Followers

Google+ Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Tuesday, 27 August 2013

27 Ağustos 2013


3 Muluc, 12 Uo, 10 Caban


Dratzo! Bugün size söyleyecek çok şeyle geldik! Işığın güçleri tarafından her gün kazanılan mevzilere rağmen, karanlık kabalın destekçilerinin vahşice pusuda beklemesiyle dünyanız gizli bir mücadele alanı olmaya devam ediyor. Bu uzatmalı operasyon Işığa ve onun nihai olarak beklenen zaferine kendini adamış olanlar için biraz cesaret kırıcıdır. Karanlık, artık bir daha olmayacak olsa da, herhangi bir şekilde Amerika Merkez Bankası (Federal Reserve) ve onun birkaç banka ittifaklarıyla ilgili olan uluslararası para sisteminin çoğunu kontrol etmeye devam etmektedir. Bununla birlikte, Federal Reserve ve onun suçlu, yıkıcı uygulamaları can düşmanları ile yüzleşmektedir: bu kötü amaçlı ve iflas halindeki bankacılık birliğinin sahip olmadığı gerçek altın külçeleriyle bir ödeme yapması gerekli olacağı, önemli bir an yaklaşmaktadır.  Bu yükümlülüğü yerine getirememe Işığın güçlerine Federal Reserve’yi yetkilerinden menetme ve bu son derece illegal varlığı genel bir iflasa ve yasal el değiştirmeye zorlama fırsatı verir. Bu olay kısa zamanda ortaya çıkacaktır. Federal Reserve’nin düşüşü mevcut fiili ABD rejiminin de düşüşünün sinyalini verir.

Bunun yanısıra, birçok yasal yürütme daireleri Amerikan hükümetinin çeşitli unsurlarını kuşatmakta ve Amerikan hükümetinin çeşitli unsurlarını kuşatmakta ve endişeyle önceden karanlığın gerçekten kudretli aracı olarak düşünülen şeyin ortadan kaldırılmasına yetki veren dokümanların son setini beklemektedirler. Ekonomide uzun zamandır mevcut hükümeti korumak için kaynakları sağlamış olan duayenler ya açıkça gemiyi batışa terketmiş ya da karanlık kabalı giderek derinleşen bir çaresizlik boluğuna fırlatarak bunu yapmaya hazırlanmaktadırlar. Karanlığın açmazı, kendine hizmet eden güç temellerini yok eden olayları harekete geçirmeksizin, olması çok yakın olan felaketten kendini korumanın bir yolunu bulmaktır. Amerikan hükümetinin gerçek kırılganlığı hükümet ve finansın tüm sektörlerinde “aynı hamam aynı tas” durumunu korumayı amaçlayarak, karanlığın kontrolündeki medya ağının dikkatli bir tablosunun arkasında gizlidir; ancak bunun arkasında üst kademe üyelerinin kendi başkanları için verilen uluslararası tutuklama emri olan bir rejim yatar. Bu emirler şimdi sadece yürürlüğe girecek olan bir kararın imzasını gerekirir. Ve bu nedenle, biz bütünüyle yeni bir realitenin en kısa zamanda ortaya çıkmasına izin veren bir sürecin yürürlükte olduğunu bilerek, beklemedeyiz.

Görebildiğiniz gibi, dünyanız sadece bütünüyle yeni bir yönetimi getirmekle kalmayıp, aynı zamanda küresel güç dengelerini de düzenleyen küresel güç dengelerini düzenleyen bir dönüşümün eşiğinde duruyor; bu realitenizin işleme şeklini tamamen dönüştürmek için tasarlanır. Çok büyük bir bolluk makinesi şimdi ortaya çıkmaya hazırdır ve küresel bankacılık ve para sistemlerinizin tamamen görünümünü değiştirmesinin kalbinde bu makine yatar. Bu, sırayla küresel yönetimin temelini değiştirir. Karanlık bireylerin düşüşüne ve doğal özgürlük ve haklarınızı yeniden oluşturan meşru yönetimin yükselişine tanık olacaksınız. Bu kentsel ve ruhsal gereklilikler, gerçekte 18. Yüzyılın sonundaki devrimlerde ortaya çıkması amaçlanan şeyi yürürlüğe sokar; fiili olarak, siz İngiltere’de doğan ve Amerika kolonilerinin alanlarında ve kasabalarında olgunlaşan devrimlerin tamamlanmasını yaşamaktasınız. Bu muhteşem fikirler tüm küreyi dolaştı ve 21. Yüzyılın başlangıcında çok gerekli olan “sessiz devrimde” şimdi olgunlaşmaktadır. Ancak bu uzay yolculuğu milenyumuna denk düştüğü için, bu devrim ruhsal ve uzay ailelerinizle tanışmayla başlayarak, sonraki tekno-ruhsal düzeye geçmenizi kapsayacak şekilde genişleyecektir.

Bunun anlamı şudur: Atlantis’in düşüşünde etrafınıza yerleştirilen karantina sona erecek, tam bilinçli atalarınızın düzeyine geri dönüşünüze sinyal verecek. Uzun zaman önce, Lemurya’da Gaia için koruyucu ırk olmanız düşünüldü. Ancak olaylar bu büyük amaçtan bir sapmayı hazırlama komplosunu kurdu ve Anunnakiye önceden belirlenmiş bir zaman için, Gaia’nın insan nüfusunu ele geçirmesine ve dünyanızın tümüyle yakıp yıkmasına izin verildi. Bu durum şimdi eski orijinal amacına döndürülecektir.  Bizim görevimiz İç Dünya’ya yereşen Lemuryalı kardeşlerinizle sizi biraraya getirmektir ve birlikte yeni bir dünyayı yaratacaksınız! Bu birçok zararı eski zamana ait düzeyine döndürecek ve bu koşulda, Gaia 3. Boyutunu yeniden şekillendirmek için kendini hazırlamaya başlayabilir. Bu onun sevgili yeryüzü insanlığının kendi DNA iyileştirmelerine gideceği zamandır, çünkü onunla birlikte değişeceksiniz. Bu zaman, bireysel Işık Odalarınızın olduğu İç Dünya rezidanslarına gideceğiniz ve Gaia ile birlikte tamamen bilinçli Benliklere dönüşeceğiniz zamandır!

Şükranlar! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bazı çok ilginç haberlerle karşınıza geldik. Işığın yasal takımları ile onların karanlık karşıtları arasındaki başlangıç niteliğindeki pazarlıklar tamanlandı ve bu süregelen mücadele çok önemli bir aşamaya girdi. Üst düzey hükümet personelinin yerinden edilmesine ve tutuklanmasına yetki veren dokümanlar hazırlandı ve sadece imza gerekiyor. Bu çok kısa zamanda olacak. Kabalın son umutsuz manevrası başarısız olacak, çünkü felaketini hızlandırmaktadır. Basılacak yeni sağlam paralar küresel dağıtım noktalarındadır ve böylece kağıt para çağı ve onun ilham verdiği mali istismar sona eriyor. Herkesi için bolluğun kural olacağı ve eski yöntemlerin kimsenin sevmediği korku hikayeleri olacağı bir zamana girmekteyiz! Tüm çalınan haklarınızın ve uzun zamandır istismar edilen ya da engellenen üstü örtülmüş içsel özgürlüğünüzün  tamamen yenilendiğini göreceksiniz! Haydi bu kazanılmış, mucizevi olayların dönüşünü Sevgiyle kutlayalım!

Tuesday, 20 August 2013

20 Ağustos 2013


9 Ik, 5 Uo, 10 CabanSelamat Balik! Döndük. Dünyanız, Anunnaki kendilerine bakmak için gezegen üzerindeki karanlık destekçilerini bıraktıkları ve Işığın saflarına katıldıkları zaman başlayan bir çatışmanın son aşamasına girmiştir. Bu ani dönüş dünyanız üzerindeki yaklaşık beş yıldır güç elitlerinin farklı grupları arasında büyük bir kaosa neden oldu. İkinci Bush yönetimin gelişi, karanlık destekçilerin Batı yanlısı kliklerini Asyalı benzerlerine karşı biledi, ancak şimdi eğilim tersine döndü ve neredeyse Batının hegemonyasına sahip olanlar eski otoritelerinin iadesini istemektedirler. Bununla birlikte, bu zamanda onların odağı öldürücü düşüncelerden daha geniş bir alana kaydı: tüm gezegen için yeni küresel yönetimi kapsayan yeni finansal ve para sisteminin kurulması. NESARA gibi çeşitli kararnameler planlanan şeyin prototipleridir. Böyle kitlesel değişimin arkasındaki niyet bizim gelişimize hazırlamada aleminizi dönüştürmektir. Böylece, bir kez burada olduğumuzda, tam bilinçliliğe yolunuzu hızlandırabiliriz. Bu gündemdeki ilk madde sizi herhangi bir türdeki kölelikten özgürleştirmektir ve şimdi size sıkıntı çektirmenin pek çok şekli vardır.

Tuesday, 13 August 2013

13 Ağustos 2013


2 Men, 18 Pop, 10 CabanDratzo! Geldik! Dünyanızın her yerinde çok fazla gelişmeler olmaktadır.  İlki, karanlığın köklerini sökmekle meşgul olanlar dünyanızın büyük hükümetlerinin liderlerinin aleyhine dava açmak için gerekli araçları başarılı bir şekilde sağlamışlardır ve bu yeni bir finansal sistemi kuracak ve kağıt para, borç aracılığı sistemini işlerin dışına koyacak olan yasal tazminat yükümlülükleri (zararlar için dava açma hakkı) ile birleşir.  Mahkemelerde çok fazla karanlık muhalefet olmasına rağmen, bu yasal araçlar karanlığın kontrol ettiği mahkeme sistemleri tarafından yollarına konulan birçok ihtilaflı engellerin üstesinden gelmiştir. Bu önemli başarı yeni bir para ve hükümet sistemini kolaylaştırmak için yaratılmış olan çeşitli yeni örgütlerle desteklenerek, yeni realitenizin şekillenmesine imkan vermektedir. Bu yasal ve finansal hilelerden sorumlu olanlar varlıklıdır, lojiktik kaynaklara sahiptir ve tüm bunların ötesinde muhteşem bir düşünce ve kapsamlı bir planla donanmışlardır; planın parçalarını gözden geçirme fırsatı olanlar onun vizyonundan adamakıllı etkilenmiş ve etraflıca infaz planını detaylandırmışlardır. Bununla birlikte, başından beri mücadele gezegeninizi yöneten ve Işığı güçlerinin desteği olmaksızın yok edilemeyen karanlığın sahip olduğu geniş ve güçlü kontrol mekanizmalarıyla nasıl başa çıkılacağı olmuştur. Bu destek şimdi faaliyettedir.

Tuesday, 6 August 2013

6 Ağustos 2013


8 Lamat, 11 Pop, 10 CabanBu sevgi kaynağı ile koşumlandığınızda, bu sizi yaklaşan zaferlerinize doğru kolektif olarak sevkedecek… Gerçekte, bizim için yeni bir yuva galaksiyi şekillendirmeye yardım etme konusunda çok yardımcı olacaksınız! Bu, zamanların en iyisi olacaktır! Yaratıcının ilahi planını birlikte ortaya çıkardıkça, büyük maceraların ve keşiflerin zamanı olacaktır!

http://www.paoweb.com/sn080613.htm

Dratzo! Sizinle konuşacak pek çok şeyle döndük! Gregoryan 2012 yılının sonunda, çok büyük bir miktarda eşsiz Işık aleminize indi ve daha sonra bu yılın 29 Temmuzunda o tarihteki özel astrolojik hizalanmalar yoluyla Dünya'nıza uygulanan miktar üç katına çıktı. Bu durum etrafınızda meydana gelecek şey için enerjileri oluşturmaktadır. Sevgililer, gezegeninizde kararlığın uzun süren mutlak gücü sona gelmiştir ve sizi sevince boğma ve realitenizi resmi olarak Işığa döndürecek olan bu değişiklikler gerçekleşme zamanı geldi. Olaylar geçidi içindeki ilk eylem, kesinlikle, kürenizin parasal düzenini dürüst olmayan, bu nedenle de aşırı spekülasyona meyilli resmi para birimlerinden değerli metallerle desteklenenlere doğru geçişine işaret eden çeşitli fonların ortaya çıkmasıdır. Bu yeni gerçek değer temelindeki para sistemleri küresel bir yeniden değerlemeyi tetikleyecektir ve gerçekten de bunların ilk dağıtıma hazırdır. Daha ötesi, bolluk dağıtımlarının ilk  seferi sunulmaya hazırdır. Bu finansal ayarlamalar, eski çıkarları güçten düşürecek ve yasal olarak meşru yönetimin göreve başlamasına imkan verecektir. Bildiğiniz gibi, bunlar sadece gelecek şeyin sadece açılış adımlarıdır.

ch

Sheldan Nidle Free Webinar