Followers

Google+ Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Tuesday, 25 June 2013

25 Haziran 2013

 5 Cimi, 14 Kayab, 9 Eb

Dratzo! Bugün bolluğunuzu konuşmak için geldik! Baştan sona dünyanızda büyük bir sistem değişikliği yürürlüktedir. Bilinmeyen bir zaman kadar önce, realiteniz karanlık ve binlerce yıldır hoşlarını gittiği şekilde gezegeninizi yöneten destekçilerin yönetici sınıfını oluşturanlar tarafından gasp edildi. Şimdi size bu azılı itaatsizlerin miyadlarını doldurduklarını söylemek için geldik. Işığın kararı verildiği gibi, aynı zamanda bu dünyanın bütün olarak Işığa değiştirileceği ve sizin her birinizin de tam bilinçli Işık Varlıklarına dönüştürüleceği ilgili herkese açıklandı. Bu bizim hayırlı varlığımızı duyuracak ve size verilecek olan bolluğun ve özgürlüğün yayılmasının nedenlerini açıklayacak olan bir dizi özel yayından önce gelecek. Bu anda size bunu açıklamak ve Tanrı’nın ilahi yöntemlerinde beyan edilen yeni bir alemin müjdecisi olmak için geliyoruz. Gemilerimiz dünyanızın etrafını sarıyorlar ve bu güneş sistemindeki her gezegenin etrafına yerleştiriliyorlar. Karanlıktan olanlar bu kutsal misyonu tamamlamamızı güçleştirmeye çalıştılar, ancak çabaları başarısız oldu. Karanlık kısa zamanda ayrılmalı ve destekçilerini Tanrı’nın onlar için seçtiği kadere terketmelidir.

Tuesday, 18 June 2013

18 Haziran 2013

 7 Kayab, 11 Cauac, 9 Eb

Selamat Jarin! Konuşacak pek çok şeyle döndük. Gördüğünüz gibi, dünyanız hala eski realitenin son gücünü kaybeden maskaralıklarına konu olmaktadır. Her geçen an karanlık kabalı kaçınılmaz sonuna doğru daha da yaklaştırmaktadır. Kendi seçimlerinin sonuçlarıyla pençeleştiklerini ve bunların farkına vardıklarını merhametle izliyoruz: bildikleri herşeyin tümüyle çöküşü. Bu aşamada yer alan çalışma arkadaşlarımızdan olanlar bu karanlık bireyleri güçsüz kılacak olan ve önemsiz bir kısmı kalmış olan operasyonu bitirmektedirler. Eski düzen sonra gelecek olan yeni hükümet değişim için master planı ve yaklaşık programı açıklayacaktır, ve bunlardan bazıları muhtemelen çok bilgili olsanız dahi sizi şaşkınlığa düşürecektir. Bu yayınlar hızlı bir şekilde bizim hayırlı olan varlığımızı ve burada olma nedenimizi açıklamaya yol açacaktır. Bu yapılır yapılmaz, Yükselmiş Üstatlarla çalışabiliriz ve kökenleriniz ve tarihinizin tarihsel bir sıralamasını ve tam bilinçliliğin harikalarına bir başlangıcı size sunabiliriz. Bizim ilk misyonumuz sizi Benliğinizle bir birlik durumuna döndürmektir ve bu biz yere indiğimiz ve İç Dünya ailenizle tanıştırıldığınız zaman tamamlanmış olacaktır.

Tuesday, 11 June 2013

11 Haziran 2013

 0 Kayab, 3 Eb, 9 Eb

Dratzo! Döndük! Bu zamanda, arkadaşlarımız planlandığı gibi bolluk dağıtımlarınızın planlandığı gibi yapılmasını sağlamak için gerekli düzeni ve ayarlamaları yapmaktadırlar. Bir dizi son anlaşmalar ve sözleşme düzeni de şimdi tamamlanmaktadır. Başarılı bir şekilde başlatılacak olan bu dağıtımlar için zaman yaklaşmaktadır ve bu nedenle karanlık kabal Galaktik Federasyon ve Agarthalı bağlantı takımları tarafından yakından izlenmektedir. Bu takımların amacı başlatıcıların emirlerine yönelik hiç bir ciddi engellemenin olmadığını görmektir, çünkü geçmişte de bu durum sıklıkla meydana gelmiştir. Bu son duruma göre, bu ön operasyonlar yürürlüktedir ve biz sarsıntıları ya da çıkılmış yoldan sapmaları hızlandırmaya neden olabilen hiçbir engel görmüyoruz. İlişkili olduğumuz birçok gruplar kendi yapmaları gereken işleri tamamlamışlardır ve gerekli personeli pozisyonlarına yerleştirmektedirler. Önceden belirlenmiş zamanda resmi bir başlangıcın olmasını sağlamak için bu operasyonu yakından gözlemekteyiz. Bir kez başladığında, bu eylemler realitenizi tüm farkındalıkların ötesinde değiştirmek için amaçlanan çok daha geniş bir yelkenin ilk keşifleri olacaktır!

Tuesday, 4 June 2013

4 Haziran 2013

 10 Chicchan, 13 Pax, 9 Eb

Selamat Jarin! Konuşacak önemli şeylerle döndük. En önemli şey ilk temas hakkındadır. Geçmişte, yeni hükümetlerinizden gelecek resmi bir ifşaat duyurusuna güçlü bir şekilde güvenmeye karar verdik. Şimdi, Yapmayı düşündüğümüz şey, yeni yönetimin genel ifşaat politikasını desteklemek için gündüz görünmelerinini mevcut düzeyini artırmaktır. Arkaya yaslanmak ve mevcut senaryonun oynamasına imkan vermek kesinlikle basittir. Bununla birlikte, onların temelini aktif bir şekilde hazırlayarak bu duyurular için daha elverişli bir çevre yaratmayı amaçlıyoruz. Tam bir ifşaata hem adandığımızı hem de yararlı gördüğümüzü göstermeyi taahhüt ediyoruz. Bu uçuşların şuna neden olacağını birçoğunuzun kavramadığının farkındayız: kelimesi kelimesine, gemilerimizin küresel alandak kitlesel karaya inişi ve sizin kendi kişisel rehberlerinizle resmi tanışmanız. Her birimiz samimi olarak sizinle bir araya gelmeyi ve sizi tam bilinçliliğe harika dönüşünüze hazırlayan öğretilere başlamayı istiyor. Öğrenceğiniz çok şey var: insanlık bölümünüzün tam bir yeni tarihi; fizikselliğin yeni bir anlayışı; ve Tanrı'nın nasıl işlediğine ilişkin işe yarayan bilgi (İlk Temasınız bu konuları güzel bir şekilde ve derinlemesine kapsar)

ch

Sheldan Nidle Free Webinar