Followers

Google+ Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Tuesday, 31 December 2013

31 Aralık 2013

12 Men, 18 Mol, 10 Caban

Selamat Balik! Dünyanızın süregelen dönüşümü konusunda daha fazla bilgiyle geldi. Bu mevcut durum tükenmektedir, çünkü MS 2013 Gregoryan yılı sona ermektedir.   Karanlık kabal, önceki dizginsiz güç alanlarından ödün vermeye zorlandığı için telaşlanıyor.  Bu dinamik süreç sürmektedir ve kısa zamanda sonuçlanacaktır. Işığın çeşitli unsurları gerçekten işi sonlandıran çok önemli birçok anlaşmayı tamamlamıştır. Karanlık kabal bunun farkına varıyor ve bu alemdeki uzun saltanatının sona ermekte olduğunu anlıyor. Geniş çaplı bir yasal cezalandırmayı tatmakla kalmayacak, aynı zamanda eski özel ayrıcalıklarının ve zenginliklerinin yok olup gittiğini görecek bir pozisyonda olacaklar.  Bu meydana gelecek şeyin sadece başlangıcıdır. Yeni yönetim, önceden ifade ettiğimiz gibi, bizim varlığımızın duyurulmamasını resmi bir tanıma duyurusuna dönüştürecektir. Yeni bir altına dayalı para sistemi ve yeni küresel bankacılık yasaları çok büyük bankacılık kurumlarının dağıtılmasına yol açacaktır. Bu realite için yakın gelecek pırıl pırıldır!

Tuesday, 24 December 2013

24 Aralık 2013

5 Lamat, 11 Mol, 10 Caban

Dratzo! Gregoryan yeni yılın başlangıcı ve tatil dönemine girdiğiniz için yine daha çok haberler getirmek için döndük. Bu zaman, dünyanızda birçok başlangıçlar ve bitişlerle dikkat çekmiştir ve binlerce yıldır dünyanızı yönetmekte olanlar sahneden çekilmeye ve kendi kaderlerini kabul etmeye hazırlanmaktadırlar. Bu kesinlikle çok isteksizce yapılmaktadır. Karanlık kendi yoluna sahip olmaya çalışmıştır, ancak şimdi onların zamanı geçmektedir. Gizli kutsal topluluklar ve onların ortakları tutuklanmaları yakın olanlar için istikameti hazırlamaktadır. Onlar aynı zamanda size yeni yönetimi getirecek olan prosedürleri de oluşturmaktadırlar. Ek olarak, yeni parasal ve finansal sistemler ortaya çıkmaya hazırlanmaktadır ve bu da bu aleme büyük bir bolluğu getirecektir. Bizim bağlantı personelimiz ulusal ve kişisel borçları bolluğa dönüştürecek birçok duyuruları yapılacak olan anlaşmaları bitirmektedirler. Bu anlaşmalar ulusları ve bireyleri çok uzun zamandır zahmetlere sokan borcu ortadan kaldıracaktır. Bunun yerini insanlık için yeni bir çağın müjdecisi olan bir af alacaktır.

Tuesday, 17 December 2013

17 Aralık 2013

11 Imix, 4 Mol, 10 Caban
Selamat Jarin! Şimdi, karşınızda duran şeye kendinizi hazırlayabilmeniz için birkaç önemli şey hakkında konuşmak için geldik. Bolluğa ve yeni yönetime sizi götürecek olan bir akım başlamıştır. Doğduğunuzdan beri bildiğiniz dünyanın süratle yok olmakta olduğunun farkında olun. Binlerce yıldır dünyanızı yönetmekte olan karanlık kabal gücünü ve kontrolü kaybetmektedir. Küresel bir para sistemi kurulmasının ilk kısmı şimdi karşınızdadır. Bu dünyanın para sisteminin nasıl kullanılacağını değiştirecektir. Bu parayla ilgili sürecin sonraki kısmı bolluk fonlarını ilk ana hatlarını ortaya koyacak. Bu fonlar yeni yönetimin müjdecisi olacak ve bu yeni yönetim tüm borçları iptal etmek için büyük bir “jübile” ilan edecek. Bundan başka, bankacılık ve finansal hizmetlerde bu finansal kurumların işleme şeklini ebediyen değiştirecek olan büyük bir dönüşüm olacak.  Bu yeni kurallar, bu finansal kurumların dünyanın her yerine yaydıkları sömürü düzenine bir son verecek politikaları teşvik edecek. Onun yerine özgürlük, kişisel kurtuluş yeniden yeşerecek.

Tuesday, 10 December 2013

10 Aralık 2013

4 Ix, 17 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Jalwa! Açıklayacak çok şeyle döndük! Son birkaç hafta esnasında, birçok önemli şeyin meydana gelmesini yasal olarak zorlayacak birçok ilerleme oldu. Yeni bankacılık düzenlemeleri ve bir dizi değerli metale dayalı para sistemleriyle sonuçlanacak olan bir büyük ayarlamaya hazırlanmak için dünyanın para sistemini izleyen büyük para örgütleriyle konuşuldu.  Bu büyük değişim bolluk fonlarının dağıtımına ve yeni yönetimin yükselişine bir giriş olacak.  Bu süreç devam ediyor. Bizim Dünyalı müttefiklerimizi oluşturan çeşitli gruplar birçok zemin oluşturan anlaşmaları imzalanmaya ve çeşitli önemli belgeleri yayınlamaya zorlamışlardır. Bu kalemler şimdi arzu edilen değişimin zamanında ve ilahi bir tarzda meydana gelmesine neden olmaktadır. Biz bu şeylerin kısa zamanda ortaya çıkmasını bekliyoruz. En önemli ilerleme Amerikan Şükran Gününde başlamıştır. Bu zamanda Avrupa kökten bir şekilde kendini bir dünya çapındaki para sistemi ayarlamasını taahhüt etmiştir. Bu yeniden değerlenmiş para birimlerinin ortaya çıkışı için tarihleri oluşturur. Sonraki adım yoldadır!

Tuesday, 3 December 2013

3 Aralık 2013

10 Manik, 10 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Jalwa! Birçok konuyu konuşmak için karşınıza geldik. Şimdi, karanlık dünyanızı değiştirecek olan bir dizi olayın ortaya çıkışını izlemektedir. Bunlar küresel bankacılık sisteminizi dönüştürecek ve dünyanızın para sisteminin yeniden kurulumuna başlayacaktır. Bu değişiklikler önceden sizinle konuştuğumuz yeni yönetime ve esaretin bir yılından sizi kurtaracak olan değişikliklerdeki sadece ilk ana adımlardır. Sizi gerek bir tür derebeyliğe, gerekse son birkaç yüzyılın borç köleliğine bağlayan bu çeşitli yapılar sizi ve çocuklarınız düzenli olarak istismar etmiş olan daha üst sınıfa yasal olarak zincirlenmiş tuttu. Köleliğin bu araçları kaldırılmış olacak böylece gerçekten özgür olabileceksiniz. O anda, zenginliğin gücü sona erecek, böylece bedenen ve Ruhen yine özgür ve bolluk içinde olan bir birey olabileceksiniz. Bu olaylar sizi ruhsal ve uzay ailelerinizin de katılacağı bir kutlamaya hazırlayacak! 
 

Tuesday, 26 November 2013

26 Kasım 2013

9 Ben, 16 Xul, 10 Caban

3 Ahau, 3 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Balik! Çok daha iyi haberlerle döndük! Yeni finansal sistem için son düzenlemeleri yapan çeşitli gruplar karanlığın iğrenç sisteminin son günlerini seyretmeye başlamaktadırlar. Geniş çaplı küresel bir para sistemi ayarlaması ortaya çıkmaya hazırdır. Bu karmaşık prosedürün ilk aşaması yürürlüktedir. Bu yeni sistemin kalan kısmı yeni yönetimler devreye girdiği zaman ortaya çıkacaktır. Dünyalı müttefiklerimizi de kapsayan çok sayıda grubun dünyanızı yeni ve sürekli bir bolluğa götürmek için canla başla çalıştığını dikkatli bir şekilde gözledik.  Bu arada, karanlığın yönetimine karşı yasal frenler uygulanmaktadır. Dünyanın etrafındaki çok sayıdaki hükümetler sürekli yolsuzlukları ve sizin kendi toplumunuzun daha zengin kesimlerine yönelik sınırsız kayırmacılığı üzerinde baskı hissetmektedirler. Artık bu tip bir yönetim işlemez. Uzun zamandır, bu artık hoşgörülemeyen bir duyarsız hükümet şekli yaratmıştır. Bundan dolayı, küresel bir devrime doğru bir akım günden güne büyüyor. Bu yeni yönetim ve finansal sistemler bu problemleri yaratıcı bir şekilde çözecektir.

Tuesday, 19 November 2013

19 Kasım 2013

9 Ben, 16 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! Kürenizin etrafında şekillenmekte olan şey hakkındaki bir raporla geldi. Şimdi, karanlık dünyaya ait büyükçe zenginliğini epey ve gücünü vermeye zorlanmaktadır. Sonuç olarak, dünyanızdaki tüm büyük hükümetler de ya iflas etmekte ya da iflas etmekte, ya da iflas etmek üzeredirler. Bu gerçek kamuya açıklandığı zaman neden olacağı panik ve öfkeyi harekete geçirmeksizin, mevcut tezgahı devam ettirmek için saklı tutulmaktadır. Küresel toplumlarınızın gerçek zenginliği sadece altına dayalı küresel bir para sistemi ortaya çıktığı zaman görünür olacaktır. Bu realitenin kamuya açıklanması çok yakındır. Bu duyurular yapıldığı zaman, bir dizi yeni geçici hükümetler hakkında da konuşacaklardır. Şimdi, duyarlı görüşmeler ve pazarlıklar bunların tümünün ortaya çıkmasına izin vermeyi kararlaştırmaktadırlar.  Dünyalı müttefiklerimiz, şimdi yetkili pozisyondadırlar ve mümkün olduğunca yumuşak bir şekilde bu zorlu geçişi gerçekleştirmek için gerekli olan şeyi yapmaktadırlar. Hepimiz için, bu gezegene ve onun yeryüzü nüfusuna çok harika bir hediyeyi vermek için özel an yakında gelecektir.

Tuesday, 12 November 2013

12 Kasım 2013

2 Cimi, 9 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! (Sirius dilinde, Tatmin içinde Olun! anlamında) Gerçekten ilginç şeylerin ortaya çıkabilmesi için birçok olaylar birleşiyor. İki önemli madde yeni yönetim ve bolluğun dağıtımıdır. Bu değişiklikleri gerçekleştirmek için canla başla çalışmaktayız. Bu projelerden sorumlu olanlar birçok küresel toplumlarınızın durumunun ve küresel finansal sisteminizin buna bağlı çöküşünün artık daha fazla idare edilemeyeceğini farkediyor. Dünyanın büyük bankalarının ölçüsüzlüğü hala devam ediyor. Onlar 2008 finansal çöküşüne yol açan olayları bile aşmılardır. Ek olarak, şimdi yolsuzluk alanları tüm hisse senedi ve emtia pazarlarını da kapsar. Büyük çapta “fiyat sabitleme” öyle yaygındır ve öyle büyük haksızlık boyutundadır ki, gerçekten de sert önlemlerin alınmasını gerektirir. Dünyalı müttefiklerimiz şimdi olması gereken şeyi biliyorlar. “Balyozu indirme” ve bu yasa dışı manipülasyonlara hızla bir son verme zamanıdır. Bu dünyada zenginliğin kitlesel bir yeniden dağıtımının da zamanıdır. Uzun zamandır geciktirilmiş şeyler şimdi gerçekleştirilmelidir.

Tuesday, 5 November 2013

5 Kasım 2013


8 Cauac, 2 Xul, 10 Caban


Selamat Balik! Kürenizin her yerinde meydana gelmekte olan birçok olayı açıklamak için geldik. Karanlık geri çekilmeye devam ediyor. Onun gizli görevlileri çağrıda bulunulduğu zaman teslim olmaya hazırdır. Çeşitli bağlantı personelimiz dünyalı müttefiklerimizin liderliğiyle bir dizi özel tartışmaları sonuçlandırmaktadır. Bu konuşmalar yeni yönetim tarafından duyurulacak ilk iniş olaylarını sonuçlandırmak için son tarihleri oluşturmuştur. Konuşmalar aynı zamanda, UFO örtbasına son vermek için tarihi de belirler ve o zaman biz resmi olarak planımızı yeryüzü insanlığına duyurabileceğiz. Sizinle biraraya gelebilmemizden önce herşeyi sonuçlandırmak için çok heyecanlıyız. Mentorlarımız herbirinizle özel bir etkileşime başlamaya hazırdır, ancak bu ilki bu mentorluğun ilgili olduğu şey hakkında birkaç konuşma yapmamızı gerektirir. Bundan başka, tarihinizi ve sınırlı bilinçliliğe nasıl düştüğünüzü özetle anlatmamız gerekiyor. Biz sizin aileniniz ve sizi ilk bilinçlilik durumunuza geri döndürmeye başlamayı gönülden istiyoruz.  Ek olarak, tam bilinçli yaşam tarzına bu geçişte size yartım edebilecek teknolojilere sahibiz.
 

Tuesday, 29 October 2013

29 Ekim 2013

1 Eb, 15 Tzec, 10 Caban


Dratzo! Bazı harika haberlerle döndük! Yeni realitenize doğru ilerleme hızlanmaktadır. Bu kürenin her yerinde birçok gizli konferanslar önümüzdeki hafta yeralacak olan büyük bir toplantıda ortaya çıkacak olan olumlu sonuçları yaratmıştır. Çabaları kolayca ileriye yönlendirebilen toplum eylemler için zaman gelmektedir. Yeni bir para sistemi yaratacak ve yeni hükümetleri ortaya çıkaracak olan olaylar için son bir hareket bekliyoruz. Birçok program herhangi bir daha fazla gecikme düşüncesine şimdi son verileceği bir noktaya erişti. Birçok ülkelerin ekonomileri de yıkılıyor ve borç mevcut finansal sistemi savunulamaz kılmaktadır.  Ayrıca, utanç verici “UFO örtbası”na resmi bir son vermeyi kapsayan şok edici olaylar için hazır olduğunuza inanıyoruz. Gerçekte, bizden ve Yükselmiş Üstatlarınızdan haberdar olmanızın zamanıdır. Mevcut sistem artık sürdürülebilir olmayan delik ve yırtıklarla doludur ve tam bilinçliliğe doğru harikulade yürüyüşünüzü sürdürmenize izin veren bazı şeyleri başlatmak mantıklıdır. 

Tuesday, 22 October 2013

22 Ekim 2013


7 Chicchan, 8 Tzec, 10 Caban


Dratzo!! En son konuştuğumuzdan beri pek çok şey oldu. Birçok anlaşma yürürlükte ve örtülü olayların sonraki aşaması için bir plan tamamlandı. Bu şeylerin ilerlemesinden mutluyuz ve şimdi diğer olayların da meydana gelmesi önemlidir. Şimdi, anlaşma yapılan plan yürürlüktedir. Bu şeyler sizce ayrıntılarıyla bilinir olmamasına rağmen, çeşitli karanlık hükümetler yollarının sonundadırlar. Mevcut durum kararlaştırılmasına rağmen, sonraki adımda ne olacağı konusunda size herhangi bir bilgi veremeyiz, ancak çeşitli bolluk fonlarının fiili dağıtımları çok yakındır. Mevcut durum çok akışkandır ve bir şeyler daha ileriye gitmeden önce bir dereceye kadar istikrar gerektirir. Bunu çok yakından gözlemekteyiz ve uygun olduğu zaman yardım etmeyi amaçlıyoruz. Aynı şekilde, bir dizi tutuklamalara  ve fonların düzenlemelerine yardım etmekteyiz. Karanlık kabalın gözlendikleri ve kontrol edildiklerinden emin olmaksızın güçlü kalmalarına izin verilemez. Bu utanmaz bireyler zamanlarının kalmadığını ve yeni bir çağın başlamaya hazır olduğunu bilirler!

Tuesday, 15 October 2013

15 Ekim 2013


13 Etznab, 1 Tzec, 10 Caban


Dratzo! İyi haberlerle döndük! Karanlığın son sadık destekçileri şimdi Işığın izleyicileriyle özel bir zirve toplantısındadırlar. Önceden çok güçlü olan bu arsız bireyler kendi küresel teslimiyetlerinin son zamanlarının pazarlığını yapmaktadırlar. Karanlık kabal halen birçok zenginliği kaybetmiştir ve Işık onların altın rejimlerini dönüştürecektir. Zirveye ulaşan anlaşmalar, özgür, bolluk içinde ve her bireyin gerçekten kurtuluşuna imkan veren yeni bir alemi kurmak için son bir zamanlamayı yaratacaktır. Ayrıca, anlaşmalar mevcut “fiili” hükümetlerin liderlerinin nasıl istifa edeceğini de ayrıntılarıyla belirtecektir. Yeni yönetim geçmiş olayların neden meydana geldiğini ve diğer olayların insanlık için yeni bir realiteyi nasıl inşa edeceğini açıklamak için özel bir dizi davaları sahneye koyacaktır. Bu günün olaylarının arkasındaki nedenleri daha iyi anlamanıza yardım edecektir.

Tuesday, 8 October 2013

8 Ekim 2013


6 Batz, 14 Tzotz, 10 Caban


Selamat Balik! Sizinle konuşacak pek çok şeyle geldik. Binlerce yıldır dünyanızı kontrol etmiş olanlar boyun eğmeleri ve teslim olmaları için zamanın hızla yaklaşmakta olduğu gerçeği karşısında tedirgin ve rahatsızdırlar. Bu haberleri keyifle alıyoruz, ancak eski üstatları Anunnakiler gibi, sadece zaferleri düşünmüş ve bozguna uğramaya yabancı olanlara bu düşüncelerin ne kadar yabancı olduğunu anlıyoruz.    Şimdi onlar silahları bırakacaklar ve güçlerinin ellerinden kayıp gitmekte olduğu gerçeğiyle yüzleşecekler. Yeni yönetiminizin koruyucuları hareket noktasını kürenizin ekonomileri, finansal bölgeleri ve hükümeti gibi zalim egemenleri tarafından birçok alanlarda verilen zararın kabulüyle aynı zamana denk getirecek şekilde planlamayı amaçlamaktadırlar.  Yasal sisteminiz tarihinizdeki bu döneme mezar taşı olacaktır. Karanlık kabal doğal hakkınız olan özgürlük ve kişisel bağımsızlığınızı yeniden kazanacağınız bu yeni döneme tanık olacaktır. O zamanda, ruhsal ve uzay ailelerinizle karşılaşacaksınız ve insanlık için neşe ve bolluk çağı doğacak!

Tuesday, 1 October 2013

1 Ekim 2013


12 Kan, 7 Tzotz, 10 Caban


Dratzo! Birçok haberle döndük. Dünyanız şimdi bir parça karmaşa içindedir. Yeni realiteniz eski işlevsiz yapılar arasındak kök salmaya başladıkça, ilginç ikilikleri ortaya çıkaran bir durum yaratılacak. Bu durumda birçok yeni unsurlar yerindedir, ancak henüz işlevsel değildir ve ne eski ne de yeni realite tam olarak işlevsel değildir. Doğal olarak, karanlık kabal, Dünya gezegenindeki değişiklikler için zamanlamayı karıştırmak için bu boşlukta planlarını devreye sokarak kar sağlamaya çalışmaktadır. Oysa bunlar ilahi plana katılmayı sağlamak için oluşturulmuştur. Ve aslında, bağlantı personelimiz son haftayı kabalın lider gruplarını bu gerçek hakkında bilgilendirmeye ayırmıştır. İlahi sinyal nihayetinde verildiği zaman, yerel ruhsal hiyerarşi tarafından güçlü bir şekilde müdahale etmek için yetiştirildik. O zamana kadar, mümkün olduğu kadar yardımcı olacağız ve inandığımız şeye hazır olacağız; bu da personelimiz tarafından kitlesel bir müdahale olacak. Şimdi burada birkaç darboğaz kaldı, ancak bunlar da çözüme çok yakınlar. Birkez yapıldığında, konuştuğumuz herşey tamamlanabilecek.
 
Başarılmış olan şeyi tekrar özetleyelim. Yaklaşan değişimin ilkelerinden biri küresel bankacılık ve para sistemlerinin işleyiş tarzındaki dönüşümdür. Dünyalı müttefiklerimiz paranın ne için kullanılacağına ve nasıl dağıtılacağına ilişkin bir kapsamlı reform üretmişlerdir. Doğal olarak, bu bankacılık sistemini ve bankaların kuruluşunu etkiler. Bu yeni para ve bankacılık politikaları yürürlükte onaylandı ve onların uygulanması için koşullar hazır olana kadar saklı tutulmaktadır. Karanlık bunun hem bankacılık, hem de kürenin her yerindeki ticaret borsalarındaki pozisyonlarını etkili bir şekilde baltalayacağını çok iyi bilir ve ardından geleceğini yıkacağının farkındadır. Aynı zamanda, kendi personelinin yok edecek olan birçok tutuklamanın ortaya çıkması da vardır. Bu karanlık bireyleri, her zaman sahip olmayı bekledikleri kaynaklardan mahrum bırakan, onların tutunacakları şeyler olmadan düşmeleri için herşey hazırdır. Bununla birlikte, onları çok korkutan şey özel güvenlikli hapishanelerde tutuklu kalmaları ve cezalandırılmaları düşüncesidir.

Tuesday, 24 September 2013

24 Eylül 2013


5 Caban, 0 Tzotz, 10 Caban


Selamat Jalwa! (Sonsuz neşe içinde olun!) Dünyanızda meydana gelmekte olan şey konusunda bazı düşünceleri paylaşmak için geldik. Karanlık kabalın borca dayalı ekonomik sistemi artık “ipte” ve çok şaşırtıcı olan borç oluşturma oranına neden olmaya devam ediyor. Gerçekte, borcun ağırlığı, sistemin parçaları arasındaki bağları kopartarak, onun alt yapısında bir oyuk açmaya başladığı bir noktaya erişti ve karanlığın onu birarada tutan bir merkez olamadığı da açık oldu. Yeni bir sistemin egemen olması ve bu durumun onun zirvede olduğu zamanın sonunu işaret ettiğinin farkına varılması gereken zamanın yaklaştığı görülüyor.  Küresel para sisteminin değer yükseltimi, birçok şekilde olayların beklenmedik yönde gelişmesini temsil eder ve aslında, bu değer yükseltiminin kendini beğenmiş bireylere güçlerini kaybettirecek bir ‘sağlam tekme’ olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda, tümüyle farklı türde bir ekonomik sistemin devreye gireceği anı beklemekte olduğunu biliyoruz. Müttefiklerimiz hazırda bekliyorlar ve kısa zamanda eski, bir ayağı çukurda olan bu kötü sistemi düşmeye, böylece küresel bilinçliliği dönüştürecek olan Işıkla dolu bir realitenin kapıların açmaya zorlayacaklar.

Tuesday, 17 September 2013

17 Eylül 2013


11 Oc, 13 Zip, 10 Caban


Selamat Jarin! Bu zamanda neşe içinde geldik! Gezegeninizde, yeni bir dünyaya, bollukla dolu bir özgürlük dünyasına yolu hazırlayan pek çok şey olmaktadır. Bu gelişmelerin insanlık için yeni bir çağı başlattığının işareti olduğuna dikkatinizi çekmek için geldik! Açıklığın yeniçağı, karanlığın güçleriyle sizin uzun zamandır birlikteliğinizin sonunu işaret eden özel bir dizi hükümet duyurularıyla başlayacak. Biz nihayet dünyanızı uzun zamandır kontrol etmiş olanları meydana getiren karanlık kabalın evrensel özgürlük, bolluk ve kurtuluşa aday olan yeni bir gruba yetkiyi teslim edeceği bilgisini size verebiliriz. Bu gruplar bir yığın yeni hükümet politikalarının bilgisini size verecek olan bir dizi resmi duyuruyu yapmaya hazırlanmaktadır. Bu hayırlı politikaların bir sonucu acil birönceliği elem almanıza imkan veren, zaman ve enerjinizin serbest bırakılacağıdır. Acil öncelikler gezegeninizin hava, su ve toprak kirliliğini temizlemektir. Bu şekilde, yaşayan dünya yuvanızla bütünüyle yeni bir ilişkiye geçeceksiniz. Bu ilişki bütün küre boyunca şimdi meydana gelmekte olan her şeyin uyumlu çoğalmasını gözlemeyi ve yetenekli ve sevgi dolu bir koruyucu olmayı size gösterecektir. Burada, birçok yeni çabanızda sizi desteklemek çok hoş olacaktır.

Tuesday, 10 September 2013

10 Eylül 2013


4 Akbal, 6 Zip, 10 Caban


Dratzo! İyi haberler getirdik! Bu realiteyi değiştirmek için canla başla yapılan bu çalışmalar özel görevlerini tamamlamıştır, bu nedenle şimdi yeni bir çağ ortaya çıkmaya hazırdır. Tüm insanlık için ışıl ışıl ve bereketli bir dünya ortaya çıkarılmak üzeredir! Tüm bunlar sizin karşınıza çıkmadan önce kalan çok kısa bir zaman vardır. Etrafınıza baktıkça, alternatifi; ağır yoksul yaşamlardan kaçıp kurtulma çabasıyla aralıksız uğraşıp didinmenize engel bir para sistemi yanında şiddetin yeni düzeylerinin eşiğindeymiş gibi görünen bir dünyayı algılıyorsunuz. Her zaman, bolluk, güç ve cazibe dolu yaşam tarzlarının tadını çıkaran az sayıda arsız insanı da algılıyorsunuz. Bu ikilik, şimdi sona eriyor. İnsanlığın temel refahına ilişkin bu atmosfer, böyle bir eşitsizliğe son verecek olan yeni finansal sistemle düzeltilecek. Dünya çapındaki bolluk durumu yeni bir gezegenin temelini hazırlayacak. Bu gezegende toplumlar Yükselmiş Üstatlarınızın ilahi çalışmalarıyla yeniden gözden geçirilecek ve yeniden yönlendirilecektir. Onlara Agartha’nın büyük (İç Dünya) kaynakları ve Tanrının kutsal amaçları ile muhteşem teknolojileri destek olacak. Zaman değişmektedir!

Tuesday, 27 August 2013

27 Ağustos 2013


3 Muluc, 12 Uo, 10 Caban


Dratzo! Bugün size söyleyecek çok şeyle geldik! Işığın güçleri tarafından her gün kazanılan mevzilere rağmen, karanlık kabalın destekçilerinin vahşice pusuda beklemesiyle dünyanız gizli bir mücadele alanı olmaya devam ediyor. Bu uzatmalı operasyon Işığa ve onun nihai olarak beklenen zaferine kendini adamış olanlar için biraz cesaret kırıcıdır. Karanlık, artık bir daha olmayacak olsa da, herhangi bir şekilde Amerika Merkez Bankası (Federal Reserve) ve onun birkaç banka ittifaklarıyla ilgili olan uluslararası para sisteminin çoğunu kontrol etmeye devam etmektedir. Bununla birlikte, Federal Reserve ve onun suçlu, yıkıcı uygulamaları can düşmanları ile yüzleşmektedir: bu kötü amaçlı ve iflas halindeki bankacılık birliğinin sahip olmadığı gerçek altın külçeleriyle bir ödeme yapması gerekli olacağı, önemli bir an yaklaşmaktadır.  Bu yükümlülüğü yerine getirememe Işığın güçlerine Federal Reserve’yi yetkilerinden menetme ve bu son derece illegal varlığı genel bir iflasa ve yasal el değiştirmeye zorlama fırsatı verir. Bu olay kısa zamanda ortaya çıkacaktır. Federal Reserve’nin düşüşü mevcut fiili ABD rejiminin de düşüşünün sinyalini verir.

Bunun yanısıra, birçok yasal yürütme daireleri Amerikan hükümetinin çeşitli unsurlarını kuşatmakta ve Amerikan hükümetinin çeşitli unsurlarını kuşatmakta ve endişeyle önceden karanlığın gerçekten kudretli aracı olarak düşünülen şeyin ortadan kaldırılmasına yetki veren dokümanların son setini beklemektedirler. Ekonomide uzun zamandır mevcut hükümeti korumak için kaynakları sağlamış olan duayenler ya açıkça gemiyi batışa terketmiş ya da karanlık kabalı giderek derinleşen bir çaresizlik boluğuna fırlatarak bunu yapmaya hazırlanmaktadırlar. Karanlığın açmazı, kendine hizmet eden güç temellerini yok eden olayları harekete geçirmeksizin, olması çok yakın olan felaketten kendini korumanın bir yolunu bulmaktır. Amerikan hükümetinin gerçek kırılganlığı hükümet ve finansın tüm sektörlerinde “aynı hamam aynı tas” durumunu korumayı amaçlayarak, karanlığın kontrolündeki medya ağının dikkatli bir tablosunun arkasında gizlidir; ancak bunun arkasında üst kademe üyelerinin kendi başkanları için verilen uluslararası tutuklama emri olan bir rejim yatar. Bu emirler şimdi sadece yürürlüğe girecek olan bir kararın imzasını gerekirir. Ve bu nedenle, biz bütünüyle yeni bir realitenin en kısa zamanda ortaya çıkmasına izin veren bir sürecin yürürlükte olduğunu bilerek, beklemedeyiz.

Görebildiğiniz gibi, dünyanız sadece bütünüyle yeni bir yönetimi getirmekle kalmayıp, aynı zamanda küresel güç dengelerini de düzenleyen küresel güç dengelerini düzenleyen bir dönüşümün eşiğinde duruyor; bu realitenizin işleme şeklini tamamen dönüştürmek için tasarlanır. Çok büyük bir bolluk makinesi şimdi ortaya çıkmaya hazırdır ve küresel bankacılık ve para sistemlerinizin tamamen görünümünü değiştirmesinin kalbinde bu makine yatar. Bu, sırayla küresel yönetimin temelini değiştirir. Karanlık bireylerin düşüşüne ve doğal özgürlük ve haklarınızı yeniden oluşturan meşru yönetimin yükselişine tanık olacaksınız. Bu kentsel ve ruhsal gereklilikler, gerçekte 18. Yüzyılın sonundaki devrimlerde ortaya çıkması amaçlanan şeyi yürürlüğe sokar; fiili olarak, siz İngiltere’de doğan ve Amerika kolonilerinin alanlarında ve kasabalarında olgunlaşan devrimlerin tamamlanmasını yaşamaktasınız. Bu muhteşem fikirler tüm küreyi dolaştı ve 21. Yüzyılın başlangıcında çok gerekli olan “sessiz devrimde” şimdi olgunlaşmaktadır. Ancak bu uzay yolculuğu milenyumuna denk düştüğü için, bu devrim ruhsal ve uzay ailelerinizle tanışmayla başlayarak, sonraki tekno-ruhsal düzeye geçmenizi kapsayacak şekilde genişleyecektir.

Bunun anlamı şudur: Atlantis’in düşüşünde etrafınıza yerleştirilen karantina sona erecek, tam bilinçli atalarınızın düzeyine geri dönüşünüze sinyal verecek. Uzun zaman önce, Lemurya’da Gaia için koruyucu ırk olmanız düşünüldü. Ancak olaylar bu büyük amaçtan bir sapmayı hazırlama komplosunu kurdu ve Anunnakiye önceden belirlenmiş bir zaman için, Gaia’nın insan nüfusunu ele geçirmesine ve dünyanızın tümüyle yakıp yıkmasına izin verildi. Bu durum şimdi eski orijinal amacına döndürülecektir.  Bizim görevimiz İç Dünya’ya yereşen Lemuryalı kardeşlerinizle sizi biraraya getirmektir ve birlikte yeni bir dünyayı yaratacaksınız! Bu birçok zararı eski zamana ait düzeyine döndürecek ve bu koşulda, Gaia 3. Boyutunu yeniden şekillendirmek için kendini hazırlamaya başlayabilir. Bu onun sevgili yeryüzü insanlığının kendi DNA iyileştirmelerine gideceği zamandır, çünkü onunla birlikte değişeceksiniz. Bu zaman, bireysel Işık Odalarınızın olduğu İç Dünya rezidanslarına gideceğiniz ve Gaia ile birlikte tamamen bilinçli Benliklere dönüşeceğiniz zamandır!

Şükranlar! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bazı çok ilginç haberlerle karşınıza geldik. Işığın yasal takımları ile onların karanlık karşıtları arasındaki başlangıç niteliğindeki pazarlıklar tamanlandı ve bu süregelen mücadele çok önemli bir aşamaya girdi. Üst düzey hükümet personelinin yerinden edilmesine ve tutuklanmasına yetki veren dokümanlar hazırlandı ve sadece imza gerekiyor. Bu çok kısa zamanda olacak. Kabalın son umutsuz manevrası başarısız olacak, çünkü felaketini hızlandırmaktadır. Basılacak yeni sağlam paralar küresel dağıtım noktalarındadır ve böylece kağıt para çağı ve onun ilham verdiği mali istismar sona eriyor. Herkesi için bolluğun kural olacağı ve eski yöntemlerin kimsenin sevmediği korku hikayeleri olacağı bir zamana girmekteyiz! Tüm çalınan haklarınızın ve uzun zamandır istismar edilen ya da engellenen üstü örtülmüş içsel özgürlüğünüzün  tamamen yenilendiğini göreceksiniz! Haydi bu kazanılmış, mucizevi olayların dönüşünü Sevgiyle kutlayalım!

Tuesday, 20 August 2013

20 Ağustos 2013


9 Ik, 5 Uo, 10 CabanSelamat Balik! Döndük. Dünyanız, Anunnaki kendilerine bakmak için gezegen üzerindeki karanlık destekçilerini bıraktıkları ve Işığın saflarına katıldıkları zaman başlayan bir çatışmanın son aşamasına girmiştir. Bu ani dönüş dünyanız üzerindeki yaklaşık beş yıldır güç elitlerinin farklı grupları arasında büyük bir kaosa neden oldu. İkinci Bush yönetimin gelişi, karanlık destekçilerin Batı yanlısı kliklerini Asyalı benzerlerine karşı biledi, ancak şimdi eğilim tersine döndü ve neredeyse Batının hegemonyasına sahip olanlar eski otoritelerinin iadesini istemektedirler. Bununla birlikte, bu zamanda onların odağı öldürücü düşüncelerden daha geniş bir alana kaydı: tüm gezegen için yeni küresel yönetimi kapsayan yeni finansal ve para sisteminin kurulması. NESARA gibi çeşitli kararnameler planlanan şeyin prototipleridir. Böyle kitlesel değişimin arkasındaki niyet bizim gelişimize hazırlamada aleminizi dönüştürmektir. Böylece, bir kez burada olduğumuzda, tam bilinçliliğe yolunuzu hızlandırabiliriz. Bu gündemdeki ilk madde sizi herhangi bir türdeki kölelikten özgürleştirmektir ve şimdi size sıkıntı çektirmenin pek çok şekli vardır.

Tuesday, 13 August 2013

13 Ağustos 2013


2 Men, 18 Pop, 10 CabanDratzo! Geldik! Dünyanızın her yerinde çok fazla gelişmeler olmaktadır.  İlki, karanlığın köklerini sökmekle meşgul olanlar dünyanızın büyük hükümetlerinin liderlerinin aleyhine dava açmak için gerekli araçları başarılı bir şekilde sağlamışlardır ve bu yeni bir finansal sistemi kuracak ve kağıt para, borç aracılığı sistemini işlerin dışına koyacak olan yasal tazminat yükümlülükleri (zararlar için dava açma hakkı) ile birleşir.  Mahkemelerde çok fazla karanlık muhalefet olmasına rağmen, bu yasal araçlar karanlığın kontrol ettiği mahkeme sistemleri tarafından yollarına konulan birçok ihtilaflı engellerin üstesinden gelmiştir. Bu önemli başarı yeni bir para ve hükümet sistemini kolaylaştırmak için yaratılmış olan çeşitli yeni örgütlerle desteklenerek, yeni realitenizin şekillenmesine imkan vermektedir. Bu yasal ve finansal hilelerden sorumlu olanlar varlıklıdır, lojiktik kaynaklara sahiptir ve tüm bunların ötesinde muhteşem bir düşünce ve kapsamlı bir planla donanmışlardır; planın parçalarını gözden geçirme fırsatı olanlar onun vizyonundan adamakıllı etkilenmiş ve etraflıca infaz planını detaylandırmışlardır. Bununla birlikte, başından beri mücadele gezegeninizi yöneten ve Işığı güçlerinin desteği olmaksızın yok edilemeyen karanlığın sahip olduğu geniş ve güçlü kontrol mekanizmalarıyla nasıl başa çıkılacağı olmuştur. Bu destek şimdi faaliyettedir.

Tuesday, 6 August 2013

6 Ağustos 2013


8 Lamat, 11 Pop, 10 CabanBu sevgi kaynağı ile koşumlandığınızda, bu sizi yaklaşan zaferlerinize doğru kolektif olarak sevkedecek… Gerçekte, bizim için yeni bir yuva galaksiyi şekillendirmeye yardım etme konusunda çok yardımcı olacaksınız! Bu, zamanların en iyisi olacaktır! Yaratıcının ilahi planını birlikte ortaya çıkardıkça, büyük maceraların ve keşiflerin zamanı olacaktır!

http://www.paoweb.com/sn080613.htm

Dratzo! Sizinle konuşacak pek çok şeyle döndük! Gregoryan 2012 yılının sonunda, çok büyük bir miktarda eşsiz Işık aleminize indi ve daha sonra bu yılın 29 Temmuzunda o tarihteki özel astrolojik hizalanmalar yoluyla Dünya'nıza uygulanan miktar üç katına çıktı. Bu durum etrafınızda meydana gelecek şey için enerjileri oluşturmaktadır. Sevgililer, gezegeninizde kararlığın uzun süren mutlak gücü sona gelmiştir ve sizi sevince boğma ve realitenizi resmi olarak Işığa döndürecek olan bu değişiklikler gerçekleşme zamanı geldi. Olaylar geçidi içindeki ilk eylem, kesinlikle, kürenizin parasal düzenini dürüst olmayan, bu nedenle de aşırı spekülasyona meyilli resmi para birimlerinden değerli metallerle desteklenenlere doğru geçişine işaret eden çeşitli fonların ortaya çıkmasıdır. Bu yeni gerçek değer temelindeki para sistemleri küresel bir yeniden değerlemeyi tetikleyecektir ve gerçekten de bunların ilk dağıtıma hazırdır. Daha ötesi, bolluk dağıtımlarının ilk  seferi sunulmaya hazırdır. Bu finansal ayarlamalar, eski çıkarları güçten düşürecek ve yasal olarak meşru yönetimin göreve başlamasına imkan verecektir. Bildiğiniz gibi, bunlar sadece gelecek şeyin sadece açılış adımlarıdır.

Tuesday, 30 July 2013

30 Temmuz 2013


1 Imix, 4 Pop, 10 CabanŞimdi, yeni para sistemleri ortaya çıkmaktadır ve onlarla birlikte, yeni hükümet tarafından duyurulan, gerçekten sarsıcı oranların gizlenmesi hakkındaki açıklamaları da kapsayan bildiriler de geliyor. Düşünebildiğiniz gibi, bu duyurular realitenizi baştan sona değiştirecek ve biz bu çok harika geçiş esnasında sevgi dolu rehberleriniz olmak için orada olacağız…

http://www.paoweb.com/sn073013.htm

Selamat Balik! Pek çok haberle döndük! İlki, gecikmiş bir Yeni Galaktik Yıl herkese kutlu olsun! Bu 10 Caban’ın yılıdır ve bu yıl iç ve dış keşif için ayrılan galaktik bir yıldır. Gerçekten kim olduğunuzu öğrenmenizi ve yeni bir ışık altında doğal yeteneklerinize bakmanızı teşvik eder ve bunlar realitenizde çok şimdi çok baskın olmakta olan enerjilerdir. Hayat hakkında düşündüğünüz şey ve bu nedenle nasıl bir dünyada yaşamak istedğiniz hakkındaki keşifler ve ortaya çıkarma dönemine girmektesiniz. Yaklaşan bolluk ve yeni yönetim kendini açığa çıkaran bu süreci harekete geçirecek. Bununla birlikte, kendiniz hakkında ilk keşfettiğiniz şey gerçek İç benliğinizin harika doğrularına bir kısa bakış için zaman bulacaksınız. Ruh sizinle bunu sizinle ortaya çıkarmaya başlar, dış dünyanızın içsel deneyiminizin artan genişlemesini nasıl yansıtıcağını ve teşvik edeceğini öğreneceksiniz. 10 Caban yeni yılı yeni ve teşvik edici maceraların tüm türleyirle yüklenmiş olacak. Hemen başlayacak olan kişisel borçların sona erecek olmasıdır ve siz bolluk içindeki bir dünyaya fırlatılacaksınız. Yeni yönetiminizle anlamlı bir şekilde etkileşim içinde olacaksınız. Yönetim sizin isteklerinizi dikkate alacak ve size gerçekten hizmet etmek isteyecek. Bunun kendisi bile büyük bir düzenleme olacak!

Tuesday, 23 July 2013

23 Temmuz 2013


7 Ix, 2 Vayeb, 9 EbSelamat Balik! Söyleyecek çok şeyle döndük. Küresel toplumunuz tüm yönleriyle yeniden kurulmak ve yenilenmek için tasarlanan geçişe başlamaktadır. Yeni yönetim yeni bir finansal sistemi destekleyecek ve bu Kuzey Amerika kıtasında, NESARA ile garanti edilen emirleri izleyecektir. Bu yeni yönetim tüm borçları iptal edecek ve halkının borç köleliğine son verecektir. Kanadalılar ve Amerikalı hükümetler, vatandaşlarının gerçekten kurtuluşuna imkan vererek, onları özgürleştiren hükümleri kanunlarına uyguladıkça, özgürlüğün yeni bir bütünsel düzeyi meydana gelecek. hiçbir ayrım yapmadan herkese dağıtılacak olan bolluk çevreyi her yönden hızlı bir şekilde temizleyen ve kirletici olmayan taşıma araçlarını ortaya çıkaran araç ve teknolojileri ön plana çıkaran bir ekonomik rönesansı teşvik edecektir. Ek olarak, ilk birkaç ayda iletişim teknolojileri geçmiş 20 yılda olduğundan çok daha ileri sıçrayacak! Bu değişiklikler ilk temas hamlesinde gerçekleşecek. Toplu halde yere indiğimizde, bilimlerinizi ve bununla ilgili hakim felsefeleri tek tek bunlarla ilgili olanlara açacak olan yeni bir teknolojiyle sizi tam olarak donatacağız!

Tuesday, 16 July 2013

16 Temmuz 2013

13 Manik, 15 Kumku, 9 Eb

Selamat Jarin! Size söyleyecek çok şeyle geldik! Dünyanız yeni realitesini ortaya çıkarmaya başlamıştır! Uzun zamandır yeni yönetimin ve yeni para sisteminin sayısız parçalarını bir araya getirmekte olanlar şanlı ürünlerini ortaya çıkarmanın başlangıcındadırlar. Bu yeni bir dünya görüşünü yansıtan yeni düzenler size barışı ve bolluğu getirecek ve zenginliği seçilen birkaç kişiye veren küresel olarak benimsenmiş felsefeye bir son verecektir. Bu yeni toplumda, herkes bolluğa sahip olacak ve böylece para hakkındaki eski bölücü inançlar sona erebilecek. Zenginlik hem gücünü hem de prestijini kaybedecek ve eskiden olduğu gibi belirli bir amacı başarmanın bir aracı olarak kullanımına döndürülecek. Benzer şekilde, güç Tanrı tarafından her bireye bahsedilen bağımsızlık olarak gerçek kaynağına döndürülebilir. Yeni prensipler altında, yolculuğu tam bilinçliliğe doğru olduğu için, insanlık gelişebilir ve kutsal sorumluluklarına hak kazanabilir. Bu uzun zaman önce Tanrı tarafından size yapılan vaattir ve biz de tümüyle kaderinizi gerçekleştirmenize destek olmayı amaçlıyoruz!

Tuesday, 9 July 2013

9 Temmuz 2013

6 Ahau, 8 Kumku, 9 Eb

Dratzo! Sizin için daha çok bilgiyle döndük. Realiteniz değişmektedir! Karanlık kabalistler panik içindedir ve kendi artan çıkmazlarını çözmek için çaresizce her yolu araştırmaktadırlar. Birçok defalar vurguladığımız gibi, onların eski dürüst olmayan yöntemlerini kullanarak kötüleşen durumlarından kendilerini kurtarmalarının yolu yoktur. Işık karşı konulamaz bir şekilde bu alemi geri alma ve onu güvenli bir şekilde iyiliksever bir yöne döndürme sürecindedir. Bu yönlendirme Işığın çeşitli güçlerinin Dünya’nın yeryüzü insanlığı için yeni bir finansal sistemi ve yeni yönetimi hazırlamaya izin vermekte olan birçok kararlara yol açmıştır. Gaia başarılan şeyden çok hoşnuttur. Karanlığınızı güçten düşürmekte ve herkes için yeni bir çağı kurmaktadır. Sonraki aşama kağıt para çağını resmi olarak yok edecek ve azınlığın çoğunluğun sırtından büyük zenginliği toplamasına yardım etmek için tasarlanan sınıflandırma mekanizmalarına son vermek için yeni altına dayalı değişim araçlarına izin veren bir dizi duyuruları kapsar. Bununla birlikte, bu yeni finansal sistem içinde birleştirilen çok sayıdaki reformdan sadece önemsiz birisidir.

Tuesday, 2 July 2013

2 Temmuz 2013

 12 Ben, 1 Kumku, 9 Eb

Selamat Balik! Size söyleyecek pek çok şeyle geldik. Bu zamanda, tümüyle Dragon aileleri tarafından fonlanacak olan çeşitli bolluk programlarını onaylayan son değişmeler için yolu hazırlayan yasal dokümanların değişimi yürürlüktedir. Bu aynı zamanda Quan Yin ve St. Germain’i kendi dünya vakıflarının her biri için dağıtım evraklarını imzalamaya yetkili kılar. Bu uluslararası vakıf yönetim kurullarını oluşturan bireyler benzer şekilde bu karmaşık imzalama prosedürlerine boğar. Aynı zamanda, bu fonları dağıtacak olan örgütler, kendi bölgesel vakıflarını, herkes tarafından uzun zamandır beklenen vaktin yaklaşmakta olduğunu konusunda uyarmaktadırlar. Bu son faaliyetlerin telaşı bir dizi özel yasal protokollere meşruiyet verir ve bunların bu zamandaki uygulaması galaktik seçenek olarak adlandırdığımız şeyin İlk Temas Kurulu tarafından isabetli kullanımıyla kısmen mümkün olabilir. Bu basitçe bir şeyleri yaptırmak için Işığın arkasındaki güçtür. Aynı zamanda uygun yasal kararların gizli bir şekilde verilmesine imkan sağlar ve bunlar şimdi bizim uzun yolculuğumuz harika bir ortaya çıkış anına getirmeye hazırdır!

Tuesday, 25 June 2013

25 Haziran 2013

 5 Cimi, 14 Kayab, 9 Eb

Dratzo! Bugün bolluğunuzu konuşmak için geldik! Baştan sona dünyanızda büyük bir sistem değişikliği yürürlüktedir. Bilinmeyen bir zaman kadar önce, realiteniz karanlık ve binlerce yıldır hoşlarını gittiği şekilde gezegeninizi yöneten destekçilerin yönetici sınıfını oluşturanlar tarafından gasp edildi. Şimdi size bu azılı itaatsizlerin miyadlarını doldurduklarını söylemek için geldik. Işığın kararı verildiği gibi, aynı zamanda bu dünyanın bütün olarak Işığa değiştirileceği ve sizin her birinizin de tam bilinçli Işık Varlıklarına dönüştürüleceği ilgili herkese açıklandı. Bu bizim hayırlı varlığımızı duyuracak ve size verilecek olan bolluğun ve özgürlüğün yayılmasının nedenlerini açıklayacak olan bir dizi özel yayından önce gelecek. Bu anda size bunu açıklamak ve Tanrı’nın ilahi yöntemlerinde beyan edilen yeni bir alemin müjdecisi olmak için geliyoruz. Gemilerimiz dünyanızın etrafını sarıyorlar ve bu güneş sistemindeki her gezegenin etrafına yerleştiriliyorlar. Karanlıktan olanlar bu kutsal misyonu tamamlamamızı güçleştirmeye çalıştılar, ancak çabaları başarısız oldu. Karanlık kısa zamanda ayrılmalı ve destekçilerini Tanrı’nın onlar için seçtiği kadere terketmelidir.

Tuesday, 18 June 2013

18 Haziran 2013

 7 Kayab, 11 Cauac, 9 Eb

Selamat Jarin! Konuşacak pek çok şeyle döndük. Gördüğünüz gibi, dünyanız hala eski realitenin son gücünü kaybeden maskaralıklarına konu olmaktadır. Her geçen an karanlık kabalı kaçınılmaz sonuna doğru daha da yaklaştırmaktadır. Kendi seçimlerinin sonuçlarıyla pençeleştiklerini ve bunların farkına vardıklarını merhametle izliyoruz: bildikleri herşeyin tümüyle çöküşü. Bu aşamada yer alan çalışma arkadaşlarımızdan olanlar bu karanlık bireyleri güçsüz kılacak olan ve önemsiz bir kısmı kalmış olan operasyonu bitirmektedirler. Eski düzen sonra gelecek olan yeni hükümet değişim için master planı ve yaklaşık programı açıklayacaktır, ve bunlardan bazıları muhtemelen çok bilgili olsanız dahi sizi şaşkınlığa düşürecektir. Bu yayınlar hızlı bir şekilde bizim hayırlı olan varlığımızı ve burada olma nedenimizi açıklamaya yol açacaktır. Bu yapılır yapılmaz, Yükselmiş Üstatlarla çalışabiliriz ve kökenleriniz ve tarihinizin tarihsel bir sıralamasını ve tam bilinçliliğin harikalarına bir başlangıcı size sunabiliriz. Bizim ilk misyonumuz sizi Benliğinizle bir birlik durumuna döndürmektir ve bu biz yere indiğimiz ve İç Dünya ailenizle tanıştırıldığınız zaman tamamlanmış olacaktır.

Tuesday, 11 June 2013

11 Haziran 2013

 0 Kayab, 3 Eb, 9 Eb

Dratzo! Döndük! Bu zamanda, arkadaşlarımız planlandığı gibi bolluk dağıtımlarınızın planlandığı gibi yapılmasını sağlamak için gerekli düzeni ve ayarlamaları yapmaktadırlar. Bir dizi son anlaşmalar ve sözleşme düzeni de şimdi tamamlanmaktadır. Başarılı bir şekilde başlatılacak olan bu dağıtımlar için zaman yaklaşmaktadır ve bu nedenle karanlık kabal Galaktik Federasyon ve Agarthalı bağlantı takımları tarafından yakından izlenmektedir. Bu takımların amacı başlatıcıların emirlerine yönelik hiç bir ciddi engellemenin olmadığını görmektir, çünkü geçmişte de bu durum sıklıkla meydana gelmiştir. Bu son duruma göre, bu ön operasyonlar yürürlüktedir ve biz sarsıntıları ya da çıkılmış yoldan sapmaları hızlandırmaya neden olabilen hiçbir engel görmüyoruz. İlişkili olduğumuz birçok gruplar kendi yapmaları gereken işleri tamamlamışlardır ve gerekli personeli pozisyonlarına yerleştirmektedirler. Önceden belirlenmiş zamanda resmi bir başlangıcın olmasını sağlamak için bu operasyonu yakından gözlemekteyiz. Bir kez başladığında, bu eylemler realitenizi tüm farkındalıkların ötesinde değiştirmek için amaçlanan çok daha geniş bir yelkenin ilk keşifleri olacaktır!

Tuesday, 4 June 2013

4 Haziran 2013

 10 Chicchan, 13 Pax, 9 Eb

Selamat Jarin! Konuşacak önemli şeylerle döndük. En önemli şey ilk temas hakkındadır. Geçmişte, yeni hükümetlerinizden gelecek resmi bir ifşaat duyurusuna güçlü bir şekilde güvenmeye karar verdik. Şimdi, Yapmayı düşündüğümüz şey, yeni yönetimin genel ifşaat politikasını desteklemek için gündüz görünmelerinini mevcut düzeyini artırmaktır. Arkaya yaslanmak ve mevcut senaryonun oynamasına imkan vermek kesinlikle basittir. Bununla birlikte, onların temelini aktif bir şekilde hazırlayarak bu duyurular için daha elverişli bir çevre yaratmayı amaçlıyoruz. Tam bir ifşaata hem adandığımızı hem de yararlı gördüğümüzü göstermeyi taahhüt ediyoruz. Bu uçuşların şuna neden olacağını birçoğunuzun kavramadığının farkındayız: kelimesi kelimesine, gemilerimizin küresel alandak kitlesel karaya inişi ve sizin kendi kişisel rehberlerinizle resmi tanışmanız. Her birimiz samimi olarak sizinle bir araya gelmeyi ve sizi tam bilinçliliğe harika dönüşünüze hazırlayan öğretilere başlamayı istiyor. Öğrenceğiniz çok şey var: insanlık bölümünüzün tam bir yeni tarihi; fizikselliğin yeni bir anlayışı; ve Tanrı'nın nasıl işlediğine ilişkin işe yarayan bilgi (İlk Temasınız bu konuları güzel bir şekilde ve derinlemesine kapsar)

Tuesday, 28 May 2013

28 Mayıs 2013


 5 Moan, 8 Caban, 9 Eb

Selamat Jarin! Size söyleyecek pek çok şeyle geldik! Karanlık kabal açmazlarından kurtulmanın bir yolunu aramaya devam ediyor, ancak aldığı her yol onları ölü bir sonuca götürür. Bu karanlık bireylerin giderek derinleşen açmazlarını çözmelerinin bir yolu kalmadı. Aynı şekilde, onların atalarının kurduğu dünya üzerlerine çöküyor. Biz sürekli olarak onların karşılarında ortaya çıkmaya başlayan yeni ekonomik ve politik realiteye dikkatlerini çekiyoruz. Doğrusu, onların tek umudu Yükselmiş Üstatların gizli kutsal topluluklarının merhametine boyun eğmek ve kendilerini teslim etmektir. Onların himayelerinde, her birinin samimiyetle çabaladıkları inancını sağlayabilen içsel bir vicdan azabını kabul edebilir ve buna çabalayabilirler. Bu davranış yolu, aynı zamanda doğru bir şekilde insanlık üzerinde uyguladıkları şeyi dikkate alan merhametli bir yoldur. Eğer boyun eğme seçeneğini ellerinin tersiyle iterlerse, onların zararlı faaliyetleri sivil bir tutuklama ve muhtemelen intikam alan bir dava seçeneğini seçerlerse onları karanlık bir kader için bekliyor. Güçlerini kaybettikçe, bu grupların onlara sunulan ruhsal desteği kabul etmeye ve şimdi durdukları yere bir bakmaya ihtiyaçları var. Ancak, kabal yolunu çizmiş görünüyor ve kaçınılmaz olanla yüzleşmeye gönüllü değil. 

Saturday, 18 May 2013

14 Mayıs 2013

 2 Kan, 12 Moan, 9 Eb

Dratzo! Size söyleyecek pek çok şeyle döndük. Realitenizdeki yaklaşan değişiklikler önemlidir, çünkü maruz kalmakta olduğunuz bu büyük bilinçlilik değişimini bildiriyorlar. Sizin tek bir veçheniz zarif bir biçimde değişmekte, RNA/DNA’nızın değişen düzenlenişiyle başlamaktadır. Bazılarınız değişimin çok hızlı bir değerine maruz kalırken, bazılarınız en az bedensel rahatsızlıkları gerektiren daha nazik değişiklikler geçirmektedir. Daha küçük miktarlarda rahatsızlık yaşayanların yaz aylarının başında daha belirgin yükseliş semptomlarını taşımaları planlanmaktadır. Kısaca, hepiniz kendi bireysel yaşam sözleşmelerinizde belirlenmiş değişim hızı ve türünde değiştirilmektesiniz. Bununla birlikte, Tanrı rahatsızlığın genel düzeyini yaz ayları boyunca artırmayı programlıyor. Bu yaz tarihizde çok özel bir zaman olarak işaretleniyor: ifşaat tüm planlamamızın merkezindedir ve bunun resmi olarak duyurulmasını samimiyetle arzu ediyoruz. Bu size doğrudan hitap etmemize ve tam bilinçliliğe geri dönüşünüzdeki sonraki adımları planlamaya başlamamıza imkan verir.

Tuesday, 7 May 2013

7 Mayıs 2013


 5 Moan, 8 Caban, 9 Eb


Dratzo! Döndük! Bugün yeni realitenizi ortaya çıkarmak için gerekli olan değişiklikler hakkında konuşmak için geldik. Her yerde yeni bir bilinçliliğin dünyanıza bir şafak gibi doğduğunun işaretleri vardır. Değişmeye kendini adamış olan örgütler böyle bir değişimi gerçekleştirmek üzere birbirlerini ve uluslararası sosyal ağları yaratmayı öğrenmektedirler. Bu çeşitli değişikliklerin birçoğu arasından bir alan bir takas mekanizması olarak para kavramının yeniden tanımlanmasıdır; gelişmekte olan ülkelerdeki mikro bankacılığın ve mikro kredilerin kuralları ile bu ülkelerdeki yerel bankacılığın ve küçük ölçekli işletmelerin organik yayılımı gibi. Bu sosyal ve kültürel ağlar, deyim yerindeyse, ticaretin ve bankacılığın en yüksek düzeylerini meydana getirecek olan bir köprü sağlar. Uzun zaman önce, Batı’da Keşifler Çağı başladığı zaman, Batı’nın askerlerininin, gemilerinin ve silahlarının taarruzundan çok etkilenen bu ülkeler zenginlik sembollerini, altını ve gümüşü aldılar ve onları yüzyıllardır durdukları bir yere sakladılar. Bu süre içinde, Batı istila etti ve yağmaladı. Bu zaman boyunca, eski hükümran aileler bu zulmün sona ereceği günün önceden tayin eldildiğini biliyorlardı. 

Tuesday, 30 April 2013

30 Nisan 2013

 1 Oc, 18 Kank'in, 9 Eb

Selamat Balik! Yine geldik! Heryerde, dünyanız hızlı bir şekilde ilahi dönüşümüne doğru değişmektedir. Tanrı yeni bir reaite resmi olarak ilan edilinceye kadar, bu kutsal anı hazırlamaya devam etmektedir. Aynı zamanda, Agartha da gerçekte kim olduklarını kamuya açıklamaya hazırlamak için çeşitli yeryüzü işlemlerini hatırlatarak, bu an için hazırlanmaktadır. Birçok bağlantı takımlarımız da yeni realitenizi meydana getirmek için yapmakta oldukları işi ifşa etmeye hazırlanmaktadırlar. Biz de birçok Yükselmiş Üstatlarla, onların gizli kutsal topluluklarını halkın görüşüne açık hale getirmek için çalışmaktayız. Eşsiz bir an yaklaşmaktadır ki, o zaman kürenizin bir tür yerel, bölgesel ve ulusal yönetime hızlı bir şekilde nasıl geçebileceğini öğrenebileceksiniz. Bu geçişi hızlı bir şekilde bir dizi resmi duyurular ve bundan sonra, çok yakında aynı kutsal toplum sözcüleri tarafından yönlendirilen bir dizi eşi benzeri olmayan sosyal hizmetler izleyecek. Bu programlar meydana gelecek şeyi ilk resmi görüşünüz olacak. İlk temas ve bizim iyilk dolu varlığımız hakkında resmi duyuruları kapsayacak olan yeni bir realite doğmuş olacak.

Tuesday, 23 April 2013

23 Nisan 2013


 7 Akbal, 11 Kank'in, 9 Eb


Dratzo! Tarihinizdeki bu an gerçekten de çok değerli bir andır! Dünyanızı birdenbire ebediyen değiştirecek olan olaylar basamağının eşiğinde duruyorsunuz. Dünya Ana şimdi daha önce size sözünü ettiğimiz dönüm noktasındadır ve şimdi ayrı olan iki alem birleşmek üzeredir. Bu büyük ve kutsal değişim çok kısa zamanda meydana gelecektir. Karanlık yeryüzü dünyanızı yöneten karanlık kabal hala dünyanızın üzerindeki hakimiyetinin sona ermekte olduğuna inanamıyor. Hepsinden ötesi, bunun meydana gelmekte olduğunun sadece sönük sinyalleri vardır. Tutuklamalar yapılmakta ve onların içsel döngülerinden bir kısmının yetkileri elinden alınmaktadır, ancak onların kuralları devam ediyor. Ancak henüz kavrayamadıkları şey tamamen farklı bir realitenin maddeleşmesinin çok yakın olmasıdır. Aynı şekilde, Tanrı’nın özgürlüğünüzü size getirme planlarını kabul etmiş olduğumuzu kavrayamamaktadırlar. Karanlık bireyler öğütlerimizi ve buna eşlik eden uyarılarımızı, büyük bir kuşkuyla alırlar. Ancak, söylediğimiz şeyi ve bazı ölçülerde, onların yaklaşan düşüşüne hazırlandığımızı çok fazla önemserler. Enerji bu dünyayı baştan aşağı süpürmektedir ve onların içler acısı eserleri sona ermek üzeredir. Yeni, herşeyi dönüştüren bir Işık doğmaktadır ve bu pişkin şüphecileri yutmak üzeredir.

Tuesday, 16 April 2013

16 Nisan 2013

 13 Cib, 4 Kank'in, 9 EbSelamat Jarin! Döndük! Bugün şimdiye kadar meydana çıkmış olan şeyi görüşerek başlayalım. Bildiğiniz gibi Dünyalı müttefiklerimiz yeni para ve finansal sistem için temeli oluşturdular ve Agarthalılar Yükselmiş Üstatlarınızın himayesi altında yeni yönetiminizin temellerini oluşturmak için diplomatik becerilerini kullandılar. Yükselmiş Üstatlar Doğuda Quan Yin’in ve Batıda Kont Saint Germain’in rehberliği altında yeni bir bankacılık ve para sisteminin ortaya çıkmasını sağladılar. Bu değişiklikler bu dünyaya kitlesel inişimizi hazırlamakta olan kutsal emirlere özgüdür. Bu ilahi direktifler yeryüzü insanlığı için yeni realitenin kurulması için bir yol sağladığımız için bize rehberlik etmektedir. Özgürlük planlanan her şey için zorunlu bir koşuldur ve aleminiz tam bilinçliliğe geri dönüşünüz için ön koşulları yaratmak için hızlandırılmış bir yoldadır. Birçok bağlantı takımımız her şeyi gözlemekte ve yeni yönetiminizi şekillendirecek olanlarla her gün toplantı yapmaktadır. Şu andan itibaren, bu programlar tüm zorunlu unsurları yerine koymuştur. 

Tuesday, 9 April 2013

9 Nisan 2013 6 Muluk, 17 Mac, 9 Eb

Dratzo! Yine size söyleyecek pek çok şeyle geldik. Realiteniz bilinçlilikteki büyük değişimine çok yakındır. Dünyanızın gizli kutsal toplulukları yeni yönetim tarzınız meydana çıktığında, bunlara daha iyi hizmet edecek olan yeni ittifaklara girmişlerdir. Tanrı yeni realite için yeşil ışığı yakar yakmaz daha fazla gecikme olmadan başlayabileceğimiz, hakkında çeşitli hükümetlerden güvencelere sahibiz. Karanlık kabalı izlemeye devam edebiliriz, çünkü bu grubun yaygın bir askeri çatışmayı başlatma gibi kasıtlı ve yıkıcı bir yolu izlemeye kararlı olduğu açıktır. Buna izin verilmeyecek. Ayrıca tutuklama listesine isim eklemeye ve halen devam eden, gezegeninizin danışıklı ve temelsiz meydan okumalara maruz bırakılması saçmalığının arkasındaki yönlendirici elleri yakından izlemeye devam ediyoruz.


Bu küresel hareket tarzı kısa zamanda geçmişte kalan bir şey olacak ve son yıllarda olduğu gibi, yükseliş yolunuz müdahale edilmesini ya da amacından saptırılmasını engelleyecek. Yeniçağınız kaçınılmazdır ve bizim gelişimiz resmi olarak yakında duyurulacak. Bu amaçla, anında hazır olmak için gelişimiz konusundaki hızlı eylem planını yaptık.

Tuesday, 2 April 2013

2 Nisan 2013


 12 Ik, 10 Mac, 9 Eb

Dratzo! Geldik! Dünyanız Gaia’nın yeryüzü insanlığı için yeni bir çağın doğmasına dour ilerlemektedir. Tanrı’nın özel çalışması bu olumlu harekete eşlik etmektedir! Bunu doğrulamak ve size olmakta olan şey hakkında daha iyi bilgi vermek için buradayız. Karanlık bu son güçlü anlarının tadını çıkarmaktadır. Onların küstahlığı öyle fazladır ki, hep birlikte, kendi on faaliyetlerinin sonuçlarını görmezden gelmeye karar vermişlerdir. Bu ana hedef noktası küresel bir çatışmaya yol açabilen bir duruma koz olarak kullanılmaya devam eder. Agarthalı kuzenlerimiz bunun meydana gelmesini önlemek aralıksız çalışan ortaklarımızın başındadırlar. Karanlık onların çok iğrenç amaçlarını başarmalarını önlemek için nasıl devam edebileceğimizin farkında olmadıkları için, bu çaba başarılı olacaktır. Karanlığın yapmakta olduğu şeyin yapısını anlıyoruz ve bunun meydana gelmesini önlemenin en iyi yolunu biliyoruz. Bu ciddi çabaların arkasında, biz küresel yönetiminizin size açıkladığımız bir yönetime nasıl dönüşeceğine ilişkin senaryoyu oluşturmaktayız. Bu şimdi dikkat etmenizi gerektiren bir şeydir.

Tuesday, 26 March 2013

26 Mart 2013

 5 Men, 3 Mac, 9 Eb
Dratzo! Döndük! Halen yapmakta olduğumuz şeyi ve bunun niçin hala ortaya çıkmadığını açıklamak için geldik. Etrafınızda açık olarak görebileceğiniz gibi, karanlığın destekçileri hala bu değerli kürenin her yerinde iş başındadırlar. Kutsal gizli müttefiklerimizle aramızda işe yarar bir ittifak oluşturmak için çok çabaladık ve bu birlik yeni bir para sistemini yaratmış ve yeni finansal sistemi desteklemek için hesapsız altın ve gümüş miktarını güvence altına almıştır. Ek olarak, yeni bankacılık sistemi için temeli oluşturduk ve büyük özel bankaların sömürücü hakimiyetini ortadan kaldırmak için yasal araçları hazırladık, çünkü bu küresel olarak ahtapot gibi her yanı sarmış olan kurumların artık dünyanızın ekonomisinin kanını emememesi yaşamsal bir önem taşımaktadır. Bundan başka, yeni uluslararası yönetim sistemi kısa zamanda hayata geçecektir. Bu senaryo ile bağlantılı herşeyde son söz sahibi olan Tanrı’dır. Işık ve karanlık arasında 13 bin yıl önce uygulamaya konulan anlaşma son dönemecindedir ve bir dizi göksel olaylar sizi sınırlı bilinçliliğe esir eden koşulları getiren bu anlaşmayı bozacaktır. Olayların bu aşaması şimdi yürürlüktedir ve kısa zamanda dünyanızda yeni bir çağın başlamasına imkan verecektir.

Tuesday, 19 March 2013

19 Mart 2013

 11 Lamat, 16 Ceh, 9 Eb


Dratzo! Yine gedik! Dünyanız yeni bir boyutun eşiğinde, sendelemeye devam ediyor. Karanlığın destekçileri, realitenizin çok önemli bir dönüşüme uğrayacağının çok iyi farkındadırlar. Biz de, karanlığın artık görünür olan kaderlerini bir dereceye kadar değiştirebilecekleri çabasıyla sahneye koydukları çeşitli gelişmeleri gözlemekteyiz. Anunnaki’nin çocukları yaklaşık 13 bin yıldır karşı konulmaz bir elle yaşamlarınızı yönetmişlerdir, ancak bu uzun süren nahoşluk şimdi sona ermektedir. Şimdiye kadar, her zaman ciddi açmazlardan bir şekilde kurtulmanın yolunu buldular ve hala mevcut durumlarını yeniden şekillendirmenin bazı araçlarını bulmayı umut etmektedirler. Size karanlık utanmaz kişiler hakkında haberlerimiz var: Bu zaman, planlamış olduğumuz şey sizi korumayacak. Son zamanlarda çok geniş çaplı çatışmaları ateşlemek için tasarlanmış olayları sahneye koyma çabalarınızı gözlemekteyiz. Bu zamanda, karanlık olanların, sizin dünyayı karıştırmanıza izin verilmeyecek. Kutsal müttefiklerimiz şimdi planladığımız şeyi etkili bir şekilde sınırlayabilen pozisyonları doldurmaktadırlar. Aynı zamanda, gerekli olduğunda karşı müdahalede bulunabilen bir ağ oluşturduk. Önceden belirlenmiş olan, güç pozisyonlarından alınışınızın zamanı hızla yaklaşmaktadır.

Tuesday, 12 March 2013

12 Mart 2013 4 Imix, 9 Ceh, 9 Eb

Selamat Jarin! Çok sayıda haberle geldik! Şimdi, cennetlerdeki bazı olaylar süreçtedir. Bunlar, tamamlandıkları zaman, realitenizin büyük dönüşüm anının geldiğini ilgilenen herkese gösterecekler! Bu durumda, Galaktik Federasyon yönetiminizin kutsal gizli müttefiklerimize yasal devrine nezaret edecektir. Neşe içinde hepiniz için ne kadar özel olan bu anın gerçekleşmesini bekliyoruz. Karanlık kabal ve onun sonu gelmeyen ve her yere yayılmış mirası da o zaman gitmiş olacaktır. Onların girdabında, bir dizi duyurular ve büyük bir bolluğun küresel dağıtımı gelir. O da dünyanızı ebediyen değiştiren yeni ve eşitlikçi parasal ve finansal sistemle birleştiği zamanki bolluktur! Bu değişiklikler varlığımızın resmen ifşasına izin veren daha açık politikaların çıkarılmasını mümkün kılacaktır ve bu da tam bilinçliliğe geri dönüş yolculuğunuzun son ayağı için ortamı hazırlar. Bu noktada, Agarthalılar ve diğer müttefiklerimiz Dünya Anayla yeryüzü ve iç alemlerini birleştirmek için birlikte çalışabilirler, böylece gerçek, gelecek realiteniz olacak olan birleşik dünyayı yaratabilirler.

Tuesday, 5 March 2013

5 Mart 2013


 10 Ix, 2 Ceh, 9 Eb

Dratzo! Yine sizinle konuşmak için geldik! Kısa zamanda cennetlerinizde büyük bir göksel olay meydana gelecektir. Bu olay uzun zaman önce Işık ve Anunnaki arasında yapılan kutsal bir anlaşmanın sonuna işaret eden bir dizi olgulardan son biridir. Bu sizi tam bilinçliliğe geri dönüşe hazırlamak kadar, atalarınızı da hazırlamak için ilahi bir plandır. Buna uygun olarak, sizin yararınıza realitenize resmi olarak müdahale edebildiğimiz zaman, o zamanın geldiğini ifade eden dokümanları dünyanızdaki karanlık olanlara sağlamaktayız. Bu aracılık sadece gizli kutsal topluluklarınızın ve onların müttefiklerinin büyük hükümetlerinizin birçoğunun yasal olarak el değiştirmesini tamamlamalarını desteklemek içindir. Bu prosedür halen kürenizin çeşitli gizli yerlerinde tutulan evrensel obluğunun dağıtılmasına yol gösterecektir. Geçen birkaç ayda, bu kaynakları, yeni finansal ve para sistemini güvence altına almak için kullanılmak üzere, hem güvenli hem de elverişli oldukları yerlere yeniden yerleştirdik. Aynı zamanda, yeni yönetimin dünyanızın her yerindeki ülkelerde gerçekleşmekte olan şeyle ilgili gerçekleri yayınlamasına imkan vermek için daha genel bir lojistik güvenlik sağlamaktayız.

Tuesday, 26 February 2013

26 Şubat 2013

 3 Manik, 15 Zac, 9 EbSelamat Balik! Bugün çok ilginç haberlerle geldik! Karanlık, kaçınılmaz olduğunu bildikleri şeyi geciktirecek bir çıkış yolu bulmaya çalışmak için tünel vizyonunda, yani dar vizyonda ısrar eder. Tanrı son göksel işaretin ortaya çıkmasını beklemektedir ve bu olgu meydana çıktığında, bizden de hızla harekete geçmemiz ve karanlığın destekçilerini daha fazla zararlı olamayacakları bir yere süpürüp atmamız beklenecek. Bu durum, bunların olması için bize dar bir zaman bırakır, ve bu nedenle kısa bir zamanda meydana gelecek olan şeyin mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde ilerlemeye hazır olduğundan emin olmak için çeşitli müttefiklerimizle ikinci kontrolleri yapmaktayız. Bağlantı personelimiz çok kısa bir kontrol listesini uygulamakta ve tüm grupların tamamen hazır olup olmadığını kontrol etmektedir. Gerçekte, onların çoğu bu tarihin ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağını düşünüyorlar, ancak bu hayal kırıklığına rağmen, büyük hükümetler içindeki çeşitli gruplar bu çok uzun zamandır bekledikleri şeye karşı büyük sabır göstermektedirler. Gemilerimiz günlük olarak karanlığın giderek artan şekilde çaresizlikten küresel kötülüklerini toplamaktadır ve bu nedenle bu kötü davranışların yol açtığı zararı gidermek için iyileştirici çalışmalar yapmakla meşgulüz.

Tuesday, 19 February 2013

19 Şubat 2013


 9 Ahau, 8 Zac, 9 Eb


Dratzo! Döndük! Dünyanız karanlık üzerindeki zaferine giderek daha yakınlaşmıştır! Kısa zamanda meydana gelecek olan şeyin her yerde işaretleri vardır. Gizli kutsal topluluklarınız dünyanızın büyük hükümetlerini istifaya zorlamak için yasal araçları toplamıştır. Bununla bağlantılı olarak, bu ülkelerin askeri ve polis güçleri gizli olarak, istifaya çağrıldıkları zaman istifadan başka bir seçenek olmadığını kendi hükümetlerine kabul ettirmek için kendi kuvvet üslerini kullanmaya hazır olmaktan çokdaha fazlası olduğunu ileri sürmek için bir araya gelmişlerdir. Bu işaret Tanrı bize bunu yapma zamanının geldiğini söylediği zaman verilecek. Bağlantı personelimiz uzun zamandır beklenen emri herkes vermek için hazırda bekliyor. Aynı şekilde, biz de bekliyoruz ve karanlığı dizleri üzerine çöktürmek için şimdi uygun bir zaman olduğunun işareti için bizim ilahi öğüt verenlerimize bakıyoruz. Bu tek emir bolluğun dağıtılmasına, daha sonra da dünyanızın birçok karanlık hükümetlerinin istifa etmesine izin verecek. Haftalar önce imzalanan bir yığın yasal belge bir anda dağıtılmaya hazırdır. Kurtuluşunuz çok uzak değil!

Tuesday, 12 February 2013

12 Şubat 2013

 2 Ben, 1 Zac, 9 Eb


Selamat Balik! Size söyleyecek pek çok şeyle döndük! Tanrı tarafından belirlenecek özel tarih pratik olarak bize bağlıdır. Karanlık dağılan dünya realiteni sürdürmenin bir yolunu bulmak için boşuna çabalamaya devam ediyor, ancak yenisi daha güvenli bir şekilde aleminize inmeye başladıkça, eski algılamalar ortadan kalkmaktadır. Bu, sadece karanlıkla birlikte, doğmadan önce bildiğiniz soğuk dünyayı elinde tutmakta olan eski kutsal anlaşmadır. Bu şimdi size uzun yaşamı, neşeyi ve bolluğu getiren bir şeye dönüşmektedir. Bunu beklediğiniz için, Tanrı’nın geçen hafta kastedilen projeye personelimizi yerleştirmekle başlamamızı ve aynı zamanda, herkese yeni bir realitenin eski anlaşma resmi olarak bozulur bozulmaz hızla başlamaya hazır olduğu güvencesini herkese vermemizi istediğini söyleyebiliriz. Değişim ihtiyacına hız veren, yeryüzü dünyasını yeniden şekillendirmek isteyen ve çok uzun zaman önce sahip olduğu muhteşemliği yeniden almak isteyen Gaia’dır.Yeryüzünün bu yeniden şekillendirilmesi onun kendi iç ve dış dünyalarınını boyutsal olarak bütünleştirme sürecinin bir parçasıdır. Aynı zamanda Agarthalılar da resmi olarak tanıştırılmayı yürekten arzu etmektedirler, böylece, şimdiye dek yasaklanmış pek çok bilgi ortaya dökülebilecektir.

Tuesday, 5 February 2013

5 Şubat 2013


8 Cimi, 14 Yax, 9 Eb


Selamat Jarin! Döndük ve İyi Haberler getirdik! Büyük an için zaman gelmekte! Karanlık kabalın önemli elemanları şimdi tutukludurlar ve bir dizi yüksek profil yargılamaları planlamaktan sorumlu olanlar büyük buzdağının görünen kısmını oluşturan bu önemli olayları resmi olarak açıklamak için tarihleri belirlemektedirler. Duyurular için uzun bekleyip sona yaklaşmaktadır ve biz de karanlık kabalistlerin korktukları anın gerçekleşmekte olduğunu anlamaya başladıklarını izliyoruz. Şimdi oyundaki maskaralıkları uzatmak geçen birkaç yılın küllerinden doğan anka kuşu gibi bir yolunu bulup yükselen bir Amerikan yerel ekonomisinin sahte resmini hazırladılar. Gerçekte dibe vurmak için son bir vuruşu bekler. Dünyanın ekonomileri dünyanın toplam gayrisafi milli hasılasının birkaç kat üzerinde olan kolektif bir borç batağına gömülmüşlerdir. Kürenizin yüzyüze kaldığı büyük felaket öyle kolayca halının altına süpürülemez. Bu İspanya’nın hızla çöküşünün ve Almanya’nın hemen arkasından gelmesinin çok uzak olmadığının nedenini açıklar. Kabal uzun zaman dünyaya kendi kişisel “istiridyesi” olarak davranmış ve inanılmaz ölçeklerde kitlesel alışveriş çılgınlığına düşmüştü. Çıkış yolu küresel borç affıdır.

Tuesday, 29 January 2013

29 Ocak 2013

1 Cauac, 7 Yax, 9 Eb

Dratzo! Döndük! Dünyanız sadece Tanrı’nın yapabileceği sihirli bir dokunuşu bekleyen kutsal bir arafta tutulmaktadır. Tanrı insanlığa bu çok yeni enerjilerle bir bütünleşme dönemi sağlamak amacıyla kısa bir gecikme emretmiştir. Uzun zaman önce, Anunnaki sizin üzerinizde bir hakimiyet kurmayı arzu ettiği zaman, karanlık hakimiyet döneminin sadece 13 bin yıl sürmesine izin verilmesini şart koşan özel bir anlaşma yapıldı. Birçok zaman hatlarının bire inişi, karanlığın dünyalı yandaşları için dönüşüm için zamanın geldiğinin son ispatıydı. Şimdi karanlığın askerlerinin yeni çağın başlamasına teslim olmaları ve izin vermeleri amacıyla kısa bir geçiş vardır. Karanlık, her zamanki gibi, bu teklifi reddetmiştir ve böylece, Tanrı’nın kesin komutası altında bu itaatsizlerin çoğunu bertaraf ettik ve onları bir grup Agarthalının ve Federasyon personelinin nezareti altına aldık. Bu grup şimdi bu bireylerin kayda değer bir kısmını nezareti altında tutmaktadır ve bu sayı şüphesiz bu sorun tamamen çözülene kadar artmaya devam edecektir.

Tuesday, 22 January 2013

22 Ocak 20137 Eb, 0 Yax, 9 Eb


Dratzo! Döndük! Dünyanız hala Tanrı’nın o çok beklenen yeşil ışığı yakmasına hazırlandığı için iki realite arasındaki bir durumda tutulmaktadır. Kısa zamanda meydana gelecek şeyi gözlemek için özel bağlantı takımlarını kurmaktayız. Yeni yönetiminiz tarafından yapılacak duyurular savaşlar, ekonomik çalkantılar ve eski yönetim formunun yolundaki çok sayıdaki rejimlerin yükselişlerini ve düşüşlerini niteleyen diğer yaygın uyuşmazlık formları esnasında karanlık kontrolün uzun çağına nokta koyacak. Bu yönetim yeni adil hükümetlerinizin ilkinin genel işleyiş standartlarına ilişkin yeni kurallar ve kanunları oluşturacak ve seçilmiş bir hükümet için yolu hazırlayacak olan bir ara yönetimin yerini alacak. Yeni kurallarla düzenlenmiş olan yeni finansal ve para sistemleri sıkı para, açık bankacılık kuralları ve büyük çok amaçlı bankacılık yığışımlarına bir son vermeye dayanır. Bundan başka, resmi bir ifşaat duyurusuna ve NESARA’nın birçok hükümleri tanıştırılması ve uygulanmasına yol açılacaktır. Bu bireyler ve onların ulusal yönetimleri arasında yeni bir ilişkiyi kuracaktır.

Tuesday, 15 January 2013

15 Ocak 2013


13 Chicchan, 13 Chicchan, 9 Eb


Dratzo! Döndük! Dünyanız yeni realitenizin ortaya çıkması için Tanrı tarafından seçilen güne doğru ilerlemeye devam etmektedir. Agarthalı ailemiz bu operasyonun kendilerine ait kısmının tamama erdiği konusunda bizi bilgilendiriyor. Aynı şekilde, kutsal gizli müttefiklerimiz de kendi faaliyetlerinin Tanrı tarafından onlar için seçilen noktaya eriştiğini tasdik eder. Bu karşılıklı bağlantılı faaliyetlerin tam olarak planlandığı gibi gerçekleştirilmesini sağlamada herkese destek olmak için teknolojimizin kullanımına izin vermeye devam ediyoruz. Şimdi kalan bir şey bizim için, tanrısal ev sahiplerimizden son yeşil ışığı sağlamaktır. Bu sinyal kısa zamanda bize verilecektir. O zamana kadar, bekliyoruz, izliyoruz ve gerçekleşmesi çok yakın olan şeyi gözlüyoruz. Bu arada, karanlık panikliyor ve tutuklamaların nasıl ve ne zaman olacağından endişe ediyor. Şimdi, onlar kendi yandaşlarının çoğu ortadan kaybolduğu için çok kızgındırlar. Onlara yönelik tehditlerin tamamen gerçek olduğunun ve otorite pozisyonlarının artık yeterli olmadığının farkındadırlar. Onların büyük serveti önemini kaybetmiştir ve kontrol ettikleri bankacılık sisteminin çökmesi yakındır.

Tuesday, 8 January 2013

8 Ocak 2013

6 Etznab, 6 Chen, 9 EbSelamat Balik! Döndük! Dünyanızda pek çok olay Tanrı’nın resmi olarak başla emrini vermesi için ilahi doğru zamanı beklemektedir. Biz de aynı zamanda bu kısıtlamaya tabiyiz. İlahi bir dizi yeni değişim noktalarının karşılanmasında, Yaratıcının emirlerinin gerekli olacağı bir noktaya erişmiştir. O zamandan beri, karanlık bu kutsal göreve atanan özel Serafim tarafından kontrol altında tutulmaktadır. Bir sonuç olarak, şimdi Dünya’daki ve Cennetteki kutsal ortaklarımızla sonraki adımı koordine etmek için müzakere yapmakla meşgulüz. Bize sonraki adımların gecikme olmaksızın meydana gelmesini herkese garanti etmek için belirli aşamalarda bir şeyleri uygulama eğitimi verilmiştir. Bağlantı personelimiz dünyanızda ilgili olanlarla temas kurmuş ve tüm kısımlar arasında kesintisiz bir iletişim ağını sağlamıştır. Karanlık, ne kadar az şey yapabildiğine bakarak çok şaşkındır ve seçilmiş başlama noktası anında onları tamamen işin dışında tutmayı amaçlıyoruz. Fiili başlama tarihini hızlandırmak ve yumuşatmak için çok sayıda tutuklamalar ve davalar yerini alıyor. Planlanan an çok yakın. Bu an meydana geldiğinde harekete geçmeye hazırız, sabırlı olun ve herşeyin hazır olduğunu bilin!

ch

Sheldan Nidle Free Webinar