Followers

Google+ Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Tuesday, 31 January 2012

31.1.2012
2 Cib, 9 Yax, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Gaia’nın gizli kutsal topluluklarından olan müttefiklerimiz ve Dünyalı müttefiklerimiz sonuçları almaya devam ediyorlar. Dünyalı müttefiklerimizin büyük banka kartellerine yasal bir taleple baskı yapma zamanı geldi. Bu, kartellerin açıklanmayan hesap defterlerinde kamudan gizli, büyük miktarlardaki birikmiş borçlarını gizlemeleriyle ilgilidir. Bu büyük meblağlar şimdi ortaya dökülmelidir. Bu eylem bu beceriksiz kurumları iflasa zorlayabilir ve yeni küresel bankacılık sisteminizin uygulamasını çıkmaza sokmuş olan tüm mevcut ikilemlere bir son verebilir. Gizli kutsal topluluklar Dünya’nızı değerli metal finans sistemine hızlı bir şekilde geçirmek için ihtiyaç duyulan miktara karşılık gelen kaynaklara sahiptirler. Bu gizli kaynaklar güvenli bir şekilde gezegenin etrafındaki depolarda saklanır. Yükselmiş Üstatlar bunu karanlık kabalın gölgede kaldığı ve eskisinin enkazından yeni bir realite çıkacağı zaman düşünmekteler. Biz yalnızca bu ilahi girişime destek olmak için buradayız.

Tuesday, 24 January 2012

24.1.2012
8 MULUC, 2 YAX, 8 MANİK


Dratzo! Bir başka mesaja başlıyoruz! Geçen birkaç haftada, uzun zamandır karanlık Kabal’a boyun eğmiş olanların, yeni bir şekilde davranmaları istendiğinde yaşadıkları zorlukları gözledik. Dünyalı müttefiklerimiz bu Dünya’ya yeni bir realiteyi getirmeyi derinden arzu ederler, ancak eski üstatları için en uygun çareleri araştırmaya devam ederler. Bu devam eden oyalanma nedeniyle gerçekten hayretler içindeyiz! Bu acımasız Kabal’ın kadınları ve erkekleri Dünya’nızı çöküşün eşiğine getirmiştir ve aslında bu zararlı yolda ısrar etmektir. Düşünebileceğimiz tek yolun onları yok etmek olmasının nedeni de budur. Dünyalı müttefiklerimize her gün Dünya’nızın çok fazla acı ve ızdıraplara katlandığını, ve herkesin hayrına bir Dünya yaratmanın ve bu adileri bir kenara atma zamanının geldiğini hatırlatıyoruz, ancak daha yüksek bir vizyon için bu çağrılar bir bütün olarak grup içinde kulak ardı edilmiş görünüyor. Bununla birlikte, Dünya’nın gizli kutsal toplulukları bu yumuşak görüşü paylaşmaz: Onlara göre karanlık, insani olan her şeyin bir nefretidir ve onlar yasal olarak mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bunları engellemeyi isterler. Bu, bizim daha kolayca çalışabileceğimiz bir gruptur.

Tuesday, 17 January 2012

17.1.12
1 Ik, 15 Chen, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Çok şey olmaktadır! Karanlık Kabal iki şekilde direnmektedir: bir yanda, bizim dünyalı müttefiklerimizle pazarlık etmekteyken, diğer yanda çözümsüz bir çıkmazı çözmek için bir şekilde araştırma yapmaya devam etmektedir. Müttefiklerimizi bu alışılmış, yasaları küçümseyerek ihlal eden grubun ikiyüzlü pazarlık taktiklerine dikkat etmeleri için uyardık; çok gizli misyonlarını ortaya çıkarmamıza rağmen, onlar aşılmaz vaatlerine bir çözüm sağlayabilen bir “melek” bulmak için pazarlıkların amacında dürüstlüğü taklit etmek için zorlu bir vaziyeti üstlenirler. Bizim irtibatlarımız danışmanlar olarak bu pazarlıklara katılmışlardır ve Dünyalı müttefiklerimize konuşmalarda ilerlemek için bir koşul olarak, karanlığın gizli misyonlarına hemen bir son vermelerini talep etmelerini rica etmişlerdir. Tahmin edildiği gibi, karanlık bu talepleri değerlendirmeyi reddedip toplantıya ara vermeyi istemişlerdir! Biz böyle bir hareketin müttefiklerimiz tarafından kabul edilemez olduğunu söyledik ve konuşmaların tamamlanması için kesin bir zamanlamanın belirlendiği konusunda onları uyardık. Bu aksamayla, belirli sonuçlar meydana çıkacaktır.

Tuesday, 10 January 2012

10.1.2012
7 Men, 8 Chen, 8 Manik


Dratzo! Döndük. Dünya'nızı dönüştürmek için söz verdiğimiz olaylar ortaya çıkmaya yakındır! Dünya'nızda Çin Takvimi’nin yeni yılı olarak bilinen şey yaklaşmaktadır. Bu, su ejderhasının yılıdır ve dramatik değişimlerle nitelendirilir. Birçoğunuz bizim yaptığımız gibi, karanlığın son adımı atmasını bekliyorsunuz ve gerçekte mevcut ekonomik gerçeklikler karanlık kabalı bir çözüm yolunun mücadelesini vermeye mecbur etmeye başlamaktadır. Kağıt para birimine baş kaldırılmaktadır. Petrol, altın ve değerli taşlar gibi doğal kaynakları elinde tutan birçok ülke artık bu kağıt paraları gerçek bir değişim olarak kabul etmeye gönüllü değildir ve bu da karanlığın kontrol ettiği bankacılık sistemine fazladan baskı yaratmaktadır. Duyurulan, ancak daha sonra geciktirilen reformlar şimdi gündeme getirilmek istenmektedir. Bu, karanlığı borçların affına yönelmeye zorlamaktadır, ancak bu birçok hisse senedi ve emtia borsalarını düşürmektedir. Üstelik, sözde canlandırma sürecinde bir yavaşlamaya da zorlamaktadır.

Tuesday, 3 January 2012

3.1.2012
13 LAMAT, 1 CHEN, 8 MANİK


Dratzo! Döndük! Dünyanızda çok şeyler olmaya devam ediyor. Özgürlüğe yönelik küresel hareket her geçen gün güçleniyor. Adalet arayışında olanlar tarafından yaşanan askeri mücadeleler kaçınılmaz olanı yalnızca geçici olarak geciktirebilir. Bilincin yukarıya doğru ivmesi küreniz boyunca şiddetle ilerlemiştir ve ciddi olarak karanlığın güçlerinin üzerine yürümeye hazırdır. Biz geçmiş Gregoryan yılı boyunca bu ışığın-enerjinin güç topladığını ve karanlık tarafından son çare olarak kullanılan vahşi militarizmin karşısında sağlam durduğunu izledik. Yasa dışı ve tehlikeli planlarından dolayı hesap vermekten kaçmak için kararlı olan karanlığın ajandasını derinden kınamanızı gösterme fırsatıyla birlikte, her birinize bu özgürlük çağrısı yapıldı. Çeşitli hükümetler ve varlıklı, ilgili taraflar dünyanızdan karanlığı sürüp çıkarmak için sizin Yükselmiş Üstatlarınızla bir araya geldiler ve şimdi, hem kamusal, hem de özel birçok örgüt, bu akımın etki alanının artması için toplandılar. Agarthalılarla ve bizim desteğimizle, büyük bir başarıya çok güvenli bir şekilde yaklaşmaktasınız!

Bu tümüyle devam ederken, yeni hükümetin ve yeni ekonomik sistemin kuruluşunun temelleri atılmıştır. Başlangıcından beri, internet üzerinde büyük bir koalisyon şekillenmektedir ve şimdi büyük güçlüklerinize geniş kapsamlı bir çözümü yapılandırmak için yeni keşfedilmiş yeteneklerini kullanmaktadır. Güçlü odağınızı korumanız, böylece karanlığa en ayrıntılı planlarını bile gerçekleştirmelerine fırsat verilmeyeceğini göstermeniz çok önemlidir. Yeni bir güç doğmuştur! Bu güç, üzerinizdeki uzayda ve kolektif kalbinizin gelişen sezgisel bilgeliğinde görülecektir. Bu sizin Yükselmiş Üstatlarınızca sevgi ve ruhun enerjisi olarak bilinir ve bu iki unsur yakınlaştığı zaman, çok güçlü bir araç oluştururlar. Siz ve Tanrı’nın meydana getirmekte olduğu her şeye güç veren, bu derinliği ölçülebilir enerjidir. Yeni bir realite eski düzenin harabesi ve döküntüleri arasından delip çıkmaktadır ve bu dönüşümün tam ortasında yoğunca yaşadığınız için bunun bazen günlük bazda anlaşılması zordur.

Bu gerçekleşmekte olan enerjinin büyüklüğünü algılamak sizin için bir meydan okumadır. 13 bin yıllık tarihin tekrar toparlanmasına tanıklık etmektesiniz. Sizin için karanlık tarafından planlanan cehennem şöyle dursun, bu, tam bilincin ve Işığın yeni çağı olacak. Eski düzendeki körü körüne inanç çökmektedir ve artık devam edemez. Karanlık hala kendini kurtarmak için her çareye başvurmaktadır. Bu çöken yapının derinlerinden yeni yaşama gebe Işık, yaratıcılığın bereketli rüzgârında doğuma hazırlanmaktadır. Gerçekleşmeye yakın olan şeyler yeni yönetimler ve yeni ruhsal yönelimli bolluk programlarıdır. Bunlar, kişisel değerliliği ve basit özgürlükleri besleyecektir. Bu çerçevede Yükselmiş Üstatlarınız, Agarthalılar ve Uzay ailelerinizle yeniden birleşmek için size yol gösterecek bir şablon oluşturmuştur. Bundan sonra Tanrı’nın tüm silsileleri kendilerini size bilinir kılacaktır.

Bu zaman şimdi kapınızdadır. Zaman, tam bilinçlilik olarak bilinen “ruhunuzun hoşluğunun” sizi bir kez daha kutsayacağı andır. Misyonumuz sizi bu ana götürmek ve daha sonra bu varlık durumunun gerekli normları konusunda sizi hızlı bir şekilde yetiştirmektir. O zaman ilahi planın ruhani güçlerinin farkında olan fiziki Meleklerin arasında yerinizi almaya hazır olacaksınız. Bizler, bu galakside Işığın Galaktik Federasyonu adı verdiğimiz yıldız-birlikleri komitesi altında birleştik. Bu kutsal birlik özel bir göreve sahiptir: bu galaksiye Işığı getirmek. Yapılmış olan budur. Sonraki görev Tanrı’nın ve fizikselliğin büyük silsilesini biçimlendiren diğer tüm Varlıklarla uyum içinde, fizikselliğe Işığı getirmektir. Kaderinizde parlayacağınız görev işte budur. Biz gerçek durumunuza dönüşünüzü desteklemek ve daha sonra gelecek bir seri acil ortak görevin nasıl en iyi şekilde yürütüleceği konusunda görüşünüzü almak için buradayız. İlahi emirlerin ve Lord Surea’nın kararlarının kalkanı altındasınız! Çok şey verilenlerden çok şey beklenir.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Dünya çapında çeşitli ortaklarımızın başarmakta olduğu şeylerin haberleriyle döndük sevgili Ruhlar. Küresel St. Germain Vakfına kaynak yaratmak için başlangıç gereksinimleri tamamlandı! Bu ödemeleri çok kısa süre içinde bekliyoruz. Aynı zamanda, çeşitli hükümetleri yasal olarak sona erdirmek için adımların tamamlanmasını istedik ve olumlu yanıt aldık. Sonuç olarak, Agarthalılar ve Galaktik Federasyon’la ifşaat tarihini kesinleştirmek için görüşüyoruz. Galaktikler, önceki anlaşmalara istinaden hükümet değişikliklerini desteklemek üzere çok sayıda gemilerini konumlandırmıştır ve ek tutuklama prosedürleri bu hükümetlerdeki kolluk kuvvetleriyle görüşülmektedir. Uzun zamandır beklenen ilk domino taşı için zaman geldi. Bu kutsal anı birlikte sabırla çalıştığımız herkese yayın!

Bu kutsal olaya adım atarken kendi kaynaklarını ve cesaretini bu Dünya’ya çok gecikmiş kurtuluşunu geri vermek için sebatla kullananlara Şükranlar sunalım. 13 bin yıldır karanlığın acımasız ayakları altında yaşadınız. Bu yüzden şimdi, Işığın saltanatını daima güvence altına alacak bu Tanrı’dan gelen zamanı kullanınız! Biz sadece Işığın hizmetçileriyiz ve bilgimizi bu kutsal hizmetten topladık. Karanlık bize çok şey öğretti ve bu bilgeliği fiziksellikte bulunan sayısız nüfusu özgürleştirmek için kullanmayı istiyoruz. Bu fiziksel güçle yapılmayacaktır ancak sahip olduğumuz kolektif ilahi iradeyle yapılacaktır. Işık öyledir ki yayıldıkça sağlamlaşır, Işığın sonsuz Varlıkları ve İlahi Plan’ca sürekliliği arz eder. Tüm fizikselliğin dönüşümü için, bu engin ortak girişimi biçimlendirmede Kutsanmış Olanlarla birleşeceksiniz!

Bu realitenin tam bilince dönüşümünü tamamlamamızdan sonra bu misyon hepimizin önünde duruyor. Bu, bir araya gelmemizi ve tam bilinçliliğe kendimizi geri döndürmek için içsel odağımızı kullanmamızı gerektirir. Ayrıca uzay ailemiz teknolojiyi ve ihtiyaç duyduğumuz rehberliği bize sağlayacaktır. Bu realite, Dünya üzerindeki yaşamı destekleyen uçsuz bucaksız biyo-çeşitliliği yaratan sayısız ekosisteme yararı dokunacak olan bir dönüşüme uğrayacak. Bu bilinçteki değişimle büyük ölçüde artırılacaktır. Böylece yeni, gerçekten canlı bir realite doğacaktır. Bu yeni ekosistemler, diğer su-dünyalarına köprüler yeniden kurulabildiğinde, Gaia’yı bütün yaparak dünya yüzeyinin tüm kısımlarına ve İç Dünyaya yayılacaktır. Bu yeniden biçimlenmiş güneş/yıldız birlikleri tam bilinçli insan ve memeli deniz hayvanı vatandaşlarının sorumluluğunda olacaktır!

Bugün, dünyanızda yer alan gelişmeler hakkında konuştuk. Doğmakta olan yeni realite tam bilinçliliğe ilerlemenizi gerektirir. Bu yeni yıldız-birliği için fiziksel Melekler olmakla, fiziksellik boyunca Işığı yayacak olan engin bir girişimin parçası olmaya hazırlanmaktasınız! Sevgili dostlar, bilin ki, Tanrı’nın sınırsız bolluğu ve sonsuz kaynakları gerçekte sizindir! Öyle olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde bir olun ve neşe içinde olun!)


Website: Planetary Activation Organization 
   
 
Translation: DBost / Emreskopi 
emreskopi.blogspot.com
                                                


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


      

Originals and translations of Galactic Messages available atch

Sheldan Nidle Free Webinar