Followers

Google+ Followers

CMAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Thursday, 31 May 2012

31.05.20124 Men, 8 Pax, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Dünyanızda kapalı kapılar arkasında çok şey olmaya devam ediyor. Karanlık Kabal bankerleri bankacılık endüstrisini yeni yönetimi ve operasyonun köklü değişikliklerini benimsemeye zorlamanın araçları olan bir yığın yasa dışı borç enstrümanlarıyla böyle bir azgınlık durumunu yaratmışlardır. Biz bu sahte bankacılık uygulamalarını yeni bir küresel finansal sistemi getirmek için zemin olarak kullandık. Kabalistlerin kibiri, yüzyıllardır dünyanızı saygısızca yönetmiş olan karanlık güçlerin belini kıracak gülle olan kitlesel bir borç durumunu oluşturmuştur. Onların dolandırıcılıklarının ve suçlarının büyüklüğü tartışma götürmez ve birçok cesur ruhların desteğiyle, bizim ortaklarımız bu ciğeri beş para etmezleri cehenneme göndermek için yeterince delil toplamışlardır. Sonunda, genel çözümün bir yöntemi apaçık olmuştur. Biz ortaklarımızdan ve yeryüzü dünyasının gizli kutsal topluluklarının bazı üyelerinden muhalif olanlarla toplanmalarını ve onları yeni finansal sistemin başlamasına imkan veren bir anlaşmayı imzalamaya zorlamalarını istemiştir.


Tuesday, 22 May 2012

22.05.2012
1 Pax,10 Lamat,8 Manik


Selamat Balik! Geri döndük! Dünyanızda birçok şey oluyor. Işık ve karanlık arasındaki büyük çatışma doruk noktasına ulaşmakta. Bu mücadele Batılı hükümetleri adamakıllı yordu. Finansal kriz derinleşmeye devam ederken Kabal’ın kontrolündeki rejimler neye uğradıklarına şaşırıyorlar. Borçlanma yönlü ekonomiyi korumanın zorlukları Yunanistan, İzlanda ve İrlanda gibi ülkelerin günlük devam eden isyanlarıyla yoğunlaştığı için istikrara yönelik tehditler de artmıştır ve bu onları her yönüyle sarsmaktadır. Büyük çok uluslu bankaların kendini beğenmişliği, bu sendeleyen küresel durumu daha da kötüleştirmektedir. Yine bu bankalar üzerlerindeki ipotek sayısı artarken, erozyona uğramaktan muzdarip olmaktadırlar. Bütün bu berbat durum çöküşün eşiğinde sallanır! Bu kağıttan evler sallandıkça, mevcut nakit para sistemini gözden düşürmeye odaklanan bu ülkeler şimdi başarılı oldukları için mutlu olmaktadırlar. Yeni ve daha adil ekonomik sistemi yaratmaya çalışanlara yaptığı gibi, Işık bu konudaki çabaları destekler.


Tuesday, 15 May 2012

15.05.2012

1 Cauac, 12 Moan, 8 Manik


Selamat Jarin! Döndük! Dünyanız kutsal değişim noktasına her geçen gün yaklaşmaktadır. Yapılması gereken şeyin son zerrersi şimdi oyundadır. Karanlık kabalistler tutuklanmalarının hemen başlayacağını bilirler ve bu nedenle bu ahmakça faaliyetlerin kaçınılmaz olanı geciktireceği umuduyla küresel kaosu körüklemekle meşguldürler. Bu gidişatı izliyoruz ve dünyanızın çeşitli kısımlarının hassas yapısını bozmak ve tahrip etmek için bu emirleri izlemekte olanlara dikkat ediyoruz. Güney Avrupa ve Ortadoğu kürenizdeki iki özel önemi olan noktadır. Bu arada çeşitli finansal kurumlar ve ulusal hükümetler çöküşün eşiğindedirler ve bunlar karanlığı diken üstünde tutan asıl zaman bombalarını oluşturuyorlar. Bu durumun ve böylece karanlık tarafından kontrol edilen medyanın artık ihmal edemeyeceği haberlerin halka açıklanması yakındır. Bu şok eden realite uzun zamandır beklemiş olduğumuz olayları sıraya dizecek. Eski düzen ortadan kalktıkça yeni hükümetler ortaya çıkacak ve bolluk fonları sonunda dağıtılmış olacak!


Tuesday, 8 May 2012

08.05.2012
9 lx, 7 Moan, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Harika bir haber karanlık Kabal’ın saflarını istila etmektedir. Bu önceden yenilmez olan gücünü dize getirme uğraşında olanlar onlar üzerinde yasal bir “yıkım topu”nu salıvermek için son geri sayıma başladı. Dünyanızın, ağırlıklı olarak Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da merkezlenen G-8 hükümetleri kendi uzun oyunlarının gerçekten sona ermek üzere olduğunu hissediyorlar. Onlar, onlarca yıldır devam etmekte olan, güç pozisyonlarından onları resmi olarak indirme sürecinin şimdi şiddetlenmekte olduğunu görebiliyorlar. Onların liderleri ile bizim ortaklarımız arasındaki son bir dizi özel toplantıya rağmen, Bu G-8 ülkeleri bankacılık ve finansal imparatorluklarının merkezlerinden onları gizli olarak yönetenlerden kendilerini uzaklaştırmayı reddetmişlerdir. Bu karar önceden güçlü ülkeler için ölümcül kaderi kanıtlayacak. Onların her biri, bir anda dünyanın ülkelerinin üzerine muzaffer bir şekilde yürüyen büyük bir ekonominin omurgasını oluşturdu, ancak şimdi onlar şansın geri dönmesinden muzdariptirler ve bu kişisel kurtuluşunuzun tesis edilmesini ve özgürlüğünüzün yükselişini önleyen bir zorbalığın pençesinden gezegeninizi kurtaracak.


Tuesday, 1 May 2012

01.05.2012
1 Kimi, 19 Kank’in, 8 Manik


Dratzo! Döndük! Boyutunuz pek çok karışıklık sergilemeye devam eder. Karanlık kabal’ın ajanları çeşitli büyük hükümetlerin dairelerinin tutuklanmaya hazırlanmasını ve hükümette ve finans alanındaki önde gelen insanların ve onların şahsi ekonomilerinin özel sektöründeki yönetim kurulu üyelerinin gözaltına alınmasını yakından izlemektedirler. Bu süreç tutuklamaların ani bir döngüsünün başlamasını bekleyebileceğiniz bir noktaya gelmektedir. Karanlık bu süreci hasıraltı etmeye çalıştı, ancak böyle yapması mümkün değildi. Bir dizi sonuçları önemli rehinler geçmişte batmasına izin verilmeyecek kadar büyük şirket sıfatıyla böbürlenen birçok merkez ve özel bankalara baskı yapmışlardır. En kötüsü ABD Federal Reserve Bank olan bu finansal hizmet şirketleri uluslar arası ticareti denetlemek için düzenlenmiş birçok yasayı defalarca çiğnediler. Bu özel girişim dünyanızın refahının temelini tehdit eden birçok kötü planların elebaşı olmuşlardır. Bu özel kurumların, komplocu hemcinslerin ayağının kaymasının peşinden ilk olarak ortadan kaldırılmalıdır.


ch

Sheldan Nidle Free Webinar