Followers

Google+ Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Tuesday, 31 July 2012

31.07.2012

12 Manik, 5 Pop, 9 Ik


Dratzo! Döndük! Geçiş halindeki dünyanız aşina olduğunuz eski karanlık realitesinden Işıkla, Sevgiyle ve bollukla dolu olan yeni realitesine ilerlemektedir. Son yıllarda, karanlık kabal uzun zamandır karşı çıkan olmaksızın keyfini sürdüğü kontrolü sürdürmek ve bu değişimi durdurabilmek için yapabileceği her şeyi yapmaktaydı. Bununla birlikte, bu artık mümkün değil. Yükselmiş üstatlar ilahi emirlere göre boyutunuzu Işığa ilerletmek için küresel olarak hareket etmişlerdir ve bu faaliyetler kabal üzerinde, iş yapmanın hilekar yöntemlerinin bazılarını ortaya çıkarmak için onu zorlayan, böylece alışılmış kibirli çalışma tarzını kanıtlayan baskı uygulamaktadır. Bu ortaya dökülenler onların kovuşturmalarına delil sağlamaktadır.


Tuesday, 24 July 2012

24.07.2012

8 Batz, 4 Vayeb, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Dünyanızın dış görünüşünün ardında çok şey olmaya devam ediyor. Karanlık kabal’ın küresel bankacılık sistemi her geçen gün artan oranda parçalanmakta ve bankların CEO’ları istifaya zorlanmaktadır. İnterpol ve bağlantılı kurumlar şimdi açık sınırları yokmuş gibi görünen Libor skandalına ilişkin soruşturmalarına devam etmektedirler ve gerçekte bu operasyon yolsuzluğa bulaşmış Avrupa ve Asyadaki birçok hükümeti de tehdit etmeye başlamaktadır. Kriz büyüdükçe, BRIC ülkeleri ve onların müttefikleri, kabal’ın elektronik para dolaşımını eski durumuna getirme çabalarının derhal yasaklandığı bilgisini vermektedirler. Bu kullanılabilir sermayenin yokluğuyla daha da azdırılmaktadır. Avrupa’daki ve hemen kısa bir süre sonra kuzey Amerika’daki politik durum bir kaynama noktasına erişmektedir. Ya acil bir şeklide bir şeyler yapılmalıdır, ya da mevcut ekonomik yapının çöküşü kesindir. BRIC ülkeleri koalisyonu tarafından tercih edilen yeni ekonomik sistem şimdi bir hamlede tamamen yayılmaya hazırdır ve buna göre, Asya’daki çeşitli ülkeler büyük batılı bankaların çoğuna ipotek koymuştur.


Tuesday, 17 July 2012

17.07.2012

13 Akbal, 16 Kumku, 8 Manik


Dratzo! Buradayız! Herkes için iyi haberlerle geldik! Sizi kurtuluşunuza döndürme süreci, sonuçlarını alma noktasına erişmeye başlamaktadır. Biz karanlık bireylerin ve onların imparatorluklarının çöküşüyle sonuçlanan bir teknoloji kullanmaktayız ve gücü giderek azalan pozisyonlarından onları atabilmeyi bekliyoruz. Şimdi temelden çürük olarak kabul edildikleri için büyüyen Libor krizi mevcut ekonomik sistemlerin artık işleyemeyeceğinin bir işaretidir. Güvenilebilen yeni bir sistemin uygulanması gerekir, hem de hızla. Bu sonuç şimdi ekonomistlerinizin çoğu tarafından tercih edilir. Ciddi basın organları bile bilerek bu finansal yıkımı getiren hainlerin geniş kapsamlı tutuklamaları için çağrıda bulunmaktalar. Mevcut sistem açık olarak elini göstermiştir ve kriz küresel bir karmaşa içinde büyüdüğü için, hızlı bir şekilde karanlığın feshine yol açabilir. Bu çözülme bizim daha ileriye gitmemize, son zamanlarda çıkarılan özel mahkeme kararlarıyla kabalistleri ortadan kaldırmamıza ve böylece tamamen yeni bir ekonomik sisteme geçmemize izin verecek.


Tuesday, 10 July 2012

10.07.2012

7 Caban, 10 Kumku, 8 Manik


Dratzo! Size söyleyecek çok şeylerle geldik! Şimdi, müttefiklerimiz size tanımlanmış olduğumuz olaylar için hazırlanmaktalar. Karanlık kabal Avrupa devletlerinin birçoğundaki ana akım medyaya erişmekte olan bazı davalardan bozguna uğramaktadır. Bu yanlış hesaplar dünyanızın pek çok yerinde günlük faiz oranlarının belirlenmesindeki sahtekarlığı kapsar ve bu ortaya çıkanlar arkasından geleceklerin sadece başlangıcıdır. Dünyanız bu bencil faaliyetlerin sonucunda bir borç batağına saplanmıştır. Bu bir nedendir ve karanlık bireylerin dünyanızda kendi uzatmalı hakimiyetlerinin sonuna gelmiş olmalarıı da başka bir nedendir. Onlar uzun zamandır çok sayıdaki ileri teknolojileri ve bunlarla ilgili cihazları sizden gizlemişlerdir. Bizim dünyalı müttefiklerimiz, yeni hükümetlerin ilk görevlerinden birinin bu keşifleri gözler önüne sermek olduğunda ısrar etmiştir. Bu teknolojiler toplumlarınızı ilk teması daha mantıklı hale getiren bir noktaya doğru sıçratabilir. Kendi teknolojimizi de eklediğimizde, şimdi bastırılmış olan cihazlarınız gezegeninize ve hemcinslerinize daha iyi hizmet edebilmek için size açık olabilir.


Tuesday, 3 July 2012

03.07.2012

13 Oc, 3 Kumku, 8 Manik


Dratzo! Değişikliklerin zamanı hepimize bağlıdır. Tanrı Dünya’yı yukarıya taşıdı ve kurtuluş ve özgürlük için zamanın geldiği emrini verdi. Böylece, Dünya’ya gelmek ve aceleyle ve yolundan sapmış kibirle bu çok muhteşem boyutun geçici üstatları olduklarını unutmuş olanlarla dikkatle yüz yüze gelmek bizim için onur meselesidir. Gelişimiz bu noktaları onlara kesinlikle açık kılmak ve yeryüzü dünyasının insanlığı için yeni bir çağın yolunu yapmaktır. Yaklaşık 13 bin yıl önce, sınırlı bilinçliliğin kolay olmayan dünyasına inmeye başladınız. Bu yeni üstatlarınız için ve sizi kontrol etmek ve yönlendirmek için yetiştirilmiş yandaşları için bu göreli olarak kolay olan bir alemdir. Şimdi bu zaman hızla ilahi bir kapanışa gelmektedir. Halen uzun zamandır bu gezegeni ceza görmeden, doludizgin gitmek için yönetmiş olanları zorlayan eylemler başlamıştır. Bizim bağlantı takımlarımız ve onların pek çok kutsal destekçileri dünyanızı yeniden canlandıracak olan programları tamamlamak için sıkı bir şekilde çalışmaktadırlar- bir dünya ki, orada özgür olacaksınız, ve orada, kutsal amaçla, tam bilinçliliğe yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz.


ch

Sheldan Nidle Free Webinar