Followers

Google+ Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Tuesday, 26 November 2013

26 Kasım 2013

9 Ben, 16 Xul, 10 Caban

3 Ahau, 3 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Balik! Çok daha iyi haberlerle döndük! Yeni finansal sistem için son düzenlemeleri yapan çeşitli gruplar karanlığın iğrenç sisteminin son günlerini seyretmeye başlamaktadırlar. Geniş çaplı küresel bir para sistemi ayarlaması ortaya çıkmaya hazırdır. Bu karmaşık prosedürün ilk aşaması yürürlüktedir. Bu yeni sistemin kalan kısmı yeni yönetimler devreye girdiği zaman ortaya çıkacaktır. Dünyalı müttefiklerimizi de kapsayan çok sayıda grubun dünyanızı yeni ve sürekli bir bolluğa götürmek için canla başla çalıştığını dikkatli bir şekilde gözledik.  Bu arada, karanlığın yönetimine karşı yasal frenler uygulanmaktadır. Dünyanın etrafındaki çok sayıdaki hükümetler sürekli yolsuzlukları ve sizin kendi toplumunuzun daha zengin kesimlerine yönelik sınırsız kayırmacılığı üzerinde baskı hissetmektedirler. Artık bu tip bir yönetim işlemez. Uzun zamandır, bu artık hoşgörülemeyen bir duyarsız hükümet şekli yaratmıştır. Bundan dolayı, küresel bir devrime doğru bir akım günden güne büyüyor. Bu yeni yönetim ve finansal sistemler bu problemleri yaratıcı bir şekilde çözecektir.

Tuesday, 19 November 2013

19 Kasım 2013

9 Ben, 16 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! Kürenizin etrafında şekillenmekte olan şey hakkındaki bir raporla geldi. Şimdi, karanlık dünyaya ait büyükçe zenginliğini epey ve gücünü vermeye zorlanmaktadır. Sonuç olarak, dünyanızdaki tüm büyük hükümetler de ya iflas etmekte ya da iflas etmekte, ya da iflas etmek üzeredirler. Bu gerçek kamuya açıklandığı zaman neden olacağı panik ve öfkeyi harekete geçirmeksizin, mevcut tezgahı devam ettirmek için saklı tutulmaktadır. Küresel toplumlarınızın gerçek zenginliği sadece altına dayalı küresel bir para sistemi ortaya çıktığı zaman görünür olacaktır. Bu realitenin kamuya açıklanması çok yakındır. Bu duyurular yapıldığı zaman, bir dizi yeni geçici hükümetler hakkında da konuşacaklardır. Şimdi, duyarlı görüşmeler ve pazarlıklar bunların tümünün ortaya çıkmasına izin vermeyi kararlaştırmaktadırlar.  Dünyalı müttefiklerimiz, şimdi yetkili pozisyondadırlar ve mümkün olduğunca yumuşak bir şekilde bu zorlu geçişi gerçekleştirmek için gerekli olan şeyi yapmaktadırlar. Hepimiz için, bu gezegene ve onun yeryüzü nüfusuna çok harika bir hediyeyi vermek için özel an yakında gelecektir.

Tuesday, 12 November 2013

12 Kasım 2013

2 Cimi, 9 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! (Sirius dilinde, Tatmin içinde Olun! anlamında) Gerçekten ilginç şeylerin ortaya çıkabilmesi için birçok olaylar birleşiyor. İki önemli madde yeni yönetim ve bolluğun dağıtımıdır. Bu değişiklikleri gerçekleştirmek için canla başla çalışmaktayız. Bu projelerden sorumlu olanlar birçok küresel toplumlarınızın durumunun ve küresel finansal sisteminizin buna bağlı çöküşünün artık daha fazla idare edilemeyeceğini farkediyor. Dünyanın büyük bankalarının ölçüsüzlüğü hala devam ediyor. Onlar 2008 finansal çöküşüne yol açan olayları bile aşmılardır. Ek olarak, şimdi yolsuzluk alanları tüm hisse senedi ve emtia pazarlarını da kapsar. Büyük çapta “fiyat sabitleme” öyle yaygındır ve öyle büyük haksızlık boyutundadır ki, gerçekten de sert önlemlerin alınmasını gerektirir. Dünyalı müttefiklerimiz şimdi olması gereken şeyi biliyorlar. “Balyozu indirme” ve bu yasa dışı manipülasyonlara hızla bir son verme zamanıdır. Bu dünyada zenginliğin kitlesel bir yeniden dağıtımının da zamanıdır. Uzun zamandır geciktirilmiş şeyler şimdi gerçekleştirilmelidir.

Tuesday, 5 November 2013

5 Kasım 2013


8 Cauac, 2 Xul, 10 Caban


Selamat Balik! Kürenizin her yerinde meydana gelmekte olan birçok olayı açıklamak için geldik. Karanlık geri çekilmeye devam ediyor. Onun gizli görevlileri çağrıda bulunulduğu zaman teslim olmaya hazırdır. Çeşitli bağlantı personelimiz dünyalı müttefiklerimizin liderliğiyle bir dizi özel tartışmaları sonuçlandırmaktadır. Bu konuşmalar yeni yönetim tarafından duyurulacak ilk iniş olaylarını sonuçlandırmak için son tarihleri oluşturmuştur. Konuşmalar aynı zamanda, UFO örtbasına son vermek için tarihi de belirler ve o zaman biz resmi olarak planımızı yeryüzü insanlığına duyurabileceğiz. Sizinle biraraya gelebilmemizden önce herşeyi sonuçlandırmak için çok heyecanlıyız. Mentorlarımız herbirinizle özel bir etkileşime başlamaya hazırdır, ancak bu ilki bu mentorluğun ilgili olduğu şey hakkında birkaç konuşma yapmamızı gerektirir. Bundan başka, tarihinizi ve sınırlı bilinçliliğe nasıl düştüğünüzü özetle anlatmamız gerekiyor. Biz sizin aileniniz ve sizi ilk bilinçlilik durumunuza geri döndürmeye başlamayı gönülden istiyoruz.  Ek olarak, tam bilinçli yaşam tarzına bu geçişte size yartım edebilecek teknolojilere sahibiz.
 

ch

Sheldan Nidle Free Webinar