Followers

Google+ Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Tuesday, 26 June 2012

26.06.2012
4 Imix, 14 Kayab, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Dünyanızda pek çok şey olmak üzere! Karanlık kabalistler Dünyalı müttefiklerimiz tarafından yapılan 11. Saat teklifini reddettiler. Bu teklif teslim olmayı ve yetkinin kolay ve barışçı bir şekilde devrini kapsıyordu. Onların reddetmelerinden sonra sıra bize geldi ve biz şimdi yanıtımızı oluşturmaktayız. Ortaklarımız son birkaç günü tutuklama stratejisiyle, onu fiziksel olarak gerçekleştirecek olanları biraya getirmeye harcadı. Kabal ile çok yakından bağlantılı olanlar tarafından negatif propagandaya yol açmayacak bir şekilde bunu yapmayı istiyoruz.


Tuesday, 19 June 2012

19.06.2012

10 Ix, 7 Kayab, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Dünyalı müttefiklerimiz olanlar tarafından bulmacanızın son parçalarının çözülmekte olduğunu izlemekteyiz. Kürenizin etrafında, şimdi karanlık kabalın ve onun hükümetteki, büyük bankalardaki ve çok sayıda çok uluslu şirketlerdeki işbirlikçilerinin tutuklanması için zorunlu olan süreçleri tamamlamak için kitlesel bir çaba yürürlüktedir. Bu kitlesel tutuklamalar için ön emirler tamamlanmıştır ve kalan şey onların engellemelerine karşı yasal güvenceleri sonuçlandırmaktır. Onlar özel amaçla oluşturulan tesislerde tutulacaklardır ve pek çok batılı ülkenin icracı yönetimlerinin sonu resmi olarak açıklanacak gruplardan biri olacaklardır. Yeni koruyucular çok kısa bir eylem penceresinde yapılacak kitlesel bir göreve sahiptirler. Bununla birlikte, bunlar olağanüstü zamanlardır. Bu koruyucu görevleri seçmiş olanlar, bu yeni hükümetler tarafından hızlı ve kapsamlı bir şekilde yürütülecek olan uygulamaya hazır bir gündeme sahiptirler. Onların işi ondan sonra gelecek olan şeylerin yolunu hazırlayacaktır.


Tuesday, 12 June 2012

12.06.201213 Etznab, 11 Moan, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Yasal durumun son gerekli düzeyini tamamlamaktayız. Pek çok kişi formel olarak dosyalanmış ve yasal takımlarımız son birkaç önemli dosyalama için belgeleri derlemekle meşguller. Biz de geçici hükümetlerin gelecekteki koruyucularıyla her gün toplanmaktayız ve çok sayıda tutuklama takımlarının izleyeceği protokolleri tamamlamaktayız. Yeni koruyucu hükümetler tarafından oluşturulacak çeşitli sosyal programların bu hükümetlerin ilk duyurulduğu zamanda ayrıntılı dosyaların yoğun yüklenmelerine eşlik etmesi gerekir. Bu belgeler personellerimiz tarafından hazırlanmıştır ve gerektiğinde kullanılabilmesi için Dünya tabanlı sunucu sistemlerine yüklenecekler. Savunma kuvvetlerimiz harekatta rollerini uygulamışlardır ve biz kabalın askeri güçlerini yakından gözlemekteyiz ve ortaklarımız tarafından yönlendirildiği zaman, onları etkisiz hale getirmek için hazırız. Son hamle, yalnızca Tanrı bize hareket geçme sinyali verdiği zaman yapılabilir. Bu olayın çok kısa bir sürede olmasını bekliyoruz.


Tuesday, 5 June 2012

05.06.2012

9 Ahau, 13 Pax, 8 Manik


Selamat Balik! Geri döndük! Pek çok şey oluyor! Yapılması kalan şey çözülmesi yakın olan çeşitli önemli yasal sorunlardan doğan bazı içsel evrak işleridir. Esas olan şey, bizim Dünyalı müttefiklerimizin bu görevleri tamamlamaları ve son yasal hükümleri sağlamalarıdır; çünkü bu hepimizin hevesle beklediği değişikliklere doğru son hamleyi geçici olarak yavaşlatmaktadır. Karanlık kabal kendi dalaverelerini daha fazlalaştırma yolları olarak birçok küresel krizleri bir kez daha sınamak için birçok konferanslar toplamak için yasal programlarımızı kullanmaktaydılar. Savunma güçlerimizi harekete geçirdik ve ciddi bir şey çıkmamasını sağlamak için belirli küresel noktalarınızı gözlemekteyiz. Öte yandan, yeni hükümetlerinizin personeli ile müttefik takımlarımız arasındaki son dakika tartışmalarıyla meşgulüz. İlk duyurulara hızla ilerlemesi gereken çok önemli bir faaliyetin heyecanı ve önceden öngörülmeyen aksilikler eşlik edeceği için, bizim aramızda iyi bir ahengin korunması önemlidir. Bundan emin olacağız, işte bu yüzden yeni hükümetlerinizle yakın bir şekilde çalışan takımlarımız var.


ch

Sheldan Nidle Free Webinar