Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Tuesday, 9 July 2013

9 Temmuz 2013

6 Ahau, 8 Kumku, 9 Eb

Dratzo! Sizin için daha çok bilgiyle döndük. Realiteniz değişmektedir! Karanlık kabalistler panik içindedir ve kendi artan çıkmazlarını çözmek için çaresizce her yolu araştırmaktadırlar. Birçok defalar vurguladığımız gibi, onların eski dürüst olmayan yöntemlerini kullanarak kötüleşen durumlarından kendilerini kurtarmalarının yolu yoktur. Işık karşı konulamaz bir şekilde bu alemi geri alma ve onu güvenli bir şekilde iyiliksever bir yöne döndürme sürecindedir. Bu yönlendirme Işığın çeşitli güçlerinin Dünya’nın yeryüzü insanlığı için yeni bir finansal sistemi ve yeni yönetimi hazırlamaya izin vermekte olan birçok kararlara yol açmıştır. Gaia başarılan şeyden çok hoşnuttur. Karanlığınızı güçten düşürmekte ve herkes için yeni bir çağı kurmaktadır. Sonraki aşama kağıt para çağını resmi olarak yok edecek ve azınlığın çoğunluğun sırtından büyük zenginliği toplamasına yardım etmek için tasarlanan sınıflandırma mekanizmalarına son vermek için yeni altına dayalı değişim araçlarına izin veren bir dizi duyuruları kapsar. Bununla birlikte, bu yeni finansal sistem içinde birleştirilen çok sayıdaki reformdan sadece önemsiz birisidir.

Yeni finansal sistemin temel varlık nedeni evrensel bolluğu sağlamak ve özel bankacılık kartellerinin temelini kırmaktır. Dünyanızda, her zaman kendilerine büyük zenginlik toplamak ve onu ayrıcalıklı bir kesimin elinde tutmak için bankaları kullananlar olmuştur. Bu şimdi sona erecektir ve herkes için zenginliği üreten bir sisteme dönüştürülecektir. Bu yeni sistem sizi hızlı bir şekilde mevcut fiziksel evren teorilerinizin ve geçmişe ait sınırlayıcı felsefelerinizin dışına çıkaracaktır ve gezegeninizde birbirine zenginliği getirerek evrensel bolluk kanunlarını fiili olarak gösterecektir. Böyle yaparak, şimdiki gibi paraya ihtiyacı olmayan bütünüyle yeni bir realiteyi yaratacaktır. Hızlı bir şekilde üretimi ve tarımı modası geçmiş bir hale getiren ve böylece kendinizi tanımlama biçiminizi dönüştüren teknolojilere dayalı parasız bir toplum yaratacaktır. Mevcut yaşamını sürdürmek için çalışma tarzınızın ötesine geçebildiğiniz zaman, iş tanımlarınız ve maaş dereceniz sizi tanımlamayacaktır. O zaman gerçekten içinizde derinlerdeki kimliğiniz, kullanılmamış özelliklerinizle birlikte, gerçekten sadece bir varlık oldukları için onurlandırılan, herkesin kutsal bir Varlık olduğu bir toplumu yaratarak öne geçeceklerdir.

Takmak zorunda olduğunuz sosyal maskeler ve şimdi size yüklenen çıkmazlar çözülmüş olacaktır ve bu bir kez olduğunda, gerçek ve harika SİZ ortaya çıkabileceksiniz. Bu yeni güzel Varlık ve üzerinde yaşadığınız kutsal dünya evrensel birlik anlayışına yol açarak, dikkatini çekecektir. Yaşama ve hergün size sunulan harikalara erişme yeteneğine sahipsiniz. Bu gerçek para birimidir. Bu yeni ışık içinde birbirinizle etkileştikçe, yaşamı ve kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı herkese gösteren harika ruhsal enerjiyi nasıl sürdüreceğinizi öğrenerek yaşamın yeni bir tarzını deneyimleyeceksiniz. Şimdi tam bilinçliliğin yolundasınız! Tüm galaktik toplumlar Tanrı tarafından fiziksel Meleklere verilen dört kutsal kanunu bağrına basar. Uygarlığın bu yönleri bireyler ve onların danışmanları tarafından hergün gözden geçirilir. Herkesin yeteneklerinin ve Ruhla bağlantısının tam ölçüsünü alan bir realiteyi biçimlendiren Tanrı ve fiziksellik harmanlanır. Bunun dışında, karışım “grup akış dinamikleri” adını verdiğimiz bir organik örgütleme yöntemini getirir. Bunun içinde bizim galaktik toplumlarımızın çekirdek yapısını biçimlendiren ilkeler yeralır.

Misyonumuzun bir parçası bunu size çok yararlı ve pratik bir şekilde öğretmektir. Birinci adım, sizin için kendinizin doğal duygusunu geri kazanmaktır. Bu içinde kaybolmuş ve yalnız hissettiğiniz mevcut karanlık toplumlarınızın yabancı yapılarında sarmalandığınız zaman kaybedildi. Varlığın ve hissetmenin bu yabancı tarzı kim olmak için yaratıldığınızı size yeniden tanıtan nazik konuşmaları kullanarak geri çevrilebilir. Çoğunuz gerçek sizi ifade etmeyen işi seçerek, yaşamını sürdürmeyi el yordamıyla aramak zorundadır ve bu İçinizdeki gerçek Sizi bulmak için size sevgi dolu bir şekilde size yol göstermek bireysel rehberlerinizin işidir. Burada, Yükselmiş Üstatlar içe bakmanın yollarını size öğreterek kendi özlerine dönebilirler ve sizi kontrol etmek amacıyla karanlık üstatlarınız tarafından size aşılanan negatif kendini değerlemeyi açığa çıkarabilirler. Amacımız sizi özgürleştirmektir, böylece orijinal amacınıza, tam bilinçliliğe geri dönmek için temel bir öncü olan İçsel Benliğinizi yeniden keşfedebilirsiniz. Bu ilahi durum Tanrı hakkındaki büyük keşifleri ve tanrısal bir şekilde soyunuzun tarihi ile içinde doğduğunuz özel grubu seçme nedenlerinden sizi yeniden haberdar edenleri birlikte getirir.

Namaste! Sizi kutsuyoruz sevgili Bireyler! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Işığın büyük örtüsü şimdi bizim sevgili dünyamızı kuşatıyor. Işık inmekte, beraberinde AEON’un kalbinden berrak şükranları getirmektedir! Uzun zamandır konuşulan olaylar gerçek olacak ve bu kutsal ülke kendi üzerinde ortaya çıkarılan yeni bir tarzı görecek. Biz ortaklaşa bu büyük olayı kutsuyoruz ve kendimizi size sunacaklarımız için hazırlıyoruz. Kısa zamanda, birçok harika olay meydana gelecek. Bu temmuz ayı hem Amerika hem de Fransa’nın özgürlüğünün ilan edildiği zamandır ve bu nedenle bu ay şimdi özgürlüğün yeni bir doğuşunun farkına varacaksınız. Bizim kutsal ortaklarımız yüzyıllardır dünyanızı yöneten özel şirketlere yasal olarak bir son verecek olan sürecin ortasındadır. Büyük açgözlülükleri ve hırsları kendini korumanın sınırlarını bile aştığında, onların zamanı azalmaya başladı! Herkes için özgürlük ve bolluğu sağlayan yeni realiteyi küstahça hafife almalarıyla birlikte, onların çöküşü sadece bir an meselesi! 

Tanrı’nın şükranları bu alemi Sevgi, Işık ve yükselen Bilinçlilikle dolduran sürekli ilahi bir hediyedir. Işık bize Tanrı ve uzak kökenleriniz hakkındaki bilginizi genişletmeyi ve Ruhunuzu güçlendirmeyi size yayma ve öğretme görevini vermiştir. Bu hikaye uzun zaman önce Vega güneş sisteminde başlar ve Su insanları ırkını ve Galaktik Hiyerarşiler tarafından onlara gönderilen hediyeyi kapsar. Tam bilinçliliğin verilmesi atalarımızı Işığa ve onun kutsal nedenine yükseltmiştir. Ve böylece yaklaşık 900 bin yıl önce burada bizi getiren bir melezleme başlamıştır. Dünya Hiyerarşisinin istekleriyle geldik ve o zaman bizi tam bilinçlilikten uzaklaştıran bir yolculuk başladı. Bu birçok ruhsal yönleri ve kapsamıyla birlikte, tümüyle size açıklamayı istediğimiz gerçek bir hikayenin ana fikridir. 

Bu hikayenin çerçevesi içinde aydınlatmak istediğimiz pek çok şey var. En önemlisi niçin geçici olarak sınırlı bilinçliliğe geri gittiğimiz ve şimdi niçin ve nasıl kolay ve hızlı bir şekilde tekrar tam bilinçliliğe geri döneceğimizdir. Tam bilinçlilik olan harikalar durumunun başarılması geçmiş zamanlarda bizim için pek çok yaşamlara ve çok ağır disiplin ve uygulamaya malolmuştur. Bu durum şimdi bizi size yönelik öğretilerimizi şekillendiren ilk elden bilgiyle donatmıştır. Yaklaşan geçiş aşaması Tanrı’nın berrak ışığını getirmek ve algılamalarınızdan karanlık düğümleri çözmek için gereklidir. Karanlığa ilişkin acı veren deneyimlerimiz bazılarımız için rahatlamayı ve gevşemeyi çok güç kılabilir ve bu yeni yolun sızıntı yapmasına ve on binlerce düşünce arasından akmasına neden olabilir. Yeni aleminizin bu dönüşümünün sizi tam bilinçliliğe dönüşe hazırladığını hatırlayın. Amacımız bu konuda size yol göstermek ve daha sonra da Tanrı’nın bize emrettiği her şeye nezaret etmektir! Hosanna hepimizin Yaratıcısına!

Bugün bu realite boyunca meydana gelmekte olan dönüşümler hakkındaki mesajımıza devam ettik. Bizim için özgürlüğünüzü şarkılar söyleyerek kutlama zamanı geliyor! Ölümün ve eksikliklerin alemi Sevgini, Işığın ve Bolluğun alemine dönüştürülecek! Özgürlük, kişisel kurtuluş ve ölümsüzlükle dolu bir çağ başlıyor! Bilin ki Sevgili Bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.com


ch

Sheldan Nidle Free Webinar