Followers

Google+ Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Tuesday, 31 December 2013

31 Aralık 2013

12 Men, 18 Mol, 10 Caban

Selamat Balik! Dünyanızın süregelen dönüşümü konusunda daha fazla bilgiyle geldi. Bu mevcut durum tükenmektedir, çünkü MS 2013 Gregoryan yılı sona ermektedir.   Karanlık kabal, önceki dizginsiz güç alanlarından ödün vermeye zorlandığı için telaşlanıyor.  Bu dinamik süreç sürmektedir ve kısa zamanda sonuçlanacaktır. Işığın çeşitli unsurları gerçekten işi sonlandıran çok önemli birçok anlaşmayı tamamlamıştır. Karanlık kabal bunun farkına varıyor ve bu alemdeki uzun saltanatının sona ermekte olduğunu anlıyor. Geniş çaplı bir yasal cezalandırmayı tatmakla kalmayacak, aynı zamanda eski özel ayrıcalıklarının ve zenginliklerinin yok olup gittiğini görecek bir pozisyonda olacaklar.  Bu meydana gelecek şeyin sadece başlangıcıdır. Yeni yönetim, önceden ifade ettiğimiz gibi, bizim varlığımızın duyurulmamasını resmi bir tanıma duyurusuna dönüştürecektir. Yeni bir altına dayalı para sistemi ve yeni küresel bankacılık yasaları çok büyük bankacılık kurumlarının dağıtılmasına yol açacaktır. Bu realite için yakın gelecek pırıl pırıldır!

Tuesday, 24 December 2013

24 Aralık 2013

5 Lamat, 11 Mol, 10 Caban

Dratzo! Gregoryan yeni yılın başlangıcı ve tatil dönemine girdiğiniz için yine daha çok haberler getirmek için döndük. Bu zaman, dünyanızda birçok başlangıçlar ve bitişlerle dikkat çekmiştir ve binlerce yıldır dünyanızı yönetmekte olanlar sahneden çekilmeye ve kendi kaderlerini kabul etmeye hazırlanmaktadırlar. Bu kesinlikle çok isteksizce yapılmaktadır. Karanlık kendi yoluna sahip olmaya çalışmıştır, ancak şimdi onların zamanı geçmektedir. Gizli kutsal topluluklar ve onların ortakları tutuklanmaları yakın olanlar için istikameti hazırlamaktadır. Onlar aynı zamanda size yeni yönetimi getirecek olan prosedürleri de oluşturmaktadırlar. Ek olarak, yeni parasal ve finansal sistemler ortaya çıkmaya hazırlanmaktadır ve bu da bu aleme büyük bir bolluğu getirecektir. Bizim bağlantı personelimiz ulusal ve kişisel borçları bolluğa dönüştürecek birçok duyuruları yapılacak olan anlaşmaları bitirmektedirler. Bu anlaşmalar ulusları ve bireyleri çok uzun zamandır zahmetlere sokan borcu ortadan kaldıracaktır. Bunun yerini insanlık için yeni bir çağın müjdecisi olan bir af alacaktır.

Tuesday, 17 December 2013

17 Aralık 2013

11 Imix, 4 Mol, 10 Caban
Selamat Jarin! Şimdi, karşınızda duran şeye kendinizi hazırlayabilmeniz için birkaç önemli şey hakkında konuşmak için geldik. Bolluğa ve yeni yönetime sizi götürecek olan bir akım başlamıştır. Doğduğunuzdan beri bildiğiniz dünyanın süratle yok olmakta olduğunun farkında olun. Binlerce yıldır dünyanızı yönetmekte olan karanlık kabal gücünü ve kontrolü kaybetmektedir. Küresel bir para sistemi kurulmasının ilk kısmı şimdi karşınızdadır. Bu dünyanın para sisteminin nasıl kullanılacağını değiştirecektir. Bu parayla ilgili sürecin sonraki kısmı bolluk fonlarını ilk ana hatlarını ortaya koyacak. Bu fonlar yeni yönetimin müjdecisi olacak ve bu yeni yönetim tüm borçları iptal etmek için büyük bir “jübile” ilan edecek. Bundan başka, bankacılık ve finansal hizmetlerde bu finansal kurumların işleme şeklini ebediyen değiştirecek olan büyük bir dönüşüm olacak.  Bu yeni kurallar, bu finansal kurumların dünyanın her yerine yaydıkları sömürü düzenine bir son verecek politikaları teşvik edecek. Onun yerine özgürlük, kişisel kurtuluş yeniden yeşerecek.

Tuesday, 10 December 2013

10 Aralık 2013

4 Ix, 17 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Jalwa! Açıklayacak çok şeyle döndük! Son birkaç hafta esnasında, birçok önemli şeyin meydana gelmesini yasal olarak zorlayacak birçok ilerleme oldu. Yeni bankacılık düzenlemeleri ve bir dizi değerli metale dayalı para sistemleriyle sonuçlanacak olan bir büyük ayarlamaya hazırlanmak için dünyanın para sistemini izleyen büyük para örgütleriyle konuşuldu.  Bu büyük değişim bolluk fonlarının dağıtımına ve yeni yönetimin yükselişine bir giriş olacak.  Bu süreç devam ediyor. Bizim Dünyalı müttefiklerimizi oluşturan çeşitli gruplar birçok zemin oluşturan anlaşmaları imzalanmaya ve çeşitli önemli belgeleri yayınlamaya zorlamışlardır. Bu kalemler şimdi arzu edilen değişimin zamanında ve ilahi bir tarzda meydana gelmesine neden olmaktadır. Biz bu şeylerin kısa zamanda ortaya çıkmasını bekliyoruz. En önemli ilerleme Amerikan Şükran Gününde başlamıştır. Bu zamanda Avrupa kökten bir şekilde kendini bir dünya çapındaki para sistemi ayarlamasını taahhüt etmiştir. Bu yeniden değerlenmiş para birimlerinin ortaya çıkışı için tarihleri oluşturur. Sonraki adım yoldadır!

Tuesday, 3 December 2013

3 Aralık 2013

10 Manik, 10 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Jalwa! Birçok konuyu konuşmak için karşınıza geldik. Şimdi, karanlık dünyanızı değiştirecek olan bir dizi olayın ortaya çıkışını izlemektedir. Bunlar küresel bankacılık sisteminizi dönüştürecek ve dünyanızın para sisteminin yeniden kurulumuna başlayacaktır. Bu değişiklikler önceden sizinle konuştuğumuz yeni yönetime ve esaretin bir yılından sizi kurtaracak olan değişikliklerdeki sadece ilk ana adımlardır. Sizi gerek bir tür derebeyliğe, gerekse son birkaç yüzyılın borç köleliğine bağlayan bu çeşitli yapılar sizi ve çocuklarınız düzenli olarak istismar etmiş olan daha üst sınıfa yasal olarak zincirlenmiş tuttu. Köleliğin bu araçları kaldırılmış olacak böylece gerçekten özgür olabileceksiniz. O anda, zenginliğin gücü sona erecek, böylece bedenen ve Ruhen yine özgür ve bolluk içinde olan bir birey olabileceksiniz. Bu olaylar sizi ruhsal ve uzay ailelerinizin de katılacağı bir kutlamaya hazırlayacak! 
 

ch

Sheldan Nidle Free Webinar