Followers

Google+ Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Wednesday, 23 April 2014

25:02:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

3 Batz, 14 Zac, 10 Caban


Dratzo! Döndük! Kürenizin her yerinde pek çok şey olmaktadır. Karanlık kabal gücünü korumak için mücadele ediyor ve bu çabasının boşuna olduğunu görüyor. Şimdi antik aileler ve çeşitli kutsal gizli topluluklar tarafından temsil edilen Işık gelmiş ve karanlığın zenginliğine ve gücüne karşı başarılı taleplerde bulunmuştur. Bu yasal saldırı bizim tarafımızdan destekleniyor ve teşvik ediliyor. Karanlığın bu haksız ahlaksızlığına son vermek ve karanlık tarafından sizin üzerinizde uygulanan iğrenç kölelikten kurtuluşunuz ve bolluk dolu yeni bir zamanı getirmek için geliyoruz. Tanrı’nın ilahi emirleriyle hareket eden Yükselmiş Üstatlar karanlığın Işığa teslim olmasının araçlarını oluşturmuşlardır. Bu süreç yürürlüktedir ve ilk büyük dönüm noktasına erişmektedir. Köleliğinizin ilk aracı zenginlik ve özellikle de onların en berbat buluşu olan “kağıt para” dır.  Bu sinsi buluş yüzyıllardır gereksiz enflasyon ve manipüle edilmiş panikler ya da iflaslar yaratmıştır. Her defasında, bu alçak manevralar karanlık kabalın artan gücünü pekiştirirken, onları daha da zenginleştirmiştir.

Sunday, 20 April 2014

18:02:2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

9 Kan, 7 Zac, 10 Caban

Selamat Jalwa! Döndük! Gizli bir şekilde, birçok olay meydana gelmektedir. Kabal’ın niyeti bizi görmezden gelmek ve bir tür cezalandırmaya zorlamaktır. Bu birkaç gün önce böyle bir eyleme yol açtı.  Kabal’ın niyeti bizi görmezden gelmek ve bir tür intikam almaya zorlamaktır. Bu birkaç gün önce böyle bir harekete yol açtı. Bu sapkınlar yolsuzluk ve ahlaksızlık yapısını değiştirmeyi reddederler. Bu hükümetlerin nasıl çalıştıklarını ve kontrol edenlerin nasıl daha da zengin olduklarını ifade eden bir politikadır.  Kitlelere göre, genel bir küçümseme ve aşağılama gözlenebilir. Kabal’ın alışkanlıkları ve inançları bu güç hiyerarşisindeki herhangi bir önemli pozisyonu varsaydıkları zaman onlarda daha da kökleşir. Şimdi onları kelimenin tam anlamıyla sıkıştıran ve çok daha farklı sonuçlara zorlayan karşıt bir eylem vardır. Onların yolsuzluklarının ve utanmazlıklarının derecesi tam olarak açıklanamaz ve onlar kendi kazdıkları kuyuya düşecekler. Büyük bir bolluğun size dağıtılmasını mümkün kılmak için bir süreç başlatılacak. Bağlantı personellerimiz küresel bir para sisteminin hızla kurulmasına yol açacak bir dizi çok gerekli protokolleri açıklamak için canla başla çalışmaktalar.  

ch

Sheldan Nidle Free Webinar