Followers

Google+ Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Tuesday, 27 November 2012

27 Kasım 2012


3 Cib, 4 Yaxk'in, 9 Eb 

Dratzo! Biz döndük! Şu anda kısa süreli bilinç kaybı modunda devam ediyoruz. Yeni dünyanız için yeni finansal ve parasal sistemleri kamuya bildirmekle sorumlu olan dünyamız mütteffiklerinin organizasyonlarına rehberlik edecek yönetim heyetleri kurmakla meşgulüz. Bu heyetler yeni sistem yürülüğe girdikten sonra sadece ilk altı aydan dokuz aya kadar faaliyetlerini sürdürecekler. Dünyanıza hakim olan maddeni karşılığı olmayan finanasal sistemler çöküşe doğru gidiyor. Karanlık kabal tarafından çoğaltılan bunaltıcı borç, sistemin günlük işleyişi üzerindeki etkisini gittikçe artırıyor. Halkın tüketimi için sunulan müthiş bir aldatmacadır,sadece yasal olarak kayıtlara geçirilmesine izin verilen miktar referans gösteriliyor; esasen, bu sözü edilen miktar toplam gerçek borcun yaklaşık dörtte biri kadardır. Sizin küresel ekonominiz akabindeki sonsuza kadar çözülecek olan kriz dizisine doğru hızlıca sürükleniyor. Dünyevi müttefik kuvvetlerimiz yeni sistemi ‘yok oluş’ gerçekleştiğinde yönetimi ele alabilecek bir konuma bilgece kaydırmıştır. Finansal sisteminizin yok oluşu kabal güdümlü hükümetleri güçsüzlüğe sevk edecektir.

Tuesday, 20 November 2012

20 Kasım 2012
9 Muluc, 17 Xul, 9 Eb


Dratzo! Dünyanızda olup bitenler hakkında haberle geldik! Dünya’nın işlerine daha doğrudan katılımımızın bir parçası olarak, müttefiklerimizden izlemekte olduğumuz çeşitli projelerin tamamlanması hakkında bilgi yayılımını önlemek için bir karartma dönemi başlatmalarını istemekteyiz ve bu karartmanın süresi tartışılamaz. Ortaya çıkarmak istediğimiz şey niçin bu sızıntıların meydana geldiğidir. Çeşitli kabal kontrolündeki hükümetler bu projeleri ispiyonlamak için kendi iletişim teknolojilerini kullanırlar ve zaman zaman onların garip dinleme araçlarına ve uydularına yanlış bilgi vermeye mecbur kalmıştık. Bu yanlış bilgi karanlığın dikkatini başka yöne çevirmeye hizmet eder ve müttefiklerimizin örgütleri içindeki ajanlardan gelen bilgiyle desteklenir. Bizim temel amacımız burada bu veriyi doğrulamak için karanlık hükümetler tarafından kullanılan yasama, yürütme ve yargının karıştırılması ve yararsız hale getirilmesidir. Bu operasyon şimdi bir adım ileriye gitmektedir ve öngörülebilir bir gelecek için çok daha yüksek düzeyde işleyecektir.

Tuesday, 13 November 2012

13 Kasım 2012

2 Lk, 10 Xul, 9 Eb

Selamat Jarin! Bazı ilginç haberlerle döndük. Son zamanlarda, yeni hükümetlerle ilgili yasal faaliyet ve anlaşmaların sağanağı yeni realitenizin ortaya çıkmasını başlatmak için son bir adım için tanrısal olarak danışmanlarımızı davet etmek için sahneyi kurmuştur. Dünyanızı uzun zamandır yönetenler boyutunuzu bir dizi büyük ekonomik ve diplomatik felaketlere doğru yönlendirmeye devam ediyorlar. Bize göre, bu kaçınılmazlık bizim tarafımızda daha önemli aracılık için zamanın geldiğinin emin bir işaretidir. Bu amaçla, bağlantı takımlarımızı onların dünyalı meslektaşlarını bir çöküşü önlemek için küresel durumunuzla yoğun bir şekilde ilgilenmeye mecbur kalmazıdan önce, kalan zaman hakkında ilgili bilgilendirmek üzere eğittik. Hükümet formlarınız ve ekonomik ve finansal sistemlerinizin özellikleri güçlüklerle başa çıkmanızın merkezindedir ve bu faaliyetlerin aceleyle güncellenmesi gerektiği açıktır. Avrupa İlk ve İkincil Dünya’nın ekonomilerinin çoğuna yayılacak bir çöküş noktasına yakındır. Dile getirilmeyen dünya çapında bir ekonomik felaket hariç, bir şeyler şimdi durdukça, bu olasılığın bir cevabı yoktur. Bu tek başına bizim doğrudan müdahalemizi geçerli kılar.

Tuesday, 6 November 2012

6 Kasım 20128 Men, 3 Xul 9 Eb

Dratzo! Döndük! Gezegeninizin her yerined, bizim kutsal ortaklarımızın, Agarthalıların ve bağlantı personelimizin özel bir koalisyonuyla oluşturulan takımlar büyük bir sürpriz hazırlamaktadırlar! Mevcut realite çöküşün nasıl işleyeceğini tayin eden birçok zaman hatları gibi güçlükleri yaşamaya başlamaktadır. Bu büyük zamansal çözülme karanlık kabalı mevcut yapıyı artık tutamayacağını fark etmeye zorlamaktadır. Bu kabalistlerin inatla geri atım atmak ve ilahi olarak emredilen özgürlüğünüzü ortaya çıkarmaya izin vermek için yapılan tüm önerileri reddettiklerini izledik. Görünüşe göre, onlar hala bazı olayların çıkışının onların açmazlarını bir şekilde tersine çevireceğine ve onları kontrol altında tutulacağına inanıyorlar. Bu basitçe meydana gelmeyecek! Yaratıcı’nın emirleri insanlık için yeni bir bilinçlilik gestalt için zamanın geldiğini ifade eder. Karanlık kabalın geri adım atması ve ilahi planın gerektirdiği şeyi yapmamıza yol açması gerekiyor. Bu noktada rolümüz bu durumu tamamlamak için yeteneklerimizi kullanmaya indirgenmiştir ve bunu kürenizin kuşatılmış ve eski iktidar yapılarını devirecek olan son prosedürleri oluşturarak yapmaktayız.

ch

Sheldan Nidle Free Webinar