Followers

Google+ Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Tuesday, 26 February 2013

26 Şubat 2013

 3 Manik, 15 Zac, 9 EbSelamat Balik! Bugün çok ilginç haberlerle geldik! Karanlık, kaçınılmaz olduğunu bildikleri şeyi geciktirecek bir çıkış yolu bulmaya çalışmak için tünel vizyonunda, yani dar vizyonda ısrar eder. Tanrı son göksel işaretin ortaya çıkmasını beklemektedir ve bu olgu meydana çıktığında, bizden de hızla harekete geçmemiz ve karanlığın destekçilerini daha fazla zararlı olamayacakları bir yere süpürüp atmamız beklenecek. Bu durum, bunların olması için bize dar bir zaman bırakır, ve bu nedenle kısa bir zamanda meydana gelecek olan şeyin mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde ilerlemeye hazır olduğundan emin olmak için çeşitli müttefiklerimizle ikinci kontrolleri yapmaktayız. Bağlantı personelimiz çok kısa bir kontrol listesini uygulamakta ve tüm grupların tamamen hazır olup olmadığını kontrol etmektedir. Gerçekte, onların çoğu bu tarihin ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağını düşünüyorlar, ancak bu hayal kırıklığına rağmen, büyük hükümetler içindeki çeşitli gruplar bu çok uzun zamandır bekledikleri şeye karşı büyük sabır göstermektedirler. Gemilerimiz günlük olarak karanlığın giderek artan şekilde çaresizlikten küresel kötülüklerini toplamaktadır ve bu nedenle bu kötü davranışların yol açtığı zararı gidermek için iyileştirici çalışmalar yapmakla meşgulüz.

Tuesday, 19 February 2013

19 Şubat 2013


 9 Ahau, 8 Zac, 9 Eb


Dratzo! Döndük! Dünyanız karanlık üzerindeki zaferine giderek daha yakınlaşmıştır! Kısa zamanda meydana gelecek olan şeyin her yerde işaretleri vardır. Gizli kutsal topluluklarınız dünyanızın büyük hükümetlerini istifaya zorlamak için yasal araçları toplamıştır. Bununla bağlantılı olarak, bu ülkelerin askeri ve polis güçleri gizli olarak, istifaya çağrıldıkları zaman istifadan başka bir seçenek olmadığını kendi hükümetlerine kabul ettirmek için kendi kuvvet üslerini kullanmaya hazır olmaktan çokdaha fazlası olduğunu ileri sürmek için bir araya gelmişlerdir. Bu işaret Tanrı bize bunu yapma zamanının geldiğini söylediği zaman verilecek. Bağlantı personelimiz uzun zamandır beklenen emri herkes vermek için hazırda bekliyor. Aynı şekilde, biz de bekliyoruz ve karanlığı dizleri üzerine çöktürmek için şimdi uygun bir zaman olduğunun işareti için bizim ilahi öğüt verenlerimize bakıyoruz. Bu tek emir bolluğun dağıtılmasına, daha sonra da dünyanızın birçok karanlık hükümetlerinin istifa etmesine izin verecek. Haftalar önce imzalanan bir yığın yasal belge bir anda dağıtılmaya hazırdır. Kurtuluşunuz çok uzak değil!

Tuesday, 12 February 2013

12 Şubat 2013

 2 Ben, 1 Zac, 9 Eb


Selamat Balik! Size söyleyecek pek çok şeyle döndük! Tanrı tarafından belirlenecek özel tarih pratik olarak bize bağlıdır. Karanlık dağılan dünya realiteni sürdürmenin bir yolunu bulmak için boşuna çabalamaya devam ediyor, ancak yenisi daha güvenli bir şekilde aleminize inmeye başladıkça, eski algılamalar ortadan kalkmaktadır. Bu, sadece karanlıkla birlikte, doğmadan önce bildiğiniz soğuk dünyayı elinde tutmakta olan eski kutsal anlaşmadır. Bu şimdi size uzun yaşamı, neşeyi ve bolluğu getiren bir şeye dönüşmektedir. Bunu beklediğiniz için, Tanrı’nın geçen hafta kastedilen projeye personelimizi yerleştirmekle başlamamızı ve aynı zamanda, herkese yeni bir realitenin eski anlaşma resmi olarak bozulur bozulmaz hızla başlamaya hazır olduğu güvencesini herkese vermemizi istediğini söyleyebiliriz. Değişim ihtiyacına hız veren, yeryüzü dünyasını yeniden şekillendirmek isteyen ve çok uzun zaman önce sahip olduğu muhteşemliği yeniden almak isteyen Gaia’dır.Yeryüzünün bu yeniden şekillendirilmesi onun kendi iç ve dış dünyalarınını boyutsal olarak bütünleştirme sürecinin bir parçasıdır. Aynı zamanda Agarthalılar da resmi olarak tanıştırılmayı yürekten arzu etmektedirler, böylece, şimdiye dek yasaklanmış pek çok bilgi ortaya dökülebilecektir.

Tuesday, 5 February 2013

5 Şubat 2013


8 Cimi, 14 Yax, 9 Eb


Selamat Jarin! Döndük ve İyi Haberler getirdik! Büyük an için zaman gelmekte! Karanlık kabalın önemli elemanları şimdi tutukludurlar ve bir dizi yüksek profil yargılamaları planlamaktan sorumlu olanlar büyük buzdağının görünen kısmını oluşturan bu önemli olayları resmi olarak açıklamak için tarihleri belirlemektedirler. Duyurular için uzun bekleyip sona yaklaşmaktadır ve biz de karanlık kabalistlerin korktukları anın gerçekleşmekte olduğunu anlamaya başladıklarını izliyoruz. Şimdi oyundaki maskaralıkları uzatmak geçen birkaç yılın küllerinden doğan anka kuşu gibi bir yolunu bulup yükselen bir Amerikan yerel ekonomisinin sahte resmini hazırladılar. Gerçekte dibe vurmak için son bir vuruşu bekler. Dünyanın ekonomileri dünyanın toplam gayrisafi milli hasılasının birkaç kat üzerinde olan kolektif bir borç batağına gömülmüşlerdir. Kürenizin yüzyüze kaldığı büyük felaket öyle kolayca halının altına süpürülemez. Bu İspanya’nın hızla çöküşünün ve Almanya’nın hemen arkasından gelmesinin çok uzak olmadığının nedenini açıklar. Kabal uzun zaman dünyaya kendi kişisel “istiridyesi” olarak davranmış ve inanılmaz ölçeklerde kitlesel alışveriş çılgınlığına düşmüştü. Çıkış yolu küresel borç affıdır.

ch

Sheldan Nidle Free Webinar