Followers

Google+ Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Tuesday, 24 June 2014

27:05:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle - May 27, 2014

3 Ix, 5 Pax, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Daima neşe içinde olun!) Şimdi kürenizin her yerinde bir dizi büyük olaylar meydana gelmektedir! Bu olaylar size özgürlüğü, kurtuluşu ve yeni yönetimi getirecek olan bazı önemli projelerin başlangıcına işaret eder. Bağlantı personelimiz Dünyalı müttefiklerimizi kapsayan çeşitli grupların karanlık kabalın ve onun destekçilerinin gücünü ortadan kaldırmakta olduklarını rapor ediyor. Bu projelerde yer almak ülkelere göre bir genel hukuk ağına ve bu ağı kürenizin her yerinde yeni yönetimi şekillendirecek bir araca bağlayan projelere kadar genişletmiştir.  Bolluk projeleri de NESARA’yı ilan etmenin bir temeli olacak olan dağıtım sistemlerini hazırlamaktadır. Bu olaylar yüzeye çıkmaya hazırlandıkça, biz de hemen her gün kimyasal spreylerin meydana geldiği uluslararası bir komployu durdurmaya hazırlanmaktayız. Agarthalı bağlantı personelimiz de niyetleri kitlesel tutuklamaların durdurulması olan karanlık kabalın liderlik gruplarını bilgilendirmekle meşguldürler.

Wednesday, 28 May 2014

20:05:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle -- 20:05:2014

9 Men, 18 Moan, 10 Caban

Selamat Jarin! Pek çok iyi haberlerle karşınıza geldik! Karanlık kabalın son çabaları başarısız oldu. Şimdi yeryüzü insanlığı için yeni bir realitenin başlangıcı olacak olan olaylar gerçekleşmektedir. Karanlık bu işte bozguna uğratılamayan güçler olduğunu fark ediyor. Son on yılda bu amaçla bireyler ve gruplar bir araya geldiler ve karanlığı ve onların hain planlarını tarihin çöp tenekesine atmak için bir ittifak oluşturmaya karar verdiler. Bu sürecin gerçekleşmesi yaklaşık beş yıl aldı. Şimdi meydana gelmekte olan şey bu realitenin işleyiş şeklini dramatik bir şekilde değiştirecek olan bir dizi politikanın gerçekleştirilmesidir.  Bu pakette yer alan şey küresel bir borç affı ve kürenin finansal ve yönetim sistemlerini yeniden kurmaktır. Bu yeni politikalar bolluğu teşvik edecek, yolsuzluğu önleyecek ve her bireyin kişisel hürriyetini yeniden kazanmasına imkan verecektir. Yeni yönetim kendisiyle serbestçe etkileşim içinde olmanıza imkan verecek ve gerekten doğal hayırsever olacaktır. Nihayetinde, ifşaat meselesi vardır. Bu tek eylem yaklaşık 13 bin yıldır süren yalanlara, kötülüklere ve büyük manipülasyona son verecektir.

Monday, 19 May 2014

13:05:2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


 Sheldan Nidle -- 13:05:2014

2 Lamat, 11 Moan, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Sonsuza dek neşe içinde olun!) Size daha çok iyi haberlerle geldik! Kaçınılmaz olanı ısrarla geciktirmiş olanlar geri dönülemez bir noktaya erişmektedirler. Onların yenilgisi gerçekleşmekte, çünkü dünyalı ortaklarımızdan adanmış bir grup bu alçakça saçmalığın artık devam etmesine izin vermeyi reddettiler. Şimdi özgürlüğünüzü kazanmanıza ve yeni bilgi, bilgelik ve teknolojinin kapılarını açacak olan harikaların tadını çıkarmanıza izin verecek önlemler yürürlüktedir. Bu olaylar her şeyin sadece başlangıcıdır.  Her biriniz bu realite ortaya çıktıkça yükselecek olan özelliklere ve enerjilere sahipsiniz. Yaklaşan yeni yönetim ve ortaya çıkan yeni finansal sistem bilinçliliğinizdeki sürekli hızlanan gelişme için temel sağlayacaktır. Uzun zaman önce, Atlantis dalgaların altında kaldığı için, size geçici üstatlar verildi. Bunlar Anunnaki idi. Onlar küçük bir grubu sizin üzerinizde bir sınıf olması için gerekli araçları oluşturdular. Bu şimdi sona ermektedir. Yeni bir realite şekillenmektedir. Bu dünyalı destekçilerin gücünü yok ediyor ve herkese verilmiş olan ilahi özgürlüğü size veriyor.

Monday, 12 May 2014

03:06:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle -- 03:06:2014

12 Pax, 10 Muluc, 10 Caban 

Dratzo! Yine sizinle konuşacak pek çok şeyle geldik! Dünyalı müttefiklerimiz şimdi onların gerek gördüğü çok sayıda görevi tamamlamakla meşguldürler. Bu zorunlu projeler büyük resmin bir parçasıdır. Dünya Ana kademeli olarak gerçek bir 5. Boyut alemine dönüşmektedir. Bu prosedür birçok önemli faktöre bağlıdır. Kesinlikle çok önemli olan sizin tam bilinçli Işık Varlığına dönüşmenizdir. Karanlık kabal kendi mevcut güç pozisyonlarının çok kırılgan olduğunun farkındadır. Birçok koşul önemli ekonomik gerçekliklere yeniden yön vermeyi tehdit etmektedir.  Bu ekonomik ve politik koşullar son 13 bin yıldır karanlığı hakim pozisyonda tutuyor. Anunnaki kadim Atlantis kayıtlarına ilişkin birçok rezervlerin kamuya açıklanmasının eşiğinde olduğunu bilir. Bu tarihi bilgiler öz değerleriyle birlikte kaçınılmaz ekonomik çöküşle birlikte, onların gücünü tehdit etmektedir. Bu da geçici olarak “hiçbir şeyin değişmediği” yanılsamasını sürdürmekte olan bir dizi karşı önlemlere yol açmıştır. Gerçekte, müttefiklerimiz onların haksız yere edinilmiş değerlerini yok etmeye ve onları güçlerinden ayrılmaya zorlamaya hazırdır. Sizin için bolluk ve özgürlük zamanı hızla yaklaşmaktadır.

06:05:2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


 Sheldan Nidle -- 06:05:2014

8 Imix, 4 Moan, 10 Caban

Dratzo! Yine iyi haberlerle geldik! Size özgürlüğü, bolluğu ve yeni yönetimi getirmek için gezegenin her yerinde olaylar meydana gelmektedir. Bu harika döngü tamamlandığı zaman, ifşaat olacak. Dünyanızda meydana gelmekte olan şeye sevgiyle kucak açıyoruz. Bu güneş sisteminin ilahi planına ne kadar muhteşem bir şekilde uygun düşüyor. Değişiklikler her yerde var oluyor. Merkür bir diğerini yaratan aktif bir volkanla kelimenin tam anlamıyla infilak etmektedir. Venüs, Gaia ve Mars şimdi bu kürelerin ilk zamanlarındaki realitelerine yeniden dönmelerine yol açacak olan bir dizi iklim değişikliklerinin ortasındadırlar. Bunda bizim rolümüz tam bilinçli Işık Varlıklarına büyük dönüşümünüze rehberlik etmektir. Bu görevler yürürlüktedir, çünkü Tanrı bu yeni bilinçliliğin kabulü için sizi hazırlamaktadır. Bu sırada karanlık ve onun destekçileri bu kaçınılmaz dönüşümü durdurmak için yaptıkları her plan başarısız oldukça sarsılmaktadırlar. Bu güneş sisteminin her yerine hızla yayılacak ve yeni bir muhteşem yıldız ülkesini oluşturacak olan bir galaktik bilinçliliğe kendinizi kaydırmak için yaratıldınız.

29:04:2014Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle -- 29 April, 2014

1 Ix, 17 Kank'in, 10 Caban

Dratzo! Sahnenin arkasında olaylar meydana gelmeye devam ediyor! Çok sayıda önemli belgeler imzalandı ve o zaman karanlık tarafından görmezden gelindi. Nihayetinde bu karanlık için büyük bir gaf. Büyük ülkelerin çoğunda karanlık kabalın gücünü yasal olarak ya da başka bir şekilde elinden alma ihtiyacı yoğunlaşmıştır. NESARA’yı uygulamak şimdi insanlığı onların pençesinden kurtarmak için hareket eden koalisyonların büyük bir önceliğidir. Karanlık görünürde sonsuz bir zenginliği büyük destekçilerine sağlamaya devam ettikçe, bu ortaya çıkmaktadır. Bu zenginlik nüfusunuzun çoğunluğunun acılarıyla ve ızdıraplarıyla sarılmıştır.  Sürekli olarak meydana gelmekte olan şeyden bıkkınlık geldi. Ancak yeni odaklanma, bizim de desteğimizle, şimdi size zaferi hızlı bir şekilde getirebilir. Birçok eylem kapıdadır ve hızlı bir şekilde görünür sonuçlar bekliyoruz. Dünyalı müttefiklerimizle yürüttüğümüz toplantılarda, zamanı belirlenmiş olaylar ilerlemektedir. Karanlığın arsızlığı onlara pahalıya malolacaktır ve onların yenilgisine neden olacaktır. Onları düşüşü yeni yönetime ve yeni bir finansal sisteme; bunlara bağlı olarak herkes için büyük bir bolluğu yol açacaktır.

22:04:2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


*      Sheldan Nidle – 22 April, 2014
*       
*      7 Manik, 10 Kank'in, 10 Caban
*       
*      Selamat Balik! Olaylar ilerlemeye devam ediyor! Karanlık birbiri ardına potansiyel bir engelle karşılaştıkça, yalpalamaya ve sarsılmaya devam ediyor. Bolluğunuza hızlı bir biçimde yol açacak olan para reformlarının ilk aşamasını gerçekleştirmek için gerekli araçları bize vermeyi vaat eden bir senaryo şekillenmektedir. Para sistemi reformları ve yeni bankacılık düzenlemeleri altını baz alan paraları yaratacak olan bir sistemin sadece başlangıcıdır. Bu şeyler bu kürenin her tarafından NESARA benzeri  bir dizi hükümetler tarafından yönetilecek olan yeni bir çevreye yol açacaktır. İlk temas ve tam bilinçliliğe dönüşünüz hakkındaki resmi duyurular için yolu hazırlayacak ve ifşaatı meydana getirecek olan yeni bir yönetim ağı budur. Bu süreç, aynı zamanda İç Dünyalı kardeşlerinizi size görünür kılmaya da imkan verecktir. Biz, Yükselmiş Üstatlarınızla birlikte, bu büyük yolculuk için ortamı hazırlayacağız. Siz ilerledikçe, Dünya Ana da kendi yeryüzü alemine değişiklikler getirecektir. Bu değişiklikler onun yeryüzünü kadim Lemuryanın sonraki günlerinde mevcut olan büyüklük ve şekle döndürecektir. Bu şekilde, sürekli bir altın Çağ meydana gelebilir!

15:04:2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic FederationSheldan Nidle - 15 April 2014

13 Ben, 3 Kank'in, 10 Caban

Dratzo! Dünyanız karanlık kabal ve Işık arasındaki gizli büyük bir mücadeleye yakalandı. Işık birçok yasal mücadeleleri kazandı ve çok güçlü birçok müttefik topladı. Bu müttefikler şimdi canla başla bolluğunuzu ortaya çıkaracak olan bir stratejiyi tamamlamaktadırlar. Bolluk fonları yeni yönetimin başlangıcına işaret edecektir. Bu bolluk içinde paylaşacak olanların iyi bir “takipçi” olmayı öğrenmelerini rica ediyoruz. Güç ve zenginliğin nasıl birlikte çalıştığını anlayın ve NESARA içinde yeralan çeşitli unsurların gerçekleşmesinde destekçi olmaya hazır olun. NESARA gerçek küresel kapasiteye sahip olan bir program içinde gelişecektir. İlk alan kimseler olarak, NESARA’yı başarılı kılmak için gerekli olan eylemlerin alanını anlamanız gerekiyor. Yeni yönetimler bizi resmi olarak duyurduğu zaman, bizim de gelişimize sizi hazırlamak ve çok eski kökeninizin yıldızlardan geldiğini size açıklamak için bir dizi özel duyurulara başlamamız gerekiyor. İlaveten, tam bilinçlilik ve nasıl özel ruhsal ve fiziksel özelliklerinizi nasıl yeniden kazanacağınız hakkında daha fazla şey bilmeniz gerekiyor.

08:04:2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


6 Ben, 16 Mac, 10 Caban

Dratzo! Kürenizin her tarafından bir şeyler vızırdamaktadır! Karanlık kabalın liderlerini ürküten birçok olay meydana gelmiştir. Şimdi olaylar bu arsız bireyleri pes etmeye ve yeni bir küresel para sisteminin doğuşuna izin vermeye zorlamaktadır. Bu gelişmenin yanında, yeni bir uluslararası finansal sistemin kurulmasıdır. Birbiriyle bağlantılı bu olaylar dizisi birçok çürümüş, yolsuz ve eskiden mutlak güce sahip olan hükümetlerin varlığını tehdit eden şok dalgaları yaratmaktadır. Giderek artan bir sıkıştırma şimdi görünür olmaktadır ki,  bu kısa zamanda yeni yönetimin ortaya çıkmasına imkan vermeye neden olacaktır. Bu ortaya çıkan olgu bizim varlığımızın ifşasının gerçekleşmesine imkan verecek. Karanlık, binlerce yılın sona erişinin çok yaklaştığını kolayca görebilir. Ahlaka, bağımsızlığınıza ve giderek artan bolluğunuza dayalı yönetim onun yerini alacak. Bu yeni boyutta, sizden gizlenen pek çok şeyi öğreneceksiniz; dünya dışı kökenleriniz ve Atlantis ile Mu’nun batmış kıtalarının varlığı bunların arasında bulunuyor.

01:04:2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 1 April 2014

12 Cimi, 9 Mac, 10 Caban

Dratzo! Dünyanız değişmektedir. Dünyanızın ilgili olduğu şeyin özünü değiştirmek için olaylar maddi dünyaya inmektedir. Şimdi, çok karanlık ve açgözlü karanlık destekçileri tarafından yönetilen borca batmış bir dünyada yaşamaktasınız. Onlar zaferlerinin tanınmayı gerektirdiğini derinden hissederler. Bu karanlık bireyler toplumdaki mevcut pozisyonlarının onlara getirdiği şeyden memnundurlar. Bundan el çekme ve teslim olmaya zorunlu oldukları düşüncesi derin bir içsel öfke duygusuna neden olur. Bizim birçok çalışma arkadaşımız onları köşeye sıkıştırmakta ve onlara sadece bir seçenek, istifa seçeneğini vermektedir.  Bu realite artık çoğunluk üzerinde azınlığın hakim olduğu bir realite olamaz. Işık yeni bir günde gelir ve yeni bir günü getirir! Bu yeni gün genel bir bollukla birlikte küresel bir şenliği de kapsayacaktır. Yönetim insanların amacına göre yönetecektir. Büyük yasa dışı şirketler ve bankalar çözülecek ve onların ikamesi insanların arzularıyla sınırlandırılacaktır. Eski yöntemler hızla ortadan kalkacaktır. Yeni bir realite yerleşecektir.

04:03:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic FederationSheldan Nidle -- 04:03:2014

10 Etznab, 1 Ceh, 10 Caban

Selamat Bratzo! (Sirius dilinde "Tatmin İçinde Olun") Şimdi bazı haberlerle döndük. Yeni para sistemleri sonuçlandırılmaya ve değiş tokuş edilmeye hazır olduğu için, RV meselesi ilerlemeye devam ediyor. Bu karanlık kabalın gücünün azaltmakta olduğunun bir işaretidir. Diğer yanda, yeni bankacılık düzenlemelerinin son ifadelerinde onay sağlandı. Bunlar geçmişteki II. Dünya Savaşı dönemindeki küresel sahtekarlığı yaratan yasa dışı büyük bankacılık kurumlarını parçalayacak (1945-2013). Bunların açgözlülüğe dayalı manipülasyonları ve bunun sonucu olan örtbasları bu zaman dönemindeki çeşitli savaşların gerçek nedenleriydi. Şimdi, geniş katılımlı hükümetler ve iyi konumlandırılmış bireyler yasal olarak birçok bankacılık düzenlemeleri ve tutuklamalar için gerekli delilleri sağlamaktalar ve bu sahtekarlığın gerekçelerini oluşturmaktalar. Yeni yönetimler ortaya çıktıkça ve bolluk programları uygulanmaya geçtikçe bu hızlanacak. Bununla birlikte, bu bir dizi faaliyet de sadece bir başlangıçtır.

Wednesday, 23 April 2014

25:02:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

3 Batz, 14 Zac, 10 Caban


Dratzo! Döndük! Kürenizin her yerinde pek çok şey olmaktadır. Karanlık kabal gücünü korumak için mücadele ediyor ve bu çabasının boşuna olduğunu görüyor. Şimdi antik aileler ve çeşitli kutsal gizli topluluklar tarafından temsil edilen Işık gelmiş ve karanlığın zenginliğine ve gücüne karşı başarılı taleplerde bulunmuştur. Bu yasal saldırı bizim tarafımızdan destekleniyor ve teşvik ediliyor. Karanlığın bu haksız ahlaksızlığına son vermek ve karanlık tarafından sizin üzerinizde uygulanan iğrenç kölelikten kurtuluşunuz ve bolluk dolu yeni bir zamanı getirmek için geliyoruz. Tanrı’nın ilahi emirleriyle hareket eden Yükselmiş Üstatlar karanlığın Işığa teslim olmasının araçlarını oluşturmuşlardır. Bu süreç yürürlüktedir ve ilk büyük dönüm noktasına erişmektedir. Köleliğinizin ilk aracı zenginlik ve özellikle de onların en berbat buluşu olan “kağıt para” dır.  Bu sinsi buluş yüzyıllardır gereksiz enflasyon ve manipüle edilmiş panikler ya da iflaslar yaratmıştır. Her defasında, bu alçak manevralar karanlık kabalın artan gücünü pekiştirirken, onları daha da zenginleştirmiştir.

Sunday, 20 April 2014

18:02:2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

9 Kan, 7 Zac, 10 Caban

Selamat Jalwa! Döndük! Gizli bir şekilde, birçok olay meydana gelmektedir. Kabal’ın niyeti bizi görmezden gelmek ve bir tür cezalandırmaya zorlamaktır. Bu birkaç gün önce böyle bir eyleme yol açtı.  Kabal’ın niyeti bizi görmezden gelmek ve bir tür intikam almaya zorlamaktır. Bu birkaç gün önce böyle bir harekete yol açtı. Bu sapkınlar yolsuzluk ve ahlaksızlık yapısını değiştirmeyi reddederler. Bu hükümetlerin nasıl çalıştıklarını ve kontrol edenlerin nasıl daha da zengin olduklarını ifade eden bir politikadır.  Kitlelere göre, genel bir küçümseme ve aşağılama gözlenebilir. Kabal’ın alışkanlıkları ve inançları bu güç hiyerarşisindeki herhangi bir önemli pozisyonu varsaydıkları zaman onlarda daha da kökleşir. Şimdi onları kelimenin tam anlamıyla sıkıştıran ve çok daha farklı sonuçlara zorlayan karşıt bir eylem vardır. Onların yolsuzluklarının ve utanmazlıklarının derecesi tam olarak açıklanamaz ve onlar kendi kazdıkları kuyuya düşecekler. Büyük bir bolluğun size dağıtılmasını mümkün kılmak için bir süreç başlatılacak. Bağlantı personellerimiz küresel bir para sisteminin hızla kurulmasına yol açacak bir dizi çok gerekli protokolleri açıklamak için canla başla çalışmaktalar.  

Tuesday, 11 February 2014

11 Şubat 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

2 Caban, 0 Zac, 10 Caban

Dratzo! İçinde bulunduğunuz realite hızla kaymaktadır. Karanlık kabal kontrolünün son günlerinde olduğunun farkındadır. Baskı altındaki medyası tarafından günlük büyük derecede manipülasyon artık işe yaramamaktadır. Bu kabalın işlettiği büyük bankalar krizdedir ve kritik bir noktaya erişmektedirler. onların geciktirmeleri artık etkili dönüşümün kesin düzenini artık etkilemez ve ezip geçmek üzeredir. Bu ciğeri beş para etmezler haksız kazançlar sağlamışlardır ve onların bu rezil kepaze eylemleri onları alaşağı etmek üzeredir. Mevcut para sistemi artık uygulanabilir değildir ve mutlaka gözden geçirilmesi gerekir. İlaveten, dünya bankacılığı ve finansında da yeni düzenlemeler gerekir. Uluslararası paranın çöküşü yaklaşmaktadır. Bunu düzelmek için ölçüler yürürlüktedir Tüm bunları için zaman yakındır. Sonuç bu açgözlü hainlerin yuvasının hızla bozulmasını başlatacaktır. Dünya finansı tam anlamıyla kaostadır ve yeryüzü insanlığının mevcut statüsü şimdi büyük bir tehlike içindedir. Bizim dünyalı ortaklarımızdan çeşitli gruplar canla başla bu çok tehlikeli ve nazik durumu iyileştirmek için çalışmaktadırlar.

Tuesday, 4 February 2014

4 Şubat 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

8 Oc, 13 Yax, 10 Caban

Dratzo! Şimdi içinde bulunduğunuz realite değişiyor. O değiştikçe, karanlık kabal da korkunç tarihlerini arkada bırakıyor ve büyük, karşılıklı bağlantılı zenginlik ve güç ağı da değişmeye zorlanmaktadır. Karanlık kabalın gücünü korumaya çalıştığı eski yöntemler kaybolmaya başlamaktadır. Onların binlerce yıldır ellerinde tuttukları gücü, yeni, daha bilinçli ve daha insancıl bir gruba geçirilmektedir. Bu yeni liderler Tanrı tarafından gerekli görülen geçişlerin ince doğasını anlarlar. Bu uzun zamandır gecikmiş olan değişiklikleri kutlama ve bu dönüşümlerin kastettiği şeyi destekleme zamanıdır. Yeryüzü insanlığı efendiler tarafından kuşatılan bir hafıza kaybında tutulmaktadır ve bu anormalliklerin açıklanması gerekir. Yükselmiş Üstatlar ve İç Dünya'daki kardeşleriniz bunu size açıklayacak olanlardır. Bizim misyonumuz olmakta olan şeyin özet bir fikir vermektir. siz mutasyona uğradıkça, medyanız ve eğlence endüstriniz tarafından uzun zamandır bu kabalın yararına yapılan "zihin oyunlarına" karşı giderek daha az etkilenebilir olursunuz.

 

Tuesday, 28 January 2014

28 Ocak 2014


1 Akbal, 6 Yax, 10 Caban

Selamat Jalwa! Kürenizin her yerinde pek çok şey oluyor. Karanlık kabalın liderleri uzun zamandır süren hükümranlıklarının bir sona geldiğini anlıyorlar. Bizim dünyalı ortaklarımız küresel bir para sistemi üzerinde son düzenlemeleri tamamlamakla ve yeni bir dünya çapındaki bankacılık sistemini hızla başlatmak için bu olayı kullanmakla meşguldürler. Şimdi, bu aleme küresel bolluğun ilk denemelerini getirecek şeyler meydana gelmektedir. Yeni bir altına dayalı para sistemi Dumbarton Oaks anlaşmalarıyla oluşturulan eski kısıtlamaları ortadan kaldıracaktır. Federal Rezerv dolarının dönemi bitti. Ulus devletin elindeki mevcut ulusal para sisteminin her birini kontrol altına almak için yeni bir finansal sistem şekillenmektedir. Her banka o zaman dolandırıcılığı ve geçmişin hilekarlığını sona erdirecek olan bir dizi katı kurallara bağlı olacak. Bankacılık artık çalmak için bir lisans olmayacak ve bankaların önem verdiği büyük "con"lar sona erecek. Büyük bir bolluğun sonucu olarak ortaya çıkacak olan yeni yönetim, çok hızlı bir şekilde bu yeni düzenlemeleri uygulamaya koyacak. Bu yeni realite tam bilinçliliğe doğru yürüyüşünüzü pekiştiren bir ifşaatın öncüsü olacak.

Tuesday, 21 January 2014

21 Ocak 2014


7 Cib, 19 Chen, 10 Caban

SelamatJalwa! (Ebediyen neşe içinde olun!) Harika haberlerle döndük! Birçok dünyalı arkadaşlarımız halen küresel bolluğunuzun yolunda engeller olarak uzun zamandır duranları tutuklamaktadırlar. Bu olaylar gerekli olan yeni yönetimi size getirecek olan diğer olayların sadece bir başlangıcıdır. Bu yeni yönetim kısa zamanda duyurulacaktır. İlk olarak, dünya çapında bankacılık endüstrisi için yeni düzenlemelerin resmi açıklanması, küresel bir para sistemi ve fonların açığa çıkarılması gerekiyor. Bolluk fonlarınızın dağıtımı ile birlikte, bu şeyler paranızı güvenli bir şekilde almak için yeni bir sistemin başlangıcına işaret eder. Büyük gözetimci, kesinlikle yeni yönetim olacaktır. Yakında, birkaç büyük banka tarafından yönetilen mevcut finansal sistemin düşüşüne yol açacak olan bir dizi özel olayları başlattık. Bu büyük bankalar da birkaç güçlü ailenin güç araçlarıdır. Bağlantı personelimiz bu karanlık kabalı şimdi yıkmakta olan finansal kaynaklara ve yasal araçlara erişime sahip olan çeşitli kişilerle temas halindedir.

Tuesday, 14 January 2014

14 Ocak 2014


13 Muluc, 12 Chen, 10 Caban

Dratzo! İyi haberlerle döndük! Dünyalı ortaklarımız arzu ettiğimiz gibi, size verilen şeyin ortaya çıkarılmasını sağlama bağlamakla meşguldürler. Bolluk içinde, özgür olmanız ve size bağlanmış borç yükünün görünmez olması esastır. Bu bolluk gerçekte bir hediye değildir; daha çok insanlık için yeni bir realiteyi getirmeye gönüllü ve hazırlıklı olabilmek için size minnettarlığımızı ifade etme arzumuzdur. Herbiriniz çeşitli bolluk programlarını göstererek bize yardım etme cesaretine sahiptiniz. Şimdi aldığınız şey birçok önemli projelerde ilahi işbirliğinizin bizim tarafımızdan kabulüdür. Daha fazlası gelecektir. Bu hızlı aşamalar yeni yönetimin ortaya çıkışını mümkün kılacaktır. Ek olarak, amacınız karanlık kabal “hainlerinin” tümünün yasal olarak tutuklanması ve daha sonra bir yerde tutulması için bize imkan vermektir. Bu operasyon yine sizin çok değerli işbirliğinize bağlıdır. Bu olaylar kısa zamanda ifşaata yol açacaktır. O zaman, size daha doğrudan hitap edebileceğiz ve kitlesel yere inişimiz için ortamı hazırlayabileceğiz. Kısa zamanda size iletilmesi gereken çok fazla şey var.

Tuesday, 7 January 2014

7 Ocak 2014


6 Ik, 5 Chen, 9 Caban


Dratzo! Size söyleyecek çok şeyle döndük. Küresel para sistemini kurmak için gerekli olan pek çok eylem tamamlanmıştır. Sonraki maddeler yeni dünya çapında para sisteminin başlangıcını ortaya çıkarmayı kapsar Bu değişimler sadece yeni bankacılık sistemiyle ilgili olanlardır. Şimdiki değişiklikler sadece insanlığın yeni bir realitesinin başlangıcının en yalın kısmıdır. Bu değişiklikler UFO örtbasına bir son verecek olan yeni yönetime yol açacaktır. Bu örtbas II Dünya Savaşı esnasında başlamış ve 1947 yazında Roswell’de utanç verici olayla devam etmiştir. Bu örtbas kaldırılır kaldırılmaz, sizinle doğrudan iletişim kurabileceğiz. Bu zamanda, ilk temasımız başlamadan önce bilmeniz gereken bu şeyleri size açıklayabiliriz. Herbirinizin tam bilinçli olmanız için size yardım edecek mentorlar tarafından yapılan hazırlıklar hakkında birçok şeyi bilmesi gerekiyor. Bunları yeni galaktik toplumunuzda tam bir katılımcı olmak için sizi hazırlayan bir eğitim izleyecek. 

ch

Sheldan Nidle Free Webinar