Followers

Google+ Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Tuesday, 25 December 2012

25 Aralık 2012

5 Kan, 12 Mol, 9 Eb

Dratzo! Döndük! Bu tatil dönemi esnasında, bizim bekleme dönemimizin amacına işaret eden karanlık için bir dizi nihai sürprizler hazırlamaktayız. Daha sonra bizim kutsal müttefiklerimizin yeni realitenizi ortaya çıkarmak için pek çok programı başlayabilir. Resmi bir ifşaat duyurusu ve yeni hükümete doğru son ilerlemeleri başlatmamıza izin veren geçen pek çok şey geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştır. Burada ifşaatın ilk zamanlar size doğrudan hitap etmemize izin vereceğine dikkat etmek önemlidir. Sizinle doğrudan konuşabildiğimizde, başlangıçtan gerçek öznel haklarınızla uğraşmayı amaçlıyoruz. Dünyanız bin yıldır tek düşünceleri sadece kendileri olan çok zengin ve güçlü erkek ve kadın grubu tarafından yönetilmiştir. Şimdi çıkarlarınızın tümüyle temsil edileceği zamandır ve biz bunu güvence altına almayı amaçlıyoruz! Mevcut ekonomik ve sosyal açmazlarınızın yeni yönetimlerinizin ve yeni finansal kurumlarınızın yönetimini almak üzere olanlar tarafından sorumluluğunun alınması gerekiyor. Aynı zamanda, başlangıçta planlandığı gibi, bunu ortaya çıkmaktan alıkoymak için son on yıldır meydana gelmekte olan şeyler hakkında da bilgilendirilmeniz gerekir.

Tuesday, 4 December 2012

4 Aralık 2012

10 Akbal, 11 Yaxk'in, 9 Eb

Dratzo! Döndük! Şu anda realiteniz Gregoryan takviminizdeki Aralık sonunda bulunan değişmez tarihe doğru yaklaşmakta. Bu zaman, realitenizin şimdiye kadar karanlık Kabal’ın realitenizi manipüle etmek için kullandığı, tüm değişik zaman çizelgelerinden kurtulacağınız zamandır…Bu kurtuluş dünyanızı ışığa dönüştürme yollarını yaratır. Bu dönüşüm, yeni hükümetlerinizin ve gezegeniniz için yeni finansal sistemin takdim edilmesi vasıtasıyla olacaktır. İyiliksever varlığımızın Resmi ifşaat anonsu için bu telaşlı etkinliği ve tam bilince kavuşmanıza ve yaklaşan kitlesel inişler hakkında hayati bilgiler verme fırsatımızın olmasına izin verir. Bu bilgi akışları, agarthalıların yaşam varlığı olan gaia'nın doğası hakkında ve Lemurya'nın 900.000 yıl öncesine giderek kuruluşunun gerçek hikayesini de içerecektir. Bu bilgi, tam bilinçlilik olan doğal halinize neden döndürülmekte olduğunuz ve iç dünya ile Agarthalı kardeşlerinizle tekrar birleşmenize hazırlanmak için bağlantı kurmanıza yardım edecektir.

Tuesday, 27 November 2012

27 Kasım 2012


3 Cib, 4 Yaxk'in, 9 Eb 

Dratzo! Biz döndük! Şu anda kısa süreli bilinç kaybı modunda devam ediyoruz. Yeni dünyanız için yeni finansal ve parasal sistemleri kamuya bildirmekle sorumlu olan dünyamız mütteffiklerinin organizasyonlarına rehberlik edecek yönetim heyetleri kurmakla meşgulüz. Bu heyetler yeni sistem yürülüğe girdikten sonra sadece ilk altı aydan dokuz aya kadar faaliyetlerini sürdürecekler. Dünyanıza hakim olan maddeni karşılığı olmayan finanasal sistemler çöküşe doğru gidiyor. Karanlık kabal tarafından çoğaltılan bunaltıcı borç, sistemin günlük işleyişi üzerindeki etkisini gittikçe artırıyor. Halkın tüketimi için sunulan müthiş bir aldatmacadır,sadece yasal olarak kayıtlara geçirilmesine izin verilen miktar referans gösteriliyor; esasen, bu sözü edilen miktar toplam gerçek borcun yaklaşık dörtte biri kadardır. Sizin küresel ekonominiz akabindeki sonsuza kadar çözülecek olan kriz dizisine doğru hızlıca sürükleniyor. Dünyevi müttefik kuvvetlerimiz yeni sistemi ‘yok oluş’ gerçekleştiğinde yönetimi ele alabilecek bir konuma bilgece kaydırmıştır. Finansal sisteminizin yok oluşu kabal güdümlü hükümetleri güçsüzlüğe sevk edecektir.

Tuesday, 20 November 2012

20 Kasım 2012




9 Muluc, 17 Xul, 9 Eb


Dratzo! Dünyanızda olup bitenler hakkında haberle geldik! Dünya’nın işlerine daha doğrudan katılımımızın bir parçası olarak, müttefiklerimizden izlemekte olduğumuz çeşitli projelerin tamamlanması hakkında bilgi yayılımını önlemek için bir karartma dönemi başlatmalarını istemekteyiz ve bu karartmanın süresi tartışılamaz. Ortaya çıkarmak istediğimiz şey niçin bu sızıntıların meydana geldiğidir. Çeşitli kabal kontrolündeki hükümetler bu projeleri ispiyonlamak için kendi iletişim teknolojilerini kullanırlar ve zaman zaman onların garip dinleme araçlarına ve uydularına yanlış bilgi vermeye mecbur kalmıştık. Bu yanlış bilgi karanlığın dikkatini başka yöne çevirmeye hizmet eder ve müttefiklerimizin örgütleri içindeki ajanlardan gelen bilgiyle desteklenir. Bizim temel amacımız burada bu veriyi doğrulamak için karanlık hükümetler tarafından kullanılan yasama, yürütme ve yargının karıştırılması ve yararsız hale getirilmesidir. Bu operasyon şimdi bir adım ileriye gitmektedir ve öngörülebilir bir gelecek için çok daha yüksek düzeyde işleyecektir.

Tuesday, 13 November 2012

13 Kasım 2012





2 Lk, 10 Xul, 9 Eb

Selamat Jarin! Bazı ilginç haberlerle döndük. Son zamanlarda, yeni hükümetlerle ilgili yasal faaliyet ve anlaşmaların sağanağı yeni realitenizin ortaya çıkmasını başlatmak için son bir adım için tanrısal olarak danışmanlarımızı davet etmek için sahneyi kurmuştur. Dünyanızı uzun zamandır yönetenler boyutunuzu bir dizi büyük ekonomik ve diplomatik felaketlere doğru yönlendirmeye devam ediyorlar. Bize göre, bu kaçınılmazlık bizim tarafımızda daha önemli aracılık için zamanın geldiğinin emin bir işaretidir. Bu amaçla, bağlantı takımlarımızı onların dünyalı meslektaşlarını bir çöküşü önlemek için küresel durumunuzla yoğun bir şekilde ilgilenmeye mecbur kalmazıdan önce, kalan zaman hakkında ilgili bilgilendirmek üzere eğittik. Hükümet formlarınız ve ekonomik ve finansal sistemlerinizin özellikleri güçlüklerle başa çıkmanızın merkezindedir ve bu faaliyetlerin aceleyle güncellenmesi gerektiği açıktır. Avrupa İlk ve İkincil Dünya’nın ekonomilerinin çoğuna yayılacak bir çöküş noktasına yakındır. Dile getirilmeyen dünya çapında bir ekonomik felaket hariç, bir şeyler şimdi durdukça, bu olasılığın bir cevabı yoktur. Bu tek başına bizim doğrudan müdahalemizi geçerli kılar.

Tuesday, 6 November 2012

6 Kasım 2012



8 Men, 3 Xul 9 Eb

Dratzo! Döndük! Gezegeninizin her yerined, bizim kutsal ortaklarımızın, Agarthalıların ve bağlantı personelimizin özel bir koalisyonuyla oluşturulan takımlar büyük bir sürpriz hazırlamaktadırlar! Mevcut realite çöküşün nasıl işleyeceğini tayin eden birçok zaman hatları gibi güçlükleri yaşamaya başlamaktadır. Bu büyük zamansal çözülme karanlık kabalı mevcut yapıyı artık tutamayacağını fark etmeye zorlamaktadır. Bu kabalistlerin inatla geri atım atmak ve ilahi olarak emredilen özgürlüğünüzü ortaya çıkarmaya izin vermek için yapılan tüm önerileri reddettiklerini izledik. Görünüşe göre, onlar hala bazı olayların çıkışının onların açmazlarını bir şekilde tersine çevireceğine ve onları kontrol altında tutulacağına inanıyorlar. Bu basitçe meydana gelmeyecek! Yaratıcı’nın emirleri insanlık için yeni bir bilinçlilik gestalt için zamanın geldiğini ifade eder. Karanlık kabalın geri adım atması ve ilahi planın gerektirdiği şeyi yapmamıza yol açması gerekiyor. Bu noktada rolümüz bu durumu tamamlamak için yeteneklerimizi kullanmaya indirgenmiştir ve bunu kürenizin kuşatılmış ve eski iktidar yapılarını devirecek olan son prosedürleri oluşturarak yapmaktayız.

Tuesday, 30 October 2012

30 Ekim 2012





1 Lamat, 16 Tzec, 9 Eb


Selamat Jarin! Döndük! Kürenizde pek çok şey olmaya devam ediyor. Yeni hükümetler personelini hazırlamakta ve duyurular çok kısa zamanda gelecektir. Aynı zamanda, çeşitli finansal kurumlar mevcut para sistemini altına döndürmek için harıl harıl hazırlanmaktadır. Bu değişiklikler yeni bir mali sistemin eskisinin yerini almaya hazır olduğuna işaret eder. 1918’de I. Dünya Savaşının sonundan beri, kağıt para sistemine geçiş başta el altından gizlice başlatıldı ve daha sonra 1929 büyük kriziyle artan ivme kazandı. Bu hızlı bir şekilde dünyanızda II. Dünya Savaşından sorumlu olanlar tarafından kullanılan büyük bir depresyona yol açtı. Bu büyük felaket onu izleyen uzun soğuk savaş yıllarının arkasındaki neden olsun diye ve Amerika’yı küresel olarak ön plana çıkarmak için yaratıldı.  Bu şekilde, illuminoidler ve onların Anunnaki üstatları Atlantis’in düştüğü zaman, Tanrı tarafından verilen çeşitli tebliğleri alaşağı etmek için araçlar olarak düşünülen verimli alt yapıyı oluşturdu. Şimdi bildiğiniz gibi, bu karanlık anlar hızla düşmektedir ve tanrı dünyanız için yeni realitesini getirmektedir.

Tuesday, 23 October 2012

23 Ekim 2012




7 Imix, 9 Tzec, 9 Eb


Dratzo! Döndük! Yüzyıllardır Kutsal müttefiklerimizin üzerinde çalışmakta oldukları olaylar şimdi dünyanızı ebediyen değiştirmek üzere ortaya çıkmak üzeredir. Dünyanıza hakim olan güç yapısı, merkez artık bir arada tutamadığı için çökmektedir. Annunaki, gezegendeki yandaşlarından realitenizin hakimiyetini Işığa döndürmelerini talep ettiği zaman, gezegenden ayrıldıkları için, karanlık kabal korku içindedir.  Annunaki tarafından yapılan bu tavsiye karanlığın gezegendeki yandaşlarını oluşturan grupları büyükçe bir çoğunluğu tarafından veto edilmiştir; onların liderleri kendilerinin yaşam gücü olan şeyden, güçten neden vazgeçmelerinin istendiğini hiç anlayamıyorlar. Güç onların bildikleri en temel şeydir. Dünya dışı eski üstatlarının çağında, yandaşlar yaklaşık 13 bin yıldır Dünya’ya ve yeryüzü insanlığına sorumsuzca ve saygısızca davrandılar. Şimdi kelimesi kelimesine tahtlarından vazgeçmeleri istenmektedir! Karanlık bireylere göre, bu düşünülemez bir şeydi. Ve şok ediciydi! Hiç kimse, hatta onların eski üstatları bile onlara kendi kimliklerini veren bir şeyden onları ayırmak için gitmekteydi: “doğal üstünlükleri”. Bu onların varlıklarını özünü oluşturdu. Ve yaklaşık 17 yıldır, onlar sadece tanıdıkları dünyayı ellerinden kaçırmamak için mücadele ettiler.

Tuesday, 16 October 2012

16 Ekim 2012





13 Ix, 2 Tzec, 9 Eb


Dratzo! Konuşacak pek çok şeyle döndük. Halen, yeni realitenizin temelini oluşturan çeşitli faaliyet alanları tamamlanmaya başlamaktadır. Son zamanlarda sizi bilgilendirdiğimiz gibi, dünyanız binlerce yıllık bir geçmişe dayanan belirli kurumların orijinal meşruiyetine dayanır. Bu kadim güç üslerini temsil eden bireyler yeni yönetim formlarınız için yasal platformu kuracak olan yeni dokümanları yaratma sürecindedirler. Tek gündemi yeni bir dünya yaratmanın karmaşıklığına odaklanmak olanların toplantıları da halen yürürlüktedir. Böyle bir projede yer alan karışıklıkları hayal etmeye çalışın! Kutsal müttefiklerimiz Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika’nın eksik monarşilerine sahip birçok ülkesinin antik temellerini birleştirmektedir. Birçok dokümanın dünyanızın mevcut fiili rejimlerini geçersiz kılan ve böylece görevden alan özel bir prototip içinde tartışılması, düzenlenmesi ve bütünleştirilmesi gerekir. Bu resmi doğrulama sürecinin, bu yüce amaca meşruiyet kazandırmak amacıyla uygun şekilde ve doğru düzende yapılması gerekir.

Tuesday, 9 October 2012

9 Ekim 2012





6 Manik, 15 Tzotz, 9 Eb


Dratzo! Döndük! Çok kısa zamanda birçok olaylar ortaya çıkmaya hazırlanmaktadır. Dünyanız ekonomisinin çöküşünün an meselesi olduğu bir noktadadır. Küresel ekonominizin statüsü geçmiş yılda Federal Reserve tarafından yağmalanmış olan hesaplardan gelen illegal bir nakit akışına bağlıdır. Bu hesaplara, bir hesaptan diğer hesaba fonların aktarılmasını gözlemek için prosedürlerin bir parçası olarak, illegal bir şekilde el konulmuştur. Ortaklarımız şimdi bu büyük miktarlardaki nakitin günlük uluslar arası hareketlerinin yönünü değiştirmektedir. Bu mali gelir kaynakları kurumaya başladığı için, US Şirketi ve onun yandaşları yılmadan su yüzünde kalmanın bir yolunu araştırmaktadırlar. “Gerçek nakit rezervlerinin” bu ani düşüşü dünyanızın merkez bankalarında paniğe neden olmuştur. Bu büyük borçların sadece altına yatırılmasıyla ilgilenen kutsal ortaklarımız tarafından bu bankalara son zamanlarda verilen bir dizi ultimatomların uygun bir zeminine karşı gelir. Bu hala gizli gelişmelerin karanlık kabal için erken bir “cadılar bayramı” olarak adlandırılan şeyi yaratması beklenir. Bu arada, dünyanın bilinen ve “karanlık” altın tedarikçilerinin sahipleri kendi yekunlarını artırmaya devam ediyorlar.

Tuesday, 2 October 2012

2 Ekim 2012





12 Ahau, 8 Tzotz, 9 Eb

Dratzo! Bugün büyük bir şeyin gözlerinizin önünde şekillenmeye başlayabileceği bir noktaya yaklaşmakta olduğunu bilerek geldik. Gizli Kutsal Topluluklarımız Dünyalı müttefiklerimizin de yardımıyla, sizin için şaşırtıcı bir yeni realiteyi yaratacak olan faaliyetlerin geniş bir yelpazesini tamamlamak için sıkı bir şekilde çalışmaktadırlar. Bu projeler meyvesini vermeye başladıkça, onların ifşaatı mümkün kılacak şeyin başlangıcı olduklarını bilerek çok keyifle izliyoruz! Dünya Ana ve insanlığı bu noktaya getirmeyi ve yeni kayyum hükümetlerin liderleri tarafından bildirilecek olan birçok değişiklikleri detaylandırmayı sağlamak için yürütülmüş olan şeylerin büyük bir kısmı hakkında sizleri bilgilendirmeye başlamak için bir dizi duyurular yapma fırsatını almayı amaçlıyoruz. Bu resmi açıklamalar yeni teknolojilerin tanıtılması, bizim sizinle ilk temasımız ve etkileşimimiz ve kitlesel inişlerimizden önce ve sonra olacak olan şeylerin temel bir programı için çerçeveyi şekillendirecektir. Biz yeni hükümetinizin liderleri tarafından bize söylenmiş olan şeylerin ışığında bu yayınların kapsamını ayarladık ve bu nedenle sizinle paylaşmak üzere olduğumuz zaman planının bazı yönlerini değiştirebileceğiz.

Tuesday, 25 September 2012

25 Eylül 2012




5 Ben, 1 Tzotz, 9 Eb

Dratzo! Sizinle pek çok şeyi konuşmak üzere döndük. Şu anda, Gregoryan yılınızın sonuna doğru ilerlerken, bir dizi zaman çöküş noktaları yürürlüğe girerken, süregelen beden yükseliş programlarınız ilahi emirle geçici olarak ertelendi. Bu zaman çöküş noktaları alternatif zaman hatlarının mevcut yükselme realitenizle bütünleş-tirilmesindeki bağlantı rolünü oynar, çünkü bu 2013’e doğru ilerletecek olan tek realitedir. Bu çöküş süreci Dünya alanında, fiziksel bedenlerinizde dengesizliklere neden olan çalkantılar yaratabilir. Bundan başka, bu süreç karanlık kabalın ilahi planı bozmaya çalışması için el altındaki alternatif senaryoları azaltır. Bu çöküş bu tek yeni realiteye yumuşak bir şekilde girmek için boyutunuzu hazırlamak amacıyla galaktik Zaman Lordları tarafından uygulan-maktaydı. Bu çöküşler pek çoğunuzda, baş ağrıları, boyun ve omurgada acılar ve kol ve bacakların kaslarında ağrılar gibi çeşitli fiziksel yan etkiler yaratabilir. Bu rahatsızlıklar geçicidir, ancak Tanrı bizden bu zaman-çöküş dönemi esnasında sizin üzerinizde ekstra fiziksel stresi hafifletmek için bedenleriniz üzerindeki çalışmamızı yavaşlatmamızı istiyor.

Tuesday, 18 September 2012

18 Eylül 2012



11 Cimi, 14 Zip, 9 Eb


Dratzo! Döndük! Dünyanız karanlık kabal ile bizim dünyalı güçlerimiz arasındaki çatışmada iki ateş arasında kalmaya devam ediyor. Kaynaklarımızı kabalı köşeye sıkıştırmak için kullanmaktayız, ancak yine de müttefiklerimizin çabalarını bozmak ya da başka bir büyük çaplı savaşa neden olmak amacıyla birçok yolu deneyerek direniyorlar.  Örneğin, Ortadoğu’yu yangın yerine çevirmiştir ve ciddi diplomatik temaslara yol açmış olan durumlar yaratmıştır. Bunun özünde, US hükümeti ve onun özel çıkar “arkadaşları” bulunur. Biz Ortadoğu’ya diplomatik elçiler gönderdik ve savaşa karşı olan politikamızı vurgulamak için US hükümetiyle bir dizi toplantılar yaptık. Aynı şekilde, Ortadoğu’daki bölgesel güçlerle toplantılarımızı kayıt altına almaktayız ve bunlar Suriye krizini çözmek için temel politikayı oluşturacak. Bu durumu, mevcut problemleri hallederek çözmeye başlamayı amaçlıyoruz ve aynı zamanda İran problemini de gözlemekteyiz. Yeni yönetim kısa zamanda işbaşına geçtiği zaman, yeni bir barış çağı için parametreleri kesin olarak oluşturmayı istiyoruz.

Tuesday, 11 September 2012

11 Eylül 2012


4 Cauac, 7 Zip, 9 Eb


Dratzo! Bugün size bir mesaj vermek için geldik. Bu mesaj dünyanızın yaklaşan dönüşümü hakkındadır. Şimdi, kürenizde pek çok olağanüstü olaylar meydana gelmektedir. Onlar ortaya çıkmaya hazırlanmakta olan büyük değişimin müjdecisidirler. İnsanlık uzun uykusundan uyanmaktadır ve artık dünyalı üstatlarına izlenecek yolu söylemeye izin vermek için yöneltilmişlerdir. İnsanlık şimdi aktif olarak gerçek demokrasinin dünyanızda kurulmasını savunmaktadırlar ve eski küresel hırsızlık yönetimine yol açan eski muhafızlar kendi kumandalarına kayıtsız şartsız itaat etmeniz için artık sizi zorlayamazlar. Halk yığınları her sorun üzerinde genel bir tartışmayı gerekli kılmaktadır. Meksika’daki protestolar, İzlanda’daki resmi emirler ve Suriye’deki aktif başkaldırı insanlığın yöneticilerinden toplum halde talep etmekte olduğu şeyin arkasında yatan kararlılığın derecesini gösteriyor. Eski çağın problemlerine gerçek çözümleri talep edebilen bütünüyle yeni bir paradigmaya yol gösteren açık bir temizlik için zaman geldi; ancak hepsinden de önemlisi, bu evrensel kurtuluş gezegendeki her ülke tarafından onurlandırılan ve korunan canlı, nefes alan bir realite olduğu bir zaman olmalıdır.

Tuesday, 4 September 2012

4 Eylül 2012



10 Eb, 0 Zip, 9 Eb

Dratzo! Konuşacak pek çok şeyle döndük. Bankacılık sisteminizdeki büyük bir değişim ortaya çıkmaya hazırlanmakta. Bildiğiniz gibi, karanlık kabal küresel bankacılık sisteminde, sıkı bir kontrolü sürdürerek dünyanızı yönetiyor, ardından her şeyi de kontrol ediyor. Bu kontrol son zamanlarda kağıt paranın enflasyonist yapısıyla son zamanlarda gevşemiştir. Buna ek olarak, borca dayalı bir sistemi sürekli kılmak ve basitçe süresiz olarak borç eklemeyi beklemek imkansızdır, ancak bu, özel olarak mevcut finansal sisteminizin ne kadar daha işlemeye devam edeceğidir. Gerçekte, kabal tarafından biriktirilmiş gizli borcun derecesi afallatmaktadır. Diğer yanda, bu bireyler samimi olarak inanıyorlardı ki, karanlık tarafından onay almadan değişiklik yapmayı önlemek için uzun zaman önce Tanrı tarafından indirgenmiş genetiğiniz üzerine konulmuş olan blokların 2. Dünya Savaşanını sonunda ellerine geçirdikleri uzaylı genetik teknolojisini kullanarak ihlal edilebilirdi. Bu yanlış inanç şimdi onların mağlubiyetlerinin temelini oluşturur ve Dünya gezegeninde Işığın yeniden yerleşmesine yol açmaktadır. Tanrı bunun meydana gelmiş olduğunu bildi ve 1990’larnın başında Galaktik Federasyondaki bizlerden Gaia için ilk temas misyonunu kurmamızı rica etti. Bu misyon, yeni realitenizin başlaması için ana nedenleri de kapsayan, pek çok şey hakkındaki gerçekleri size bildirmektir.

Tuesday, 28 August 2012

28 Ağustos 2012


3 Chicchan, 13 Uo, 9 Eb


Dratzo! Döndük! Şu anda yeni bankacılık sistemini uygulamaya geçirmeyi ilk sıraya koyacak olan hazırlıklara başlama tarihi için beklemekteyiz. Bu dönem yeni küresel finansal sistemin, yapısıyla karanlık kabal için varlığını sürdürmeyi imkansız kılacak olan bir durum yaratacak olan yeni finansal sistemin biçimsel duyurularıyla geçirilecek. Ardından bolluk fonlarının dağıtılmasına imkan verecek olan yeni hükümetler gelir. Uzun zaman önce, dünyanız irrasyonel Annunaki dünya görüşünü gerçek olarak kabul etmekle kalmadı, aynı zamanda başka bir realitenin mümkün olmadığını da kabul etmeye razı edildi. Bu inanç karanlık kabal tarafından kesin olarak kapalı tutulmuş olan kapıları açacak olan yeni finansal sistem tarafından yok edilecek. Yaklaşmakta olan, fonların büyük transferi karanlığın onlarca yıldır size empoze ettiği ilerlemeler üzerindeki tecriti ortadan kaldıracaktır ve bu kıskaç ortadan kalktıkça, yeni prosedürler ve buna eşlik eden resmi açıklamalar da ilerleyebilir. Bununla birlikte bunlar sadece Işık aşılanmış bir rüyada bu mevcut kabus boyutunun şeklini değiştirecek ve Işık tarafından kararlaştırılmış tüm gündemi ortaya çıkaracak olan kitlesel bir operasyona hızlı bir şekilde yol gösterecek olan ilk adımlardır.

Tuesday, 21 August 2012

21 Ağustos 2012


9 Etznab, 6 Uo, 9 Eb


Dratzo! Size dünyanızda ortaya çıkmakta olan şey hakkında başka bir rapor vermeye geldik. Asya’da ve Avrupa’da dolara ve onun borca dayalı para sistemine karşı genel bir isyan devam ediyor. Gerçekte yeni altına dayalı para birimleri görünmeye başlamaktadır. Bundan başka, borç affı için baskı yapma ihtiyacı insanların devriminin karanlığın gündemi olan kaosa karşı bir atak yapmanın ne kadar kolay olduğunu gösterdiği yerde, İzlanda da devam eden şeyle gösterilmiştir. Devasa küresel borç ve onun yarattığı sosyal problemlerin hızla çözülmesi gerekir; gerçekte, Yunanistan’da ve Güney Avrupa’nın çoğunda şimdi yayılan karmaşa bu temel soruna örnek oluşturur. Bunun içindir ki, yeni sistem iki temel faktöre dayandırılır: evrensel borç affı ve değerli madene dayalı para sistemine dönüş. Onun hızla başlamasını önleme, karanlık kontrolün varlığı nedeniyle hala güçlü olmasına rağmen, zayıflamaktadır. Küresel ekonomik çöküşü önlemek için, Dünyanın gizli kutsal toplulukları karanlık kabalı tecrit etmenin yolunu hazırlamaktadırlar. Biz bu karmaşık operasyonun bir kısmını oluşturuyoruz ve teknolojimizi onların ortadan kaldırılışını desteklemek için kullanmayı amaçlıyoruz.

Tuesday, 14 August 2012

14 Ağustos 2012



2 Batz, 19 Pop, 9 Eb


Dratzo! Yine ilginç bazı haberlerle geldik. Şu anda İç Dünya müttefiklerimiz yeni realitesi için dünyanızı hazırlamakta olan çeşitli faaliyetleri bitiriyorlar. Karanlık kabal geniş tabanlı ve karmaşık geciktirme taktikleriyle meşguldürler, ancak biz onlarla konuşmayı sürdürdükçe, bu plan kendi sonunu hazırlıyor. Bu kabalistlerin Annunaki’nin yaklaşık 13 bin yıl önce yarattığı alemin hızlı bir şekilde çöktüğü, çünkü onun her köşesini ışığın kapladığı gerçeğini kabul etmeleri gerekir. Bu ışıkla kaplama büyük bir güvenle şimdi ortaya çıkan tamamen yeni bir realite için dünyanızı hazırlamıştır! Bu yeni yönetim, yeni bolluk ve sizi tüm bunlar hakkında bilgilendiren bir dizi resmi duyuruların zamanıdır. Bizden olanların tam bir ifşaatı ve dünyanıza gelme nedenimiz yayın organlarında yer alacaktır. Tam bilinçliliğe ilerlemeniz ilahi planın açılmasının önemli bir parçasıdır, ki bu karanlık kabalın zincirlerinden tamamen kurtulmanızı sağlamak için bizim ilahi ofislerimizi kullanma sorumluluğuna sahip olduğumuz anlamına gelir. Aktif olarak bu konu üzerinde çalışıyoruz. Bu bakımdan, şimdi karanlık tarafından kabul edilen isteklere yine onların saygı göstermesi önemlidir.

Tuesday, 7 August 2012

7 Ağustos 2012




8 Kan, 12 Pop, 9 Eb

Dratzo! Döndük! Karanlık güç yapısını zayıflatmak için büyük parçalamanın son veçhesinde çok şey yer almaktadır. Şimdi, tanımlayıcı sonucuna erişmekte olan güç mücadelesinin son günlerine şahitlik etmektesiniz. Kabalistler onların etrafına fırlatmış olduğumuz kementi yakalama çabasıyla kaosu kışkırtmak için yeteneklerini kullanmaktadırlar, ancak onların çapraşık planları bu zamanda işe yaramayacak. Biz onların hileli yollarını dikkate aldık ve onların ileri sürecekleri her şeyi tahmin etmekteyiz. Sonsuzlukta, savaş kabalın sizi kurnazca yönlendirmek ve rahatsız edici durumlardan sıyrılmak için seçtikleri araçlar olmuştur ve Ortadoğu’da ve Güney Asya’da bu tecrübe ile sabit aracı kullanmaktadır. Çok etkili olurken, bu “araç” bizim Dünya’daki kontrolümüz böyle düşük düzeydeki hilekarlıklarla önlenemeyecek kadar güçlü olduğu için, onların kaçışlarını sağlamayacak. Kabalistlerin planlamakta olduklarına bakarak endişelenmeyin. Onların bir vuruşla çıkmak için gösterdikleri çaba, dünyanın bu önemli bölgesini özgürleştirme araçları sağlayarak, onların aleyhine dönecek. Yaklaşan dönüşüm tamamen ilahi kaderin kalkanı altındadır!

Tuesday, 31 July 2012

31.07.2012





12 Manik, 5 Pop, 9 Ik


Dratzo! Döndük! Geçiş halindeki dünyanız aşina olduğunuz eski karanlık realitesinden Işıkla, Sevgiyle ve bollukla dolu olan yeni realitesine ilerlemektedir. Son yıllarda, karanlık kabal uzun zamandır karşı çıkan olmaksızın keyfini sürdüğü kontrolü sürdürmek ve bu değişimi durdurabilmek için yapabileceği her şeyi yapmaktaydı. Bununla birlikte, bu artık mümkün değil. Yükselmiş üstatlar ilahi emirlere göre boyutunuzu Işığa ilerletmek için küresel olarak hareket etmişlerdir ve bu faaliyetler kabal üzerinde, iş yapmanın hilekar yöntemlerinin bazılarını ortaya çıkarmak için onu zorlayan, böylece alışılmış kibirli çalışma tarzını kanıtlayan baskı uygulamaktadır. Bu ortaya dökülenler onların kovuşturmalarına delil sağlamaktadır.


Tuesday, 24 July 2012

24.07.2012





8 Batz, 4 Vayeb, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Dünyanızın dış görünüşünün ardında çok şey olmaya devam ediyor. Karanlık kabal’ın küresel bankacılık sistemi her geçen gün artan oranda parçalanmakta ve bankların CEO’ları istifaya zorlanmaktadır. İnterpol ve bağlantılı kurumlar şimdi açık sınırları yokmuş gibi görünen Libor skandalına ilişkin soruşturmalarına devam etmektedirler ve gerçekte bu operasyon yolsuzluğa bulaşmış Avrupa ve Asyadaki birçok hükümeti de tehdit etmeye başlamaktadır. Kriz büyüdükçe, BRIC ülkeleri ve onların müttefikleri, kabal’ın elektronik para dolaşımını eski durumuna getirme çabalarının derhal yasaklandığı bilgisini vermektedirler. Bu kullanılabilir sermayenin yokluğuyla daha da azdırılmaktadır. Avrupa’daki ve hemen kısa bir süre sonra kuzey Amerika’daki politik durum bir kaynama noktasına erişmektedir. Ya acil bir şeklide bir şeyler yapılmalıdır, ya da mevcut ekonomik yapının çöküşü kesindir. BRIC ülkeleri koalisyonu tarafından tercih edilen yeni ekonomik sistem şimdi bir hamlede tamamen yayılmaya hazırdır ve buna göre, Asya’daki çeşitli ülkeler büyük batılı bankaların çoğuna ipotek koymuştur.


Tuesday, 17 July 2012

17.07.2012





13 Akbal, 16 Kumku, 8 Manik


Dratzo! Buradayız! Herkes için iyi haberlerle geldik! Sizi kurtuluşunuza döndürme süreci, sonuçlarını alma noktasına erişmeye başlamaktadır. Biz karanlık bireylerin ve onların imparatorluklarının çöküşüyle sonuçlanan bir teknoloji kullanmaktayız ve gücü giderek azalan pozisyonlarından onları atabilmeyi bekliyoruz. Şimdi temelden çürük olarak kabul edildikleri için büyüyen Libor krizi mevcut ekonomik sistemlerin artık işleyemeyeceğinin bir işaretidir. Güvenilebilen yeni bir sistemin uygulanması gerekir, hem de hızla. Bu sonuç şimdi ekonomistlerinizin çoğu tarafından tercih edilir. Ciddi basın organları bile bilerek bu finansal yıkımı getiren hainlerin geniş kapsamlı tutuklamaları için çağrıda bulunmaktalar. Mevcut sistem açık olarak elini göstermiştir ve kriz küresel bir karmaşa içinde büyüdüğü için, hızlı bir şekilde karanlığın feshine yol açabilir. Bu çözülme bizim daha ileriye gitmemize, son zamanlarda çıkarılan özel mahkeme kararlarıyla kabalistleri ortadan kaldırmamıza ve böylece tamamen yeni bir ekonomik sisteme geçmemize izin verecek.


Tuesday, 10 July 2012

10.07.2012





7 Caban, 10 Kumku, 8 Manik


Dratzo! Size söyleyecek çok şeylerle geldik! Şimdi, müttefiklerimiz size tanımlanmış olduğumuz olaylar için hazırlanmaktalar. Karanlık kabal Avrupa devletlerinin birçoğundaki ana akım medyaya erişmekte olan bazı davalardan bozguna uğramaktadır. Bu yanlış hesaplar dünyanızın pek çok yerinde günlük faiz oranlarının belirlenmesindeki sahtekarlığı kapsar ve bu ortaya çıkanlar arkasından geleceklerin sadece başlangıcıdır. Dünyanız bu bencil faaliyetlerin sonucunda bir borç batağına saplanmıştır. Bu bir nedendir ve karanlık bireylerin dünyanızda kendi uzatmalı hakimiyetlerinin sonuna gelmiş olmalarıı da başka bir nedendir. Onlar uzun zamandır çok sayıdaki ileri teknolojileri ve bunlarla ilgili cihazları sizden gizlemişlerdir. Bizim dünyalı müttefiklerimiz, yeni hükümetlerin ilk görevlerinden birinin bu keşifleri gözler önüne sermek olduğunda ısrar etmiştir. Bu teknolojiler toplumlarınızı ilk teması daha mantıklı hale getiren bir noktaya doğru sıçratabilir. Kendi teknolojimizi de eklediğimizde, şimdi bastırılmış olan cihazlarınız gezegeninize ve hemcinslerinize daha iyi hizmet edebilmek için size açık olabilir.


Tuesday, 3 July 2012

03.07.2012





13 Oc, 3 Kumku, 8 Manik


Dratzo! Değişikliklerin zamanı hepimize bağlıdır. Tanrı Dünya’yı yukarıya taşıdı ve kurtuluş ve özgürlük için zamanın geldiği emrini verdi. Böylece, Dünya’ya gelmek ve aceleyle ve yolundan sapmış kibirle bu çok muhteşem boyutun geçici üstatları olduklarını unutmuş olanlarla dikkatle yüz yüze gelmek bizim için onur meselesidir. Gelişimiz bu noktaları onlara kesinlikle açık kılmak ve yeryüzü dünyasının insanlığı için yeni bir çağın yolunu yapmaktır. Yaklaşık 13 bin yıl önce, sınırlı bilinçliliğin kolay olmayan dünyasına inmeye başladınız. Bu yeni üstatlarınız için ve sizi kontrol etmek ve yönlendirmek için yetiştirilmiş yandaşları için bu göreli olarak kolay olan bir alemdir. Şimdi bu zaman hızla ilahi bir kapanışa gelmektedir. Halen uzun zamandır bu gezegeni ceza görmeden, doludizgin gitmek için yönetmiş olanları zorlayan eylemler başlamıştır. Bizim bağlantı takımlarımız ve onların pek çok kutsal destekçileri dünyanızı yeniden canlandıracak olan programları tamamlamak için sıkı bir şekilde çalışmaktadırlar- bir dünya ki, orada özgür olacaksınız, ve orada, kutsal amaçla, tam bilinçliliğe yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz.


Tuesday, 26 June 2012

26.06.2012




4 Imix, 14 Kayab, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Dünyanızda pek çok şey olmak üzere! Karanlık kabalistler Dünyalı müttefiklerimiz tarafından yapılan 11. Saat teklifini reddettiler. Bu teklif teslim olmayı ve yetkinin kolay ve barışçı bir şekilde devrini kapsıyordu. Onların reddetmelerinden sonra sıra bize geldi ve biz şimdi yanıtımızı oluşturmaktayız. Ortaklarımız son birkaç günü tutuklama stratejisiyle, onu fiziksel olarak gerçekleştirecek olanları biraya getirmeye harcadı. Kabal ile çok yakından bağlantılı olanlar tarafından negatif propagandaya yol açmayacak bir şekilde bunu yapmayı istiyoruz.


Tuesday, 19 June 2012

19.06.2012





10 Ix, 7 Kayab, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Dünyalı müttefiklerimiz olanlar tarafından bulmacanızın son parçalarının çözülmekte olduğunu izlemekteyiz. Kürenizin etrafında, şimdi karanlık kabalın ve onun hükümetteki, büyük bankalardaki ve çok sayıda çok uluslu şirketlerdeki işbirlikçilerinin tutuklanması için zorunlu olan süreçleri tamamlamak için kitlesel bir çaba yürürlüktedir. Bu kitlesel tutuklamalar için ön emirler tamamlanmıştır ve kalan şey onların engellemelerine karşı yasal güvenceleri sonuçlandırmaktır. Onlar özel amaçla oluşturulan tesislerde tutulacaklardır ve pek çok batılı ülkenin icracı yönetimlerinin sonu resmi olarak açıklanacak gruplardan biri olacaklardır. Yeni koruyucular çok kısa bir eylem penceresinde yapılacak kitlesel bir göreve sahiptirler. Bununla birlikte, bunlar olağanüstü zamanlardır. Bu koruyucu görevleri seçmiş olanlar, bu yeni hükümetler tarafından hızlı ve kapsamlı bir şekilde yürütülecek olan uygulamaya hazır bir gündeme sahiptirler. Onların işi ondan sonra gelecek olan şeylerin yolunu hazırlayacaktır.


Tuesday, 12 June 2012

12.06.2012



13 Etznab, 11 Moan, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Yasal durumun son gerekli düzeyini tamamlamaktayız. Pek çok kişi formel olarak dosyalanmış ve yasal takımlarımız son birkaç önemli dosyalama için belgeleri derlemekle meşguller. Biz de geçici hükümetlerin gelecekteki koruyucularıyla her gün toplanmaktayız ve çok sayıda tutuklama takımlarının izleyeceği protokolleri tamamlamaktayız. Yeni koruyucu hükümetler tarafından oluşturulacak çeşitli sosyal programların bu hükümetlerin ilk duyurulduğu zamanda ayrıntılı dosyaların yoğun yüklenmelerine eşlik etmesi gerekir. Bu belgeler personellerimiz tarafından hazırlanmıştır ve gerektiğinde kullanılabilmesi için Dünya tabanlı sunucu sistemlerine yüklenecekler. Savunma kuvvetlerimiz harekatta rollerini uygulamışlardır ve biz kabalın askeri güçlerini yakından gözlemekteyiz ve ortaklarımız tarafından yönlendirildiği zaman, onları etkisiz hale getirmek için hazırız. Son hamle, yalnızca Tanrı bize hareket geçme sinyali verdiği zaman yapılabilir. Bu olayın çok kısa bir sürede olmasını bekliyoruz.


Tuesday, 5 June 2012

05.06.2012





9 Ahau, 13 Pax, 8 Manik


Selamat Balik! Geri döndük! Pek çok şey oluyor! Yapılması kalan şey çözülmesi yakın olan çeşitli önemli yasal sorunlardan doğan bazı içsel evrak işleridir. Esas olan şey, bizim Dünyalı müttefiklerimizin bu görevleri tamamlamaları ve son yasal hükümleri sağlamalarıdır; çünkü bu hepimizin hevesle beklediği değişikliklere doğru son hamleyi geçici olarak yavaşlatmaktadır. Karanlık kabal kendi dalaverelerini daha fazlalaştırma yolları olarak birçok küresel krizleri bir kez daha sınamak için birçok konferanslar toplamak için yasal programlarımızı kullanmaktaydılar. Savunma güçlerimizi harekete geçirdik ve ciddi bir şey çıkmamasını sağlamak için belirli küresel noktalarınızı gözlemekteyiz. Öte yandan, yeni hükümetlerinizin personeli ile müttefik takımlarımız arasındaki son dakika tartışmalarıyla meşgulüz. İlk duyurulara hızla ilerlemesi gereken çok önemli bir faaliyetin heyecanı ve önceden öngörülmeyen aksilikler eşlik edeceği için, bizim aramızda iyi bir ahengin korunması önemlidir. Bundan emin olacağız, işte bu yüzden yeni hükümetlerinizle yakın bir şekilde çalışan takımlarımız var.


Thursday, 31 May 2012

31.05.2012



4 Men, 8 Pax, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Dünyanızda kapalı kapılar arkasında çok şey olmaya devam ediyor. Karanlık Kabal bankerleri bankacılık endüstrisini yeni yönetimi ve operasyonun köklü değişikliklerini benimsemeye zorlamanın araçları olan bir yığın yasa dışı borç enstrümanlarıyla böyle bir azgınlık durumunu yaratmışlardır. Biz bu sahte bankacılık uygulamalarını yeni bir küresel finansal sistemi getirmek için zemin olarak kullandık. Kabalistlerin kibiri, yüzyıllardır dünyanızı saygısızca yönetmiş olan karanlık güçlerin belini kıracak gülle olan kitlesel bir borç durumunu oluşturmuştur. Onların dolandırıcılıklarının ve suçlarının büyüklüğü tartışma götürmez ve birçok cesur ruhların desteğiyle, bizim ortaklarımız bu ciğeri beş para etmezleri cehenneme göndermek için yeterince delil toplamışlardır. Sonunda, genel çözümün bir yöntemi apaçık olmuştur. Biz ortaklarımızdan ve yeryüzü dünyasının gizli kutsal topluluklarının bazı üyelerinden muhalif olanlarla toplanmalarını ve onları yeni finansal sistemin başlamasına imkan veren bir anlaşmayı imzalamaya zorlamalarını istemiştir.


Tuesday, 22 May 2012

22.05.2012




1 Pax,10 Lamat,8 Manik


Selamat Balik! Geri döndük! Dünyanızda birçok şey oluyor. Işık ve karanlık arasındaki büyük çatışma doruk noktasına ulaşmakta. Bu mücadele Batılı hükümetleri adamakıllı yordu. Finansal kriz derinleşmeye devam ederken Kabal’ın kontrolündeki rejimler neye uğradıklarına şaşırıyorlar. Borçlanma yönlü ekonomiyi korumanın zorlukları Yunanistan, İzlanda ve İrlanda gibi ülkelerin günlük devam eden isyanlarıyla yoğunlaştığı için istikrara yönelik tehditler de artmıştır ve bu onları her yönüyle sarsmaktadır. Büyük çok uluslu bankaların kendini beğenmişliği, bu sendeleyen küresel durumu daha da kötüleştirmektedir. Yine bu bankalar üzerlerindeki ipotek sayısı artarken, erozyona uğramaktan muzdarip olmaktadırlar. Bütün bu berbat durum çöküşün eşiğinde sallanır! Bu kağıttan evler sallandıkça, mevcut nakit para sistemini gözden düşürmeye odaklanan bu ülkeler şimdi başarılı oldukları için mutlu olmaktadırlar. Yeni ve daha adil ekonomik sistemi yaratmaya çalışanlara yaptığı gibi, Işık bu konudaki çabaları destekler.


Tuesday, 15 May 2012

15.05.2012





1 Cauac, 12 Moan, 8 Manik


Selamat Jarin! Döndük! Dünyanız kutsal değişim noktasına her geçen gün yaklaşmaktadır. Yapılması gereken şeyin son zerrersi şimdi oyundadır. Karanlık kabalistler tutuklanmalarının hemen başlayacağını bilirler ve bu nedenle bu ahmakça faaliyetlerin kaçınılmaz olanı geciktireceği umuduyla küresel kaosu körüklemekle meşguldürler. Bu gidişatı izliyoruz ve dünyanızın çeşitli kısımlarının hassas yapısını bozmak ve tahrip etmek için bu emirleri izlemekte olanlara dikkat ediyoruz. Güney Avrupa ve Ortadoğu kürenizdeki iki özel önemi olan noktadır. Bu arada çeşitli finansal kurumlar ve ulusal hükümetler çöküşün eşiğindedirler ve bunlar karanlığı diken üstünde tutan asıl zaman bombalarını oluşturuyorlar. Bu durumun ve böylece karanlık tarafından kontrol edilen medyanın artık ihmal edemeyeceği haberlerin halka açıklanması yakındır. Bu şok eden realite uzun zamandır beklemiş olduğumuz olayları sıraya dizecek. Eski düzen ortadan kalktıkça yeni hükümetler ortaya çıkacak ve bolluk fonları sonunda dağıtılmış olacak!


Tuesday, 8 May 2012

08.05.2012




9 lx, 7 Moan, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Harika bir haber karanlık Kabal’ın saflarını istila etmektedir. Bu önceden yenilmez olan gücünü dize getirme uğraşında olanlar onlar üzerinde yasal bir “yıkım topu”nu salıvermek için son geri sayıma başladı. Dünyanızın, ağırlıklı olarak Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da merkezlenen G-8 hükümetleri kendi uzun oyunlarının gerçekten sona ermek üzere olduğunu hissediyorlar. Onlar, onlarca yıldır devam etmekte olan, güç pozisyonlarından onları resmi olarak indirme sürecinin şimdi şiddetlenmekte olduğunu görebiliyorlar. Onların liderleri ile bizim ortaklarımız arasındaki son bir dizi özel toplantıya rağmen, Bu G-8 ülkeleri bankacılık ve finansal imparatorluklarının merkezlerinden onları gizli olarak yönetenlerden kendilerini uzaklaştırmayı reddetmişlerdir. Bu karar önceden güçlü ülkeler için ölümcül kaderi kanıtlayacak. Onların her biri, bir anda dünyanın ülkelerinin üzerine muzaffer bir şekilde yürüyen büyük bir ekonominin omurgasını oluşturdu, ancak şimdi onlar şansın geri dönmesinden muzdariptirler ve bu kişisel kurtuluşunuzun tesis edilmesini ve özgürlüğünüzün yükselişini önleyen bir zorbalığın pençesinden gezegeninizi kurtaracak.


Tuesday, 1 May 2012

01.05.2012




1 Kimi, 19 Kank’in, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Boyutunuz pek çok karışıklık sergilemeye devam eder. Karanlık kabal’ın ajanları çeşitli büyük hükümetlerin dairelerinin tutuklanmaya hazırlanmasını ve hükümette ve finans alanındaki önde gelen insanların ve onların şahsi ekonomilerinin özel sektöründeki yönetim kurulu üyelerinin gözaltına alınmasını yakından izlemektedirler. Bu süreç tutuklamaların ani bir döngüsünün başlamasını bekleyebileceğiniz bir noktaya gelmektedir. Karanlık bu süreci hasıraltı etmeye çalıştı, ancak böyle yapması mümkün değildi. Bir dizi sonuçları önemli rehinler geçmişte batmasına izin verilmeyecek kadar büyük şirket sıfatıyla böbürlenen birçok merkez ve özel bankalara baskı yapmışlardır. En kötüsü ABD Federal Reserve Bank olan bu finansal hizmet şirketleri uluslar arası ticareti denetlemek için düzenlenmiş birçok yasayı defalarca çiğnediler. Bu özel girişim dünyanızın refahının temelini tehdit eden birçok kötü planların elebaşı olmuşlardır. Bu özel kurumların, komplocu hemcinslerin ayağının kaymasının peşinden ilk olarak ortadan kaldırılmalıdır.


Tuesday, 10 April 2012

10.04.2012





7 Cimi, 19 Mac, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Olaylar ilerlemeye devam ediyor. Paskalya sonrası dünyada, çok şey olmak üzere. Asya’da son zamanlarda etrafınızda olanları yaymak amacıyla yeni realiteniz için ön koşulları belirlemek amacıyla konferanslar yapıldı. Bu toplantılarda Asya için kalıcı zenginliği yaratmak için bolluk fonlarının kullanılması kararlaştırıldı. Benzer konferanslar Avrupa’da ve Amerika’da da düzenlendi. Yükselmiş üstatlar tarafından toplanan büyük miktardaki servet yoksulluğa son vermek ve zenginliği artırmak ve herkesin refahı için dünyaya yayılacak. Fonlar aynı zamanda bu çarpıcı miktardaki paranın yayılması için başka bir yol yaratmak amacıyla önceden seçilmiş bireylere verilecektir. Bu kaynaklar sağlık, tarım ve taşımacılık alanlarında dünyanızda kullanmaya hazır kılınacak olan yeni teknolojilerin başlatılması için kullanılacaktır. Birlikte, uzun zamandır baskı altına alınmış büyük miktardaki bilgiyi halka açmaya izin veren ortaklıklar ortaklık oluşturacaksınız. Bu yeni bilgi ve yeni teknoloji mevcut toplumlarınızın ışığa kayması için temel olacaktır. 

Wednesday, 28 March 2012

20.03.2012



       March 20, 2012



12 Chiccan, 18 Ceh, 8 Manik

Dratzo! Döndük! Dünyalı müttefiklerimiz, özellikle de Dünya’nın birçok gizli kutsal toplumları tarafından gelişmeler yapılmaya devam ediyor. Avrupa’daki birçok ülke ve yeni ekonomik sistemin örneğine sempati duyan diğerleri şimdi statükoya meydan okuyanlara katılıyor. Aynı anda, ahlaksız spekülatörlerin bir grubu ve onların enerji şirketlerinin ortak komplocuları küresel petrol fiyatlarına baskı yapmaya devam ediyorlar. Bu kitlesel hilekarlığa karşı atak geliştirmek için, büyük karanlık rejimleri devirmeye hazır olanlar, gezegeninizin ham petrol ve petrol ürünlerine bağımlılığını hızla ortadan kaldırabilecek çeşitli araçların kullanımını denemekle meşguldürler. Bu küresel toplumlarınızın temel yönelimini yeniden odaklayacak olan birçok projeden birisidir. Yeni hükümetlerin beraberinde getireceği yeni bir finansal sistem sizi suni olarak yaratılan kıtlık yükünden kurtaracaktır. Sıfır noktasında ve güneş enerjilerinde bulunan doğal bir küresel bolluğa ve gerçek özgürlüğe dayalı yeni bir dönemin başlama zamanıdır. Dünya Ana’ya karşı yapmanız gereken görevler de vardır. Değerli gezegeniniz sizin tarafınızdan diriltilmeye ve desteklenmeye ihtiyaç duyar.

Tuesday, 13 March 2012

13.03. 2012


   March 13, 2012


5 Etznab, 11 Ceh, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Varlık fonlarınızın dağıtımı çok yakındır. Yükselmiş Üstatlar kendi gizli dünyalarından fon transferine başlamaya hazır oldukları sözünü verdiler. Bu transferler yalnızca zorunlu güvenlik gerçekleştiği zaman başlayacaktır. Karanlık Kabal son 20 yıldır bu transferler konusundaki emirleri durdurdu. Kökeninde, Kabalistler kendi yeni dünya düzeninin hükümetlerini ve ona bağlı olarak sıkı yönetim hükümlerini gerçekleştirdiklerinde fonlara el koymayı düşünüyorlardı. Gördüğünüz gibi, bu gerçekleşmedi. Yine de, Yükselmiş Üstatlar, fonların fiilen ortaya çıkışı başlamadan önce, dost hükümetlerin iktidara gelmesini ya da iktidara gelmeye hazır olmasından emin olmayı istiyorlar. Bu şart şimdi sağlanmaktadır ve böylece bu para transferinin ortaya çıkması yakındır. Bu para hareketi çeşitli gizli kutsal topluluklara, çeşitli karanlığa meyilli rejimlerin ortadan kalkmaya başladığını gösteren bir işarettir. Bu, karanlık rejimler içindeki üst yönetim görevlilerinin yoğun tutuklamalarıyla başlayacaktır.

Tuesday, 6 March 2012

06.03.2012


   March 6, 2012


7 Manik, 0 Ceh, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Yeni hükümetleri kurmak için ilerlemeler yol almaya devam ediyor. Gizli kutsal topluluklar uluslararası bankacılıktaki büyük liderlerin bir çoğunu istifaya zorlamıştır. Yeni finansal sistemi güvence altına alan anlaşmalar uygulamaya konulmaktadır. Çeşitli büyük hükümetlere, geçici yeni hükümetlere yetkinin nasıl ve ne zaman aktarılacağına ilişkin bir program verilmiştir. Ortadoğu’da çeşitli “tehlike noktaları” görmekteyiz. Bu Kabal’ın yeni dünya savaşına yol açabilecek olan bir büyük yangını başlatmak istediği yerdir! Görevimiz bunun ortaya çıkmasını önlemektir. Bu bölgede ve bu bölgeye sınır olan çeşitli ülkelerde diplomatik ve irtibat takımımızı yerleştirdik. Herhangi bir potansiyel olayı yönetmeyi amaçlıyoruz. Bununla birlikte, hızla savaşa doğru dönebilen olaylar meydana gelmedikçe, doğrudan müdahale etmeye niyet etmiyoruz. Bu bölgenin potansiyel dinamiklerini anlıyoruz ve bu bölgedeki hiçbir ülkenin diğerine saldırmayacağını garanti etmekteyiz. Savaşın kıvılcımlarını yaratmak için karanlığın destekçileri tarafından uygulanmakta olan korkunç planın bilincindeyiz.

Tuesday, 21 February 2012

21.2.2012


   February 21, 2012

4 Kan, 17 Zac, 8 Manik


Selamat Jarin! Döndük! Birçok şey olmaya devam etmektedir. Gizli kutsal topluluklar ile dünyanın askeri güçleri arasındaki son pazarlıkları gözlemekteyiz. Karanlık kontrolündeki birçok büyük hükümeti indirecek bir dizi tutuklamanın müjdecisi olacak bir ittifak şekillenmektedir. Bu operasyon, temel anlaşmalar yapılır yapılmaz başlamak üzere planlandı ve fazla söze gerek yok, karanlık Kabal özenle meydana gelmekte olan şeyi önlemeye çalışmaktadır. Bağlantılarımız devreye girmiş ve mümkün olduğunca hızlı ve pürüzsüz bir şekilde bu hayati konuları tamamlamak için, seçilen askeri güçleri ve liderleri yüreklendirmektedir. Kullanmak zorunda kalmayı istemediğimiz çeşitli alternatif senaryoları anlatmak için bu filolardaki askeri danışmanlar da gönderilmiştir. Bu askeri liderlerin bizim önerilerimize ilk tepkisi bu alternatiflerin kulağa ilginç geldiği ve burada Kabal güdümlü hükümetleri görevden almak için seçilmekte iyi bir şansa sahip olduğudur. Bu yüzden, bu askeri liderlerle birlikte birçok seçeneğimizden birini kullanmak için en iyi yolu araştırıyoruz.

Tuesday, 14 February 2012

14.2.2012


   February 14, 2012

3 Oc, 3 Zac, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Dünya’nızda sevgi ve aşka ayrılmış bu günde, sahnenin arkasında çok şeyler olmaya devam ediyor. Doğunun ve Batının gizli kutsal toplulukları gezegeninizin ana hükümetlerini değiştirmek için birlikte bir plan yapmaya başlamışlardır. Bildiğiniz gibi, en kritik değişim genel geçer ABD rejimidir. Bu illegal şirket Amerika’yı resmi olarak ABD sivil savaşının sonundan beri yönetmiştir, ilk amacı tartışma götürmez güç pozisyonlarında kendi yakın müttefiklerini ve büyük bankacılık ailelerini kurmaktı. Lincoln’e kadar her başkan ABD’nin iç ve dış politikasını onların isteklerine bağlamak için bu günahkarlara ve onların tek yönlü planlarına boyun eğmek zorunda kaldı. Bu Amerikan demokrasisinin gaspı, büyük yolsuzluk, rüşvet ve gerekli olduğunda da cinayetle desteklendi. Bu utanmaz, kepaze suçlar şimdi sona ermeye başladı ve bu, koruyucu hükümetlerin radikal dönüşümlerinin temel varlık nedenidir. Bu gölge kukla oynatıcıları tutuklanacak ve herkesin gözü önünde hapishaneye gönderilecektir. Onların sonraki girişimleri insanlık için hain planlarının gerçek boyutunu ortaya çıkaracaktır.

Mevcut düşünce bu geçici hükümetin kriz içindeki dünyanız ile oluşmaya başlayan Galaktik toplumunuzun yapı

Tuesday, 7 February 2012

7.02.2012


   February 7, 2012

9 Akbal, 16 Yax 8 Manik

Dratzo! Döndük! Dünya’nın gizli kutsal topluluklarının başarıya çok yakın olduğunu size söylemeye geldik. Bu toplulukların hem doğulu, hem de batılı kolları son zamanlarda karanlığın artık dünyanın finansında devre dışı kalmasına bakarak, herhangi bir etkiye sahip olmadığını doğrulayan çok sayıda belgeyi imzaladılar. Tamamlanmamış bir kaç küçük ayrıntı kaldı ve onlar da hemen çözülecekler. Bu durum karanlık güçlerin artık değişime kayda değer bir engel oluşturmayacakları anlamına gelir ve ışık, yükseliş sürecinde tam olarak şimdi dünyanızda meydana gelecek şeyi belirliyor. Çeşitli gizli kutsal toplulukların tam bilinçliliğe doğru gelecek adımlarınızın zamanlamasına bakarak uygun yükselmiş üstatlara danıştıklarını gözlüyoruz. Mevcut realiteniz Tanrı tarafından verilen ilahi emirlere uygun olarak ortadan kaldırılacaktır ve bu kaçınılmaz olarak karanlığı, direncinin anlamsız olduğunu görmeye zorlamıştır. Yine de, her birey hala empoze edilmiş dışsal bir saygı nesnesinin özlemini çeken bir kızgınlık formuyla doludur. Artık herkes için bu realitede yeni bir ilişkinin ve işleyiş biçiminin gerekli olduğunu anlama zamanıdır.

Tuesday, 31 January 2012

31.1.2012




2 Cib, 9 Yax, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Gaia’nın gizli kutsal topluluklarından olan müttefiklerimiz ve Dünyalı müttefiklerimiz sonuçları almaya devam ediyorlar. Dünyalı müttefiklerimizin büyük banka kartellerine yasal bir taleple baskı yapma zamanı geldi. Bu, kartellerin açıklanmayan hesap defterlerinde kamudan gizli, büyük miktarlardaki birikmiş borçlarını gizlemeleriyle ilgilidir. Bu büyük meblağlar şimdi ortaya dökülmelidir. Bu eylem bu beceriksiz kurumları iflasa zorlayabilir ve yeni küresel bankacılık sisteminizin uygulamasını çıkmaza sokmuş olan tüm mevcut ikilemlere bir son verebilir. Gizli kutsal topluluklar Dünya’nızı değerli metal finans sistemine hızlı bir şekilde geçirmek için ihtiyaç duyulan miktara karşılık gelen kaynaklara sahiptirler. Bu gizli kaynaklar güvenli bir şekilde gezegenin etrafındaki depolarda saklanır. Yükselmiş Üstatlar bunu karanlık kabalın gölgede kaldığı ve eskisinin enkazından yeni bir realite çıkacağı zaman düşünmekteler. Biz yalnızca bu ilahi girişime destek olmak için buradayız.

Tuesday, 24 January 2012

24.1.2012




8 MULUC, 2 YAX, 8 MANİK


Dratzo! Bir başka mesaja başlıyoruz! Geçen birkaç haftada, uzun zamandır karanlık Kabal’a boyun eğmiş olanların, yeni bir şekilde davranmaları istendiğinde yaşadıkları zorlukları gözledik. Dünyalı müttefiklerimiz bu Dünya’ya yeni bir realiteyi getirmeyi derinden arzu ederler, ancak eski üstatları için en uygun çareleri araştırmaya devam ederler. Bu devam eden oyalanma nedeniyle gerçekten hayretler içindeyiz! Bu acımasız Kabal’ın kadınları ve erkekleri Dünya’nızı çöküşün eşiğine getirmiştir ve aslında bu zararlı yolda ısrar etmektir. Düşünebileceğimiz tek yolun onları yok etmek olmasının nedeni de budur. Dünyalı müttefiklerimize her gün Dünya’nızın çok fazla acı ve ızdıraplara katlandığını, ve herkesin hayrına bir Dünya yaratmanın ve bu adileri bir kenara atma zamanının geldiğini hatırlatıyoruz, ancak daha yüksek bir vizyon için bu çağrılar bir bütün olarak grup içinde kulak ardı edilmiş görünüyor. Bununla birlikte, Dünya’nın gizli kutsal toplulukları bu yumuşak görüşü paylaşmaz: Onlara göre karanlık, insani olan her şeyin bir nefretidir ve onlar yasal olarak mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bunları engellemeyi isterler. Bu, bizim daha kolayca çalışabileceğimiz bir gruptur.

Tuesday, 17 January 2012

17.1.12




1 Ik, 15 Chen, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Çok şey olmaktadır! Karanlık Kabal iki şekilde direnmektedir: bir yanda, bizim dünyalı müttefiklerimizle pazarlık etmekteyken, diğer yanda çözümsüz bir çıkmazı çözmek için bir şekilde araştırma yapmaya devam etmektedir. Müttefiklerimizi bu alışılmış, yasaları küçümseyerek ihlal eden grubun ikiyüzlü pazarlık taktiklerine dikkat etmeleri için uyardık; çok gizli misyonlarını ortaya çıkarmamıza rağmen, onlar aşılmaz vaatlerine bir çözüm sağlayabilen bir “melek” bulmak için pazarlıkların amacında dürüstlüğü taklit etmek için zorlu bir vaziyeti üstlenirler. Bizim irtibatlarımız danışmanlar olarak bu pazarlıklara katılmışlardır ve Dünyalı müttefiklerimize konuşmalarda ilerlemek için bir koşul olarak, karanlığın gizli misyonlarına hemen bir son vermelerini talep etmelerini rica etmişlerdir. Tahmin edildiği gibi, karanlık bu talepleri değerlendirmeyi reddedip toplantıya ara vermeyi istemişlerdir! Biz böyle bir hareketin müttefiklerimiz tarafından kabul edilemez olduğunu söyledik ve konuşmaların tamamlanması için kesin bir zamanlamanın belirlendiği konusunda onları uyardık. Bu aksamayla, belirli sonuçlar meydana çıkacaktır.

Tuesday, 10 January 2012

10.1.2012




7 Men, 8 Chen, 8 Manik


Dratzo! Döndük. Dünya'nızı dönüştürmek için söz verdiğimiz olaylar ortaya çıkmaya yakındır! Dünya'nızda Çin Takvimi’nin yeni yılı olarak bilinen şey yaklaşmaktadır. Bu, su ejderhasının yılıdır ve dramatik değişimlerle nitelendirilir. Birçoğunuz bizim yaptığımız gibi, karanlığın son adımı atmasını bekliyorsunuz ve gerçekte mevcut ekonomik gerçeklikler karanlık kabalı bir çözüm yolunun mücadelesini vermeye mecbur etmeye başlamaktadır. Kağıt para birimine baş kaldırılmaktadır. Petrol, altın ve değerli taşlar gibi doğal kaynakları elinde tutan birçok ülke artık bu kağıt paraları gerçek bir değişim olarak kabul etmeye gönüllü değildir ve bu da karanlığın kontrol ettiği bankacılık sistemine fazladan baskı yaratmaktadır. Duyurulan, ancak daha sonra geciktirilen reformlar şimdi gündeme getirilmek istenmektedir. Bu, karanlığı borçların affına yönelmeye zorlamaktadır, ancak bu birçok hisse senedi ve emtia borsalarını düşürmektedir. Üstelik, sözde canlandırma sürecinde bir yavaşlamaya da zorlamaktadır.

Tuesday, 3 January 2012

3.1.2012




13 LAMAT, 1 CHEN, 8 MANİK


Dratzo! Döndük! Dünyanızda çok şeyler olmaya devam ediyor. Özgürlüğe yönelik küresel hareket her geçen gün güçleniyor. Adalet arayışında olanlar tarafından yaşanan askeri mücadeleler kaçınılmaz olanı yalnızca geçici olarak geciktirebilir. Bilincin yukarıya doğru ivmesi küreniz boyunca şiddetle ilerlemiştir ve ciddi olarak karanlığın güçlerinin üzerine yürümeye hazırdır. Biz geçmiş Gregoryan yılı boyunca bu ışığın-enerjinin güç topladığını ve karanlık tarafından son çare olarak kullanılan vahşi militarizmin karşısında sağlam durduğunu izledik. Yasa dışı ve tehlikeli planlarından dolayı hesap vermekten kaçmak için kararlı olan karanlığın ajandasını derinden kınamanızı gösterme fırsatıyla birlikte, her birinize bu özgürlük çağrısı yapıldı. Çeşitli hükümetler ve varlıklı, ilgili taraflar dünyanızdan karanlığı sürüp çıkarmak için sizin Yükselmiş Üstatlarınızla bir araya geldiler ve şimdi, hem kamusal, hem de özel birçok örgüt, bu akımın etki alanının artması için toplandılar. Agarthalılarla ve bizim desteğimizle, büyük bir başarıya çok güvenli bir şekilde yaklaşmaktasınız!

Bu tümüyle devam ederken, yeni hükümetin ve yeni ekonomik sistemin kuruluşunun temelleri atılmıştır. Başlangıcından beri, internet üzerinde büyük bir koalisyon şekillenmektedir ve şimdi büyük güçlüklerinize geniş kapsamlı bir çözümü yapılandırmak için yeni keşfedilmiş yeteneklerini kullanmaktadır. Güçlü odağınızı korumanız, böylece karanlığa en ayrıntılı planlarını bile gerçekleştirmelerine fırsat verilmeyeceğini göstermeniz çok önemlidir. Yeni bir güç doğmuştur! Bu güç, üzerinizdeki uzayda ve kolektif kalbinizin gelişen sezgisel bilgeliğinde görülecektir. Bu sizin Yükselmiş Üstatlarınızca sevgi ve ruhun enerjisi olarak bilinir ve bu iki unsur yakınlaştığı zaman, çok güçlü bir araç oluştururlar. Siz ve Tanrı’nın meydana getirmekte olduğu her şeye güç veren, bu derinliği ölçülebilir enerjidir. Yeni bir realite eski düzenin harabesi ve döküntüleri arasından delip çıkmaktadır ve bu dönüşümün tam ortasında yoğunca yaşadığınız için bunun bazen günlük bazda anlaşılması zordur.

Bu gerçekleşmekte olan enerjinin büyüklüğünü algılamak sizin için bir meydan okumadır. 13 bin yıllık tarihin tekrar toparlanmasına tanıklık etmektesiniz. Sizin için karanlık tarafından planlanan cehennem şöyle dursun, bu, tam bilincin ve Işığın yeni çağı olacak. Eski düzendeki körü körüne inanç çökmektedir ve artık devam edemez. Karanlık hala kendini kurtarmak için her çareye başvurmaktadır. Bu çöken yapının derinlerinden yeni yaşama gebe Işık, yaratıcılığın bereketli rüzgârında doğuma hazırlanmaktadır. Gerçekleşmeye yakın olan şeyler yeni yönetimler ve yeni ruhsal yönelimli bolluk programlarıdır. Bunlar, kişisel değerliliği ve basit özgürlükleri besleyecektir. Bu çerçevede Yükselmiş Üstatlarınız, Agarthalılar ve Uzay ailelerinizle yeniden birleşmek için size yol gösterecek bir şablon oluşturmuştur. Bundan sonra Tanrı’nın tüm silsileleri kendilerini size bilinir kılacaktır.

Bu zaman şimdi kapınızdadır. Zaman, tam bilinçlilik olarak bilinen “ruhunuzun hoşluğunun” sizi bir kez daha kutsayacağı andır. Misyonumuz sizi bu ana götürmek ve daha sonra bu varlık durumunun gerekli normları konusunda sizi hızlı bir şekilde yetiştirmektir. O zaman ilahi planın ruhani güçlerinin farkında olan fiziki Meleklerin arasında yerinizi almaya hazır olacaksınız. Bizler, bu galakside Işığın Galaktik Federasyonu adı verdiğimiz yıldız-birlikleri komitesi altında birleştik. Bu kutsal birlik özel bir göreve sahiptir: bu galaksiye Işığı getirmek. Yapılmış olan budur. Sonraki görev Tanrı’nın ve fizikselliğin büyük silsilesini biçimlendiren diğer tüm Varlıklarla uyum içinde, fizikselliğe Işığı getirmektir. Kaderinizde parlayacağınız görev işte budur. Biz gerçek durumunuza dönüşünüzü desteklemek ve daha sonra gelecek bir seri acil ortak görevin nasıl en iyi şekilde yürütüleceği konusunda görüşünüzü almak için buradayız. İlahi emirlerin ve Lord Surea’nın kararlarının kalkanı altındasınız! Çok şey verilenlerden çok şey beklenir.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Dünya çapında çeşitli ortaklarımızın başarmakta olduğu şeylerin haberleriyle döndük sevgili Ruhlar. Küresel St. Germain Vakfına kaynak yaratmak için başlangıç gereksinimleri tamamlandı! Bu ödemeleri çok kısa süre içinde bekliyoruz. Aynı zamanda, çeşitli hükümetleri yasal olarak sona erdirmek için adımların tamamlanmasını istedik ve olumlu yanıt aldık. Sonuç olarak, Agarthalılar ve Galaktik Federasyon’la ifşaat tarihini kesinleştirmek için görüşüyoruz. Galaktikler, önceki anlaşmalara istinaden hükümet değişikliklerini desteklemek üzere çok sayıda gemilerini konumlandırmıştır ve ek tutuklama prosedürleri bu hükümetlerdeki kolluk kuvvetleriyle görüşülmektedir. Uzun zamandır beklenen ilk domino taşı için zaman geldi. Bu kutsal anı birlikte sabırla çalıştığımız herkese yayın!

Bu kutsal olaya adım atarken kendi kaynaklarını ve cesaretini bu Dünya’ya çok gecikmiş kurtuluşunu geri vermek için sebatla kullananlara Şükranlar sunalım. 13 bin yıldır karanlığın acımasız ayakları altında yaşadınız. Bu yüzden şimdi, Işığın saltanatını daima güvence altına alacak bu Tanrı’dan gelen zamanı kullanınız! Biz sadece Işığın hizmetçileriyiz ve bilgimizi bu kutsal hizmetten topladık. Karanlık bize çok şey öğretti ve bu bilgeliği fiziksellikte bulunan sayısız nüfusu özgürleştirmek için kullanmayı istiyoruz. Bu fiziksel güçle yapılmayacaktır ancak sahip olduğumuz kolektif ilahi iradeyle yapılacaktır. Işık öyledir ki yayıldıkça sağlamlaşır, Işığın sonsuz Varlıkları ve İlahi Plan’ca sürekliliği arz eder. Tüm fizikselliğin dönüşümü için, bu engin ortak girişimi biçimlendirmede Kutsanmış Olanlarla birleşeceksiniz!

Bu realitenin tam bilince dönüşümünü tamamlamamızdan sonra bu misyon hepimizin önünde duruyor. Bu, bir araya gelmemizi ve tam bilinçliliğe kendimizi geri döndürmek için içsel odağımızı kullanmamızı gerektirir. Ayrıca uzay ailemiz teknolojiyi ve ihtiyaç duyduğumuz rehberliği bize sağlayacaktır. Bu realite, Dünya üzerindeki yaşamı destekleyen uçsuz bucaksız biyo-çeşitliliği yaratan sayısız ekosisteme yararı dokunacak olan bir dönüşüme uğrayacak. Bu bilinçteki değişimle büyük ölçüde artırılacaktır. Böylece yeni, gerçekten canlı bir realite doğacaktır. Bu yeni ekosistemler, diğer su-dünyalarına köprüler yeniden kurulabildiğinde, Gaia’yı bütün yaparak dünya yüzeyinin tüm kısımlarına ve İç Dünyaya yayılacaktır. Bu yeniden biçimlenmiş güneş/yıldız birlikleri tam bilinçli insan ve memeli deniz hayvanı vatandaşlarının sorumluluğunda olacaktır!

Bugün, dünyanızda yer alan gelişmeler hakkında konuştuk. Doğmakta olan yeni realite tam bilinçliliğe ilerlemenizi gerektirir. Bu yeni yıldız-birliği için fiziksel Melekler olmakla, fiziksellik boyunca Işığı yayacak olan engin bir girişimin parçası olmaya hazırlanmaktasınız! Sevgili dostlar, bilin ki, Tanrı’nın sınırsız bolluğu ve sonsuz kaynakları gerçekte sizindir! Öyle olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde bir olun ve neşe içinde olun!)


Website: Planetary Activation Organization 
   
 
Translation: DBost / Emreskopi 
emreskopi.blogspot.com
                                                


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


      

Originals and translations of Galactic Messages available at



ch

Sheldan Nidle Free Webinar