Followers

Google+ Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Tuesday, 28 January 2014

28 Ocak 2014


1 Akbal, 6 Yax, 10 Caban

Selamat Jalwa! Kürenizin her yerinde pek çok şey oluyor. Karanlık kabalın liderleri uzun zamandır süren hükümranlıklarının bir sona geldiğini anlıyorlar. Bizim dünyalı ortaklarımız küresel bir para sistemi üzerinde son düzenlemeleri tamamlamakla ve yeni bir dünya çapındaki bankacılık sistemini hızla başlatmak için bu olayı kullanmakla meşguldürler. Şimdi, bu aleme küresel bolluğun ilk denemelerini getirecek şeyler meydana gelmektedir. Yeni bir altına dayalı para sistemi Dumbarton Oaks anlaşmalarıyla oluşturulan eski kısıtlamaları ortadan kaldıracaktır. Federal Rezerv dolarının dönemi bitti. Ulus devletin elindeki mevcut ulusal para sisteminin her birini kontrol altına almak için yeni bir finansal sistem şekillenmektedir. Her banka o zaman dolandırıcılığı ve geçmişin hilekarlığını sona erdirecek olan bir dizi katı kurallara bağlı olacak. Bankacılık artık çalmak için bir lisans olmayacak ve bankaların önem verdiği büyük "con"lar sona erecek. Büyük bir bolluğun sonucu olarak ortaya çıkacak olan yeni yönetim, çok hızlı bir şekilde bu yeni düzenlemeleri uygulamaya koyacak. Bu yeni realite tam bilinçliliğe doğru yürüyüşünüzü pekiştiren bir ifşaatın öncüsü olacak.

Tuesday, 21 January 2014

21 Ocak 2014


7 Cib, 19 Chen, 10 Caban

SelamatJalwa! (Ebediyen neşe içinde olun!) Harika haberlerle döndük! Birçok dünyalı arkadaşlarımız halen küresel bolluğunuzun yolunda engeller olarak uzun zamandır duranları tutuklamaktadırlar. Bu olaylar gerekli olan yeni yönetimi size getirecek olan diğer olayların sadece bir başlangıcıdır. Bu yeni yönetim kısa zamanda duyurulacaktır. İlk olarak, dünya çapında bankacılık endüstrisi için yeni düzenlemelerin resmi açıklanması, küresel bir para sistemi ve fonların açığa çıkarılması gerekiyor. Bolluk fonlarınızın dağıtımı ile birlikte, bu şeyler paranızı güvenli bir şekilde almak için yeni bir sistemin başlangıcına işaret eder. Büyük gözetimci, kesinlikle yeni yönetim olacaktır. Yakında, birkaç büyük banka tarafından yönetilen mevcut finansal sistemin düşüşüne yol açacak olan bir dizi özel olayları başlattık. Bu büyük bankalar da birkaç güçlü ailenin güç araçlarıdır. Bağlantı personelimiz bu karanlık kabalı şimdi yıkmakta olan finansal kaynaklara ve yasal araçlara erişime sahip olan çeşitli kişilerle temas halindedir.

Tuesday, 14 January 2014

14 Ocak 2014


13 Muluc, 12 Chen, 10 Caban

Dratzo! İyi haberlerle döndük! Dünyalı ortaklarımız arzu ettiğimiz gibi, size verilen şeyin ortaya çıkarılmasını sağlama bağlamakla meşguldürler. Bolluk içinde, özgür olmanız ve size bağlanmış borç yükünün görünmez olması esastır. Bu bolluk gerçekte bir hediye değildir; daha çok insanlık için yeni bir realiteyi getirmeye gönüllü ve hazırlıklı olabilmek için size minnettarlığımızı ifade etme arzumuzdur. Herbiriniz çeşitli bolluk programlarını göstererek bize yardım etme cesaretine sahiptiniz. Şimdi aldığınız şey birçok önemli projelerde ilahi işbirliğinizin bizim tarafımızdan kabulüdür. Daha fazlası gelecektir. Bu hızlı aşamalar yeni yönetimin ortaya çıkışını mümkün kılacaktır. Ek olarak, amacınız karanlık kabal “hainlerinin” tümünün yasal olarak tutuklanması ve daha sonra bir yerde tutulması için bize imkan vermektir. Bu operasyon yine sizin çok değerli işbirliğinize bağlıdır. Bu olaylar kısa zamanda ifşaata yol açacaktır. O zaman, size daha doğrudan hitap edebileceğiz ve kitlesel yere inişimiz için ortamı hazırlayabileceğiz. Kısa zamanda size iletilmesi gereken çok fazla şey var.

Tuesday, 7 January 2014

7 Ocak 2014


6 Ik, 5 Chen, 9 Caban


Dratzo! Size söyleyecek çok şeyle döndük. Küresel para sistemini kurmak için gerekli olan pek çok eylem tamamlanmıştır. Sonraki maddeler yeni dünya çapında para sisteminin başlangıcını ortaya çıkarmayı kapsar Bu değişimler sadece yeni bankacılık sistemiyle ilgili olanlardır. Şimdiki değişiklikler sadece insanlığın yeni bir realitesinin başlangıcının en yalın kısmıdır. Bu değişiklikler UFO örtbasına bir son verecek olan yeni yönetime yol açacaktır. Bu örtbas II Dünya Savaşı esnasında başlamış ve 1947 yazında Roswell’de utanç verici olayla devam etmiştir. Bu örtbas kaldırılır kaldırılmaz, sizinle doğrudan iletişim kurabileceğiz. Bu zamanda, ilk temasımız başlamadan önce bilmeniz gereken bu şeyleri size açıklayabiliriz. Herbirinizin tam bilinçli olmanız için size yardım edecek mentorlar tarafından yapılan hazırlıklar hakkında birçok şeyi bilmesi gerekiyor. Bunları yeni galaktik toplumunuzda tam bir katılımcı olmak için sizi hazırlayan bir eğitim izleyecek. 

ch

Sheldan Nidle Free Webinar