Followers

Google+ Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Tuesday, 25 September 2012

25 Eylül 2012
5 Ben, 1 Tzotz, 9 Eb

Dratzo! Sizinle pek çok şeyi konuşmak üzere döndük. Şu anda, Gregoryan yılınızın sonuna doğru ilerlerken, bir dizi zaman çöküş noktaları yürürlüğe girerken, süregelen beden yükseliş programlarınız ilahi emirle geçici olarak ertelendi. Bu zaman çöküş noktaları alternatif zaman hatlarının mevcut yükselme realitenizle bütünleş-tirilmesindeki bağlantı rolünü oynar, çünkü bu 2013’e doğru ilerletecek olan tek realitedir. Bu çöküş süreci Dünya alanında, fiziksel bedenlerinizde dengesizliklere neden olan çalkantılar yaratabilir. Bundan başka, bu süreç karanlık kabalın ilahi planı bozmaya çalışması için el altındaki alternatif senaryoları azaltır. Bu çöküş bu tek yeni realiteye yumuşak bir şekilde girmek için boyutunuzu hazırlamak amacıyla galaktik Zaman Lordları tarafından uygulan-maktaydı. Bu çöküşler pek çoğunuzda, baş ağrıları, boyun ve omurgada acılar ve kol ve bacakların kaslarında ağrılar gibi çeşitli fiziksel yan etkiler yaratabilir. Bu rahatsızlıklar geçicidir, ancak Tanrı bizden bu zaman-çöküş dönemi esnasında sizin üzerinizde ekstra fiziksel stresi hafifletmek için bedenleriniz üzerindeki çalışmamızı yavaşlatmamızı istiyor.

Tuesday, 18 September 2012

18 Eylül 201211 Cimi, 14 Zip, 9 Eb


Dratzo! Döndük! Dünyanız karanlık kabal ile bizim dünyalı güçlerimiz arasındaki çatışmada iki ateş arasında kalmaya devam ediyor. Kaynaklarımızı kabalı köşeye sıkıştırmak için kullanmaktayız, ancak yine de müttefiklerimizin çabalarını bozmak ya da başka bir büyük çaplı savaşa neden olmak amacıyla birçok yolu deneyerek direniyorlar.  Örneğin, Ortadoğu’yu yangın yerine çevirmiştir ve ciddi diplomatik temaslara yol açmış olan durumlar yaratmıştır. Bunun özünde, US hükümeti ve onun özel çıkar “arkadaşları” bulunur. Biz Ortadoğu’ya diplomatik elçiler gönderdik ve savaşa karşı olan politikamızı vurgulamak için US hükümetiyle bir dizi toplantılar yaptık. Aynı şekilde, Ortadoğu’daki bölgesel güçlerle toplantılarımızı kayıt altına almaktayız ve bunlar Suriye krizini çözmek için temel politikayı oluşturacak. Bu durumu, mevcut problemleri hallederek çözmeye başlamayı amaçlıyoruz ve aynı zamanda İran problemini de gözlemekteyiz. Yeni yönetim kısa zamanda işbaşına geçtiği zaman, yeni bir barış çağı için parametreleri kesin olarak oluşturmayı istiyoruz.

Tuesday, 11 September 2012

11 Eylül 2012


4 Cauac, 7 Zip, 9 Eb


Dratzo! Bugün size bir mesaj vermek için geldik. Bu mesaj dünyanızın yaklaşan dönüşümü hakkındadır. Şimdi, kürenizde pek çok olağanüstü olaylar meydana gelmektedir. Onlar ortaya çıkmaya hazırlanmakta olan büyük değişimin müjdecisidirler. İnsanlık uzun uykusundan uyanmaktadır ve artık dünyalı üstatlarına izlenecek yolu söylemeye izin vermek için yöneltilmişlerdir. İnsanlık şimdi aktif olarak gerçek demokrasinin dünyanızda kurulmasını savunmaktadırlar ve eski küresel hırsızlık yönetimine yol açan eski muhafızlar kendi kumandalarına kayıtsız şartsız itaat etmeniz için artık sizi zorlayamazlar. Halk yığınları her sorun üzerinde genel bir tartışmayı gerekli kılmaktadır. Meksika’daki protestolar, İzlanda’daki resmi emirler ve Suriye’deki aktif başkaldırı insanlığın yöneticilerinden toplum halde talep etmekte olduğu şeyin arkasında yatan kararlılığın derecesini gösteriyor. Eski çağın problemlerine gerçek çözümleri talep edebilen bütünüyle yeni bir paradigmaya yol gösteren açık bir temizlik için zaman geldi; ancak hepsinden de önemlisi, bu evrensel kurtuluş gezegendeki her ülke tarafından onurlandırılan ve korunan canlı, nefes alan bir realite olduğu bir zaman olmalıdır.

Tuesday, 4 September 2012

4 Eylül 201210 Eb, 0 Zip, 9 Eb

Dratzo! Konuşacak pek çok şeyle döndük. Bankacılık sisteminizdeki büyük bir değişim ortaya çıkmaya hazırlanmakta. Bildiğiniz gibi, karanlık kabal küresel bankacılık sisteminde, sıkı bir kontrolü sürdürerek dünyanızı yönetiyor, ardından her şeyi de kontrol ediyor. Bu kontrol son zamanlarda kağıt paranın enflasyonist yapısıyla son zamanlarda gevşemiştir. Buna ek olarak, borca dayalı bir sistemi sürekli kılmak ve basitçe süresiz olarak borç eklemeyi beklemek imkansızdır, ancak bu, özel olarak mevcut finansal sisteminizin ne kadar daha işlemeye devam edeceğidir. Gerçekte, kabal tarafından biriktirilmiş gizli borcun derecesi afallatmaktadır. Diğer yanda, bu bireyler samimi olarak inanıyorlardı ki, karanlık tarafından onay almadan değişiklik yapmayı önlemek için uzun zaman önce Tanrı tarafından indirgenmiş genetiğiniz üzerine konulmuş olan blokların 2. Dünya Savaşanını sonunda ellerine geçirdikleri uzaylı genetik teknolojisini kullanarak ihlal edilebilirdi. Bu yanlış inanç şimdi onların mağlubiyetlerinin temelini oluşturur ve Dünya gezegeninde Işığın yeniden yerleşmesine yol açmaktadır. Tanrı bunun meydana gelmiş olduğunu bildi ve 1990’larnın başında Galaktik Federasyondaki bizlerden Gaia için ilk temas misyonunu kurmamızı rica etti. Bu misyon, yeni realitenizin başlaması için ana nedenleri de kapsayan, pek çok şey hakkındaki gerçekleri size bildirmektir.

ch

Sheldan Nidle Free Webinar