bir şekilde nasıl geçebileceğini öğrenebileceksiniz. Bu geçişi hızlı bir şekilde bir dizi resmi duyurular ve bundan sonra, çok yakında aynı kutsal toplum sözcüleri tarafından yönlendirilen bir dizi eşi benzeri olmayan sosyal hizmetler izleyecek. Bu programlar meydana gelecek şeyi ilk resmi görüşünüz olacak. İlk temas ve bizim iyilk dolu varlığımız hakkında resmi duyuruları kapsayacak olan yeni bir realite doğmuş olacak.

Tuesday, 23 April 2013

23 Nisan 2013


 7 Akbal, 11 Kank'in, 9 Eb


Dratzo! Tarihinizdeki bu an gerçekten de çok değerli bir andır! Dünyanızı birdenbire ebediyen değiştirecek olan olaylar basamağının eşiğinde duruyorsunuz. Dünya Ana şimdi daha önce size sözünü ettiğimiz dönüm noktasındadır ve şimdi ayrı olan iki alem birleşmek üzeredir. Bu büyük ve kutsal değişim çok kısa zamanda meydana gelecektir. Karanlık yeryüzü dünyanızı yöneten karanlık kabal hala dünyanızın üzerindeki hakimiyetinin sona ermekte olduğuna inanamıyor. Hepsinden ötesi, bunun meydana gelmekte olduğunun sadece sönük sinyalleri vardır. Tutuklamalar yapılmakta ve onların içsel döngülerinden bir kısmının yetkileri elinden alınmaktadır, ancak onların kuralları devam ediyor. Ancak henüz kavrayamadıkları şey tamamen farklı bir realitenin maddeleşmesinin çok yakın olmasıdır. Aynı şekilde, Tanrı’nın özgürlüğünüzü size getirme planlarını kabul etmiş olduğumuzu kavrayamamaktadırlar. Karanlık bireyler öğütlerimizi ve buna eşlik eden uyarılarımızı, büyük bir kuşkuyla alırlar. Ancak, söylediğimiz şeyi ve bazı ölçülerde, onların yaklaşan düşüşüne hazırlandığımızı çok fazla önemserler. Enerji bu dünyayı baştan aşağı süpürmektedir ve onların içler acısı eserleri sona ermek üzeredir. Yeni, herşeyi dönüştüren bir Işık doğmaktadır ve bu pişkin şüphecileri yutmak üzeredir.

Tuesday, 16 April 2013

16 Nisan 2013

 13 Cib, 4 Kank'in, 9 EbSelamat Jarin! Döndük! Bugün şimdiye kadar meydana çıkmış olan şeyi görüşerek başlayalım. Bildiğiniz gibi Dünyalı müttefiklerimiz yeni para ve finansal sistem için temeli oluşturdular ve Agarthalılar Yükselmiş Üstatlarınızın himayesi altında yeni yönetiminizin temellerini oluşturmak için diplomatik becerilerini kullandılar. Yükselmiş Üstatlar Doğuda Quan Yin’in ve Batıda Kont Saint Germain’in rehberliği altında yeni bir bankacılık ve para sisteminin ortaya çıkmasını sağladılar. Bu değişiklikler bu dünyaya kitlesel inişimizi hazırlamakta olan kutsal emirlere özgüdür. Bu ilahi direktifler yeryüzü insanlığı için yeni realitenin kurulması için bir yol sağladığımız için bize rehberlik etmektedir. Özgürlük planlanan her şey için zorunlu bir koşuldur ve aleminiz tam bilinçliliğe geri dönüşünüz için ön koşulları yaratmak için hızlandırılmış bir yoldadır. Birçok bağlantı takımımız her şeyi gözlemekte ve yeni yönetiminizi şekillendirecek olanlarla her gün toplantı yapmaktadır. Şu andan itibaren, bu programlar tüm zorunlu unsurları yerine koymuştur. 

Tuesday, 9 April 2013

9 Nisan 2013 6 Muluk, 17 Mac, 9 Eb

Dratzo! Yine size söyleyecek pek çok şeyle geldik. Realiteniz bilinçlilikteki büyük değişimine çok yakındır. Dünyanızın gizli kutsal toplulukları yeni yönetim tarzınız meydana çıktığında, bunlara daha iyi hizmet edecek olan yeni ittifaklara girmişlerdir. Tanrı yeni realite için yeşil ışığı yakar yakmaz daha fazla gecikme olmadan başlayabileceğimiz, hakkında çeşitli hükümetlerden güvencelere sahibiz. Karanlık kabalı izlemeye devam edebiliriz, çünkü bu grubun yaygın bir askeri çatışmayı başlatma gibi kasıtlı ve yıkıcı bir yolu izlemeye kararlı olduğu açıktır. Buna izin verilmeyecek. Ayrıca tutuklama listesine isim eklemeye ve halen devam eden, gezegeninizin danışıklı ve temelsiz meydan okumalara maruz bırakılması saçmalığının arkasındaki yönlendirici elleri yakından izlemeye devam ediyoruz.


Bu küresel hareket tarzı kısa zamanda geçmişte kalan bir şey olacak ve son yıllarda olduğu gibi, yükseliş yolunuz müdahale edilmesini ya da amacından saptırılmasını engelleyecek. Yeniçağınız kaçınılmazdır ve bizim gelişimiz resmi olarak yakında duyurulacak. Bu amaçla, anında hazır olmak için gelişimiz konusundaki hızlı eylem planını yaptık.

Tuesday, 2 April 2013

2 Nisan 2013


 12 Ik, 10 Mac, 9 Eb

Dratzo! Geldik! Dünyanız Gaia’nın yeryüzü insanlığı için yeni bir çağın doğmasına dour ilerlemektedir. Tanrı’nın özel çalışması bu olumlu harekete eşlik etmektedir! Bunu doğrulamak ve size olmakta olan şey hakkında daha iyi bilgi vermek için buradayız. Karanlık bu son güçlü anlarının tadını çıkarmaktadır. Onların küstahlığı öyle fazladır ki, hep birlikte, kendi on faaliyetlerinin sonuçlarını görmezden gelmeye karar vermişlerdir. Bu ana hedef noktası küresel bir çatışmaya yol açabilen bir duruma koz olarak kullanılmaya devam eder. Agarthalı kuzenlerimiz bunun meydana gelmesini önlemek aralıksız çalışan ortaklarımızın başındadırlar. Karanlık onların çok iğrenç amaçlarını başarmalarını önlemek için nasıl devam edebileceğimizin farkında olmadıkları için, bu çaba başarılı olacaktır. Karanlığın yapmakta olduğu şeyin yapısını anlıyoruz ve bunun meydana gelmesini önlemenin en iyi yolunu biliyoruz. Bu ciddi çabaların arkasında, biz küresel yönetiminizin size açıkladığımız bir yönetime nasıl dönüşeceğine ilişkin senaryoyu oluşturmaktayız. Bu şimdi dikkat etmenizi gerektiren bir şeydir.

ch

Sheldan Nidle Free Webinar