Followers

Google+ Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Tuesday, 24 June 2014

27:05:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle - May 27, 2014

3 Ix, 5 Pax, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Daima neşe içinde olun!) Şimdi kürenizin her yerinde bir dizi büyük olaylar meydana gelmektedir! Bu olaylar size özgürlüğü, kurtuluşu ve yeni yönetimi getirecek olan bazı önemli projelerin başlangıcına işaret eder. Bağlantı personelimiz Dünyalı müttefiklerimizi kapsayan çeşitli grupların karanlık kabalın ve onun destekçilerinin gücünü ortadan kaldırmakta olduklarını rapor ediyor. Bu projelerde yer almak ülkelere göre bir genel hukuk ağına ve bu ağı kürenizin her yerinde yeni yönetimi şekillendirecek bir araca bağlayan projelere kadar genişletmiştir.  Bolluk projeleri de NESARA’yı ilan etmenin bir temeli olacak olan dağıtım sistemlerini hazırlamaktadır. Bu olaylar yüzeye çıkmaya hazırlandıkça, biz de hemen her gün kimyasal spreylerin meydana geldiği uluslararası bir komployu durdurmaya hazırlanmaktayız. Agarthalı bağlantı personelimiz de niyetleri kitlesel tutuklamaların durdurulması olan karanlık kabalın liderlik gruplarını bilgilendirmekle meşguldürler.

ch

Sheldan Nidle Free Webinar